Profil firmy
Firma z KRS

BESTTRAILERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS:
0001056802
NIP:
7732505393
REGON:
526328733
Status podmiotu:
AKTYWNY
Status VAT na dziś:
Czynny
Firma z: KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Dane podstawowe
KRS:
0001056802
REGON:
526328733
HISTORIA ZMIANx
od: 2023-09-10
zmian: 1
NIP:
7732505393
HISTORIA ZMIANx
od: 2023-09-11
zmian: 1
Data wpisu do rejestru:
2023-09-07
Data wykreślenia z rejestru:
-
Data rozpoczęcia działalności:
2023-09-07
Status OPP:
nie
HISTORIA ZMIANx
od: 2023-09-07
zmian: 1
OPP uprawniona do otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
-
Do pobrania
Oficjalne dane
Forma prawna
Rodzaj form prawnych:
KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Grupa form prawnych:
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne
Forma prawna:
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane finansowe
Kapitał zakładowy:
100 000,00
HISTORIA ZMIANx
od: 2023-09-07
zmian: 1
Liczba akcji wszystkich emisji:
-
Wartość nominalna jednej akcji:
-
Wartość nominalna wszystkich akcji:
-
Kwoty zaległości:
-
Suma zaległości:
-
Kwoty wierzytelności:
-
Suma wierzytelności:
-
Osoby kluczowe
Reprezentacja firmy
Organ nadzoru
Wspólnik
Nazwa organu reprezentacji:
ZARZĄD
Sposób reprezentacji:
JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ZAŚ W PRZYPADKU CZŁONKÓW ZARZĄDU NIEPEŁNIĄCYCH FUNKCJI PREZESA ZARZĄDU KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURETNTEM, ZA WYJĄTKIEM SPRAW DOTYCZĄCYCH ROZPORZĄDZANIA PRAWAMI LUB ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZAŃ DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ 100.000,00 ZŁOTYCH (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH), A W PRZYPADKU ZOBOWIĄZAŃ OKRESOWYCH, GDY WARTOŚĆ ŚWIADCZENIA W SKALI ROKU NIE PRZEKRACZA TEJ KWOTY. W SPRAWACH TYCH KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MOŻE DZIAŁAĆ SAMODZIELNIE.
Członkowie reprezentacji:
 • Leszek Dariusz Anteczek
HISTORIA ZMIANx
od: 2023-09-07
zmian: 1
Organ nadzoru:
-
Osoby wchodzące w skład:
-
Wspólnicy:
 • Leszek Dariusz Anteczek
HISTORIA ZMIANx
od: 2023-09-07
zmian: 1
Dane adresowe
Województwo:
ŁÓDZKIE
HISTORIA ZMIANx
od: 2023-09-07
zmian: 1
Powiat:
TOMASZOWSKI
HISTORIA ZMIANx
od: 2023-09-07
zmian: 1
Gmina:
TOMASZÓW MAZOWIECKI
HISTORIA ZMIANx
od: 2023-09-07
zmian: 1
Miejscowość:
TOMASZÓW MAZOWIECKI
HISTORIA ZMIANx
od: 2023-09-07
zmian: 1
Kod pocztowy:
97-200
HISTORIA ZMIANx
od: 2023-09-07
zmian: 1
Ulica:
UJEZDZKA
HISTORIA ZMIANx
od: 2023-09-07
zmian: 1
Nr budynku
19
HISTORIA ZMIANx
od: 2023-09-07
zmian: 1
Nr lokalu
---
Poczta:
TOMASZÓW MAZOWIECKI
HISTORIA ZMIANx
od: 2023-09-07
zmian: 1
Mapa
Dane kontaktowe rejestrowe
Numer telefonu:
-
Adres e-mail:
-
Klasyfikacja działalności
Działalność przeważająca wg PKD
Kod PKD
Nazwa PKD
 • 29.20.Z
  Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep
Działalność wg PKD
Kod PKD
Nazwa
 • 25.11.Z
  Produkcja konstrukcji metalowych i ich części
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2023-09-07
  zmian: 1
 • 25.62.Z
  Obróbka mechaniczna elementów metalowych
 • 29.20.Z
  Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep
 • 33.11.Z
  Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych
 • 41.20.Z
  Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
 • 43.99.Z
  Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 45.19.Z
  Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • 47.91.Z
  Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
 • 68.10.Z
  Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
 • 77.12.Z
  Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies