Profil firmy
Firma z KRS

BOGATYŃSKIE WODOCIĄGI I OCZYSZCZALNIA SPÓŁKA AKCYJNA

KRS:
0000046613
NIP:
6151497881
REGON:
230376046
Status podmiotu:
AKTYWNY
Status VAT na dziś:
Czynny
Firma z: KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Dane podstawowe
KRS:
0000046613
REGON:
230376046
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-09-28
zmian: 1
NIP:
6151497881
HISTORIA ZMIANx
od: 2007-05-14
zmian: 1
Data wpisu do rejestru:
2001-09-28
Data wykreślenia z rejestru:
-
Data rozpoczęcia działalności:
2001-09-28
Status OPP:
nie
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-09-28
zmian: 1
OPP uprawniona do otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
-
Do pobrania
Oficjalne dane
Forma prawna
Rodzaj form prawnych:
KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Grupa form prawnych:
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne
Forma prawna:
SPÓŁKA AKCYJNA
Dane finansowe
Kapitał zakładowy:
93 331 182,00
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-09-28
zmian: 44
Liczba akcji wszystkich emisji:
93331182
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-09-28
zmian: 43
Wartość nominalna jednej akcji:
1.0
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-09-28
zmian: 1
Wartość nominalna wszystkich akcji:
93 331 182,00
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-09-28
zmian: 43
Kwoty zaległości:
-
Suma zaległości:
-
Kwoty wierzytelności:
-
Suma wierzytelności:
-
Osoby kluczowe
Reprezentacja firmy
Organ nadzoru
Wspólnik
Nazwa organu reprezentacji:
ZARZĄD
Sposób reprezentacji:
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIE WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA PREZES ZARZĄDU.
Członkowie reprezentacji:
-
Organ nadzoru:
RADA NADZORCZA
Osoby wchodzące w skład:
 • Marek Krzysztof Walas
 • Paweł Szczotka
 • Tomasz Stanisław Rogojsza
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-09-28
zmian: 15
Wspólnicy:
 • MIASTO I GMINA BOGATYNIA
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-09-28
zmian: 1
Dane adresowe
Województwo:
DOLNOŚLĄSKIE
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-09-28
zmian: 1
Powiat:
ZGORZELECKI
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-09-28
zmian: 1
Gmina:
BOGATYNIA
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-09-28
zmian: 1
Miejscowość:
BOGATYNIA
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-09-28
zmian: 1
Kod pocztowy:
59-920
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-09-28
zmian: 1
Ulica:
ŻOŁNIERZY II AWP
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-09-28
zmian: 3
Nr budynku
20
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-09-28
zmian: 1
Nr lokalu
---
Poczta:
BOGATYNIA
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-09-28
zmian: 1
Mapa
Dane kontaktowe rejestrowe
Numer telefonu:
-
Adres e-mail:
SEKRETARIAT@BWIO.PL
Klasyfikacja działalności
Działalność przeważająca wg PKD
Kod PKD
Nazwa PKD
 • 36.00.Z
  POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY
Działalność wg PKD
Kod PKD
Nazwa
 • 35.11.Z
  Wytwarzanie energii elektrycznej
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2001-09-28
  zmian: 7
 • 36.00.Z
  POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY
 • 37.00.Z
  ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW
 • 38.21.Z
  Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne
 • 42.21.Z
  Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
 • 43.22.Z
  Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
 • 43.99.Z
  Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 68.20.Z
  Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 • 71.12.Z
  Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
 • 71.20.B
  Pozostałe badania i analizy techniczne
STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies