Profil firmy
Firma z KRS

BUD - DOM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS:
0000315051
NIP:
6161531148
REGON:
020753095
Status podmiotu:
AKTYWNY
Status VAT na dziś:
Niezarejestrowany
Firma z: KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Dane podstawowe
KRS:
0000315051
REGON:
020753095
HISTORIA ZMIANx
od: 2008-10-03
zmian: 1
NIP:
6161531148
HISTORIA ZMIANx
od: 2015-01-16
zmian: 1
Data wpisu do rejestru:
2008-10-03
Data wykreślenia z rejestru:
-
Data rozpoczęcia działalności:
2008-10-03
Status OPP:
nie
HISTORIA ZMIANx
od: 2008-10-03
zmian: 1
OPP uprawniona do otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
-
Do pobrania
Oficjalne dane
Forma prawna
Rodzaj form prawnych:
KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Grupa form prawnych:
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne
Forma prawna:
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane finansowe
Kapitał zakładowy:
100 000,00
HISTORIA ZMIANx
od: 2008-10-03
zmian: 1
Liczba akcji wszystkich emisji:
-
Wartość nominalna jednej akcji:
-
Wartość nominalna wszystkich akcji:
-
Kwoty zaległości:
-
Suma zaległości:
-
Kwoty wierzytelności:
-
Suma wierzytelności:
-
Osoby kluczowe
Reprezentacja firmy
Organ nadzoru
Wspólnik
Nazwa organu reprezentacji:
ZARZĄD
Sposób reprezentacji:
KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Członkowie reprezentacji:
 • Ewa Elżbieta Ochenduszko
HISTORIA ZMIANx
od: 2008-10-03
zmian: 2
Organ nadzoru:
-
Osoby wchodzące w skład:
-
Wspólnicy:
 • Ewa Elżbieta Ochenduszko
 • Bogusław Adam Ochenduszko
HISTORIA ZMIANx
od: 2008-10-03
zmian: 1
Dane adresowe
Status adresu:
UCHYLONY
Województwo:
DOLNOŚLĄSKIE
HISTORIA ZMIANx
od: 2008-10-03
zmian: 1
Powiat:
LWÓWECKI
HISTORIA ZMIANx
od: 2008-10-03
zmian: 1
Gmina:
GRYFÓW ŚLĄSKI
HISTORIA ZMIANx
od: 2008-10-03
zmian: 1
Miejscowość:
GRYFÓW ŚLĄSKI
HISTORIA ZMIANx
od: 2008-10-03
zmian: 1
Kod pocztowy:
---
HISTORIA ZMIANx
od: 2008-10-03
zmian: 2
Ulica:
---
HISTORIA ZMIANx
od: 2008-10-03
zmian: 2
Nr budynku
---
HISTORIA ZMIANx
od: 2008-10-03
zmian: 2
Nr lokalu
---
HISTORIA ZMIANx
od: 2008-10-03
zmian: 2
Poczta:
---
HISTORIA ZMIANx
od: 2008-10-03
zmian: 2
Mapa
Dane kontaktowe rejestrowe
Numer telefonu:
-
Adres e-mail:
-
Klasyfikacja działalności
Działalność przeważająca wg PKD
Kod PKD
Nazwa PKD
Działalność wg PKD
Kod PKD
Nazwa
 • 08.1
  Wydobywanie kamienia, piasku i gliny
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2008-10-03
  zmian: 1
 • 23.5
  Produkcja cementu, wapna i gipsu
 • 23.6
  Produkcja wyrobów z betonu, cementu i gipsu
 • 23.7
  Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia
 • 23.9
  Produkcja wyrobów ściernych i pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 25.1
  Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych
 • 25.2
  Produkcja zbiorników, cystern i pojemników metalowych
 • 25.6
  Obróbka metali i nakładanie powłok na metale; obróbka mechaniczna elementów metalowych
 • 28.1
  Produkcja maszyn ogólnego przeznaczenia
 • 28.2
  Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia
 • 38.3
  Odzysk surowców
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2008-10-03
  zmian: 1
 • 41.1
  Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
 • 41.2
  Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
 • 42.1
  Roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych
 • 42.2
  Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
 • 42.9
  Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej
 • 43.1
  Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę
 • 43.2
  Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych
 • 43.3
  Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych
 • 43.9
  Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane
 • 46.1
  Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2008-10-03
  zmian: 1
 • 46.6
  Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia
 • 46.7
  Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa
 • 49.3
  Pozostały transport lądowy pasażerski
 • 49.4
  Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami
 • 52.1
  Magazynowanie i przechowywanie towarów
 • 52.2
  Działalność usługowa wspomagająca transport
 • 55.1
  Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
 • 55.2
  Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
 • 55.3
  Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe
 • 55.9
  Pozostałe zakwaterowanie
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2008-10-03
  zmian: 1
 • 56.1
  Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne
 • 56.2
  Przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa
 • 56.3
  Przygotowywanie i podawanie napojów
 • 64.1
  Pośrednictwo pieniężne
 • 64.2
  Działalność holdingów finansowych
 • 64.3
  Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych
 • 64.9
  Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
 • 66.3
  Działalność związana z zarządzaniem funduszami
 • 68.1
  Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
 • 68.3
  Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2008-10-03
  zmian: 1
 • 70.1
  Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
 • 77.3
  Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych
 • 79.1
  Działalność agentów i pośredników turystycznych oraz organizatorów turystyki
 • 81.1
  Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach
 • 81.2
  Sprzątanie obiektów
 • 81.3
  Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni
 • 86.2
  Praktyka lekarska
 • 86.9
  Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej
 • 91.0
  DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK, ARCHIWÓW, MUZEÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ
 • 93.1
  Działalność związana ze sportem
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2008-10-03
  zmian: 1
STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies