Profil firmy
Firma z KRS

"DELFIN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS:
0000002788
NIP:
5422499332
REGON:
050620710
Status podmiotu:
AKTYWNY
Status VAT na dziś:
Niezarejestrowany
Firma z: KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Dane podstawowe
KRS:
0000002788
REGON:
050620710
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-03-09
zmian: 1
NIP:
5422499332
HISTORIA ZMIANx
od: 2007-12-20
zmian: 1
Status NIP:
UCHYLONY
Data wpisu do rejestru:
2001-03-09
Data wykreślenia z rejestru:
-
Data rozpoczęcia działalności:
2001-03-09
Status OPP:
nie
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-03-09
zmian: 1
OPP uprawniona do otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
-
Do pobrania
Oficjalne dane
Forma prawna
Rodzaj form prawnych:
KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Grupa form prawnych:
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne
Forma prawna:
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane finansowe
Kapitał zakładowy:
23 964 254,00
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-03-09
zmian: 3
Liczba akcji wszystkich emisji:
-
Wartość nominalna jednej akcji:
-
Wartość nominalna wszystkich akcji:
-
Kwoty zaległości:
-
Suma zaległości:
-
Kwoty wierzytelności:
-
Suma wierzytelności:
-
Osoby kluczowe
Reprezentacja firmy
Organ nadzoru
Wspólnik
Nazwa organu reprezentacji:
ZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacji:
JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Członkowie reprezentacji:
 • Wojciech Mikołaj Moliński
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-03-09
zmian: 6
Organ nadzoru:
-
Osoby wchodzące w skład:
-
Wspólnicy:
 • Sam Avny
 • "A-1 PROPERTY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-03-09
zmian: 2
Dane adresowe
Województwo:
PODLASKIE
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-03-09
zmian: 1
Powiat:
AUGUSTOWSKI
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-03-09
zmian: 1
Gmina:
AUGUSTÓW
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-03-09
zmian: 1
Miejscowość:
AUGUSTÓW
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-03-09
zmian: 1
Kod pocztowy:
16-300
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-03-09
zmian: 1
Ulica:
TURYSTYCZNA
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-03-09
zmian: 1
Nr budynku
81
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-03-09
zmian: 1
Nr lokalu
---
Poczta:
AUGUSTÓW
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-03-09
zmian: 1
Mapa
Dane kontaktowe rejestrowe
Numer telefonu:
-
Adres e-mail:
-
Klasyfikacja działalności
Działalność przeważająca wg PKD
Kod PKD
Nazwa PKD
Działalność wg PKD
Kod PKD
Nazwa
 • 41.20.Z
  Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2001-03-09
  zmian: 1
 • 42.12.Z
  Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej
 • 42.22.Z
  Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
 • 43.12.Z
  Przygotowanie terenu pod budowę
 • 43.99.Z
  Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 47.11.Z
  Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
 • 55.10.Z
  Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
 • 75.00.Z
  DZIAŁALNOŚĆ WETERYNARYJNA
 • 86.22.Z
  Praktyka lekarska specjalistyczna
 • 86.23.Z
  Praktyka lekarska dentystyczna
 • 86.90.A
  Działalność fizjoterapeutyczna
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2001-03-09
  zmian: 1
 • 86.90.B
  Działalność pogotowia ratunkowego
 • 87.20.Z
  Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi
 • 87.30.Z
  Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
 • 88.99.Z
  Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 92.00.Z
  DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI
 • 93.29.Z
  Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
 • 96.04.Z
  Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej
 • 96.09.Z
  Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana
STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies