Profil firmy
Firma z KRS

"BAUMAX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS:
0000001893
NIP:
5542198656
REGON:
092315031
Status podmiotu:
AKTYWNY
Status VAT na dziś:
Niezarejestrowany
Firma z: KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Dane podstawowe
KRS:
0000001893
REGON:
092315031
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-02-26
zmian: 1
NIP:
5542198656
HISTORIA ZMIANx
od: 2019-05-29
zmian: 1
Status NIP:
UCHYLONY
Data wpisu do rejestru:
2001-02-26
Data wykreślenia z rejestru:
-
Data rozpoczęcia działalności:
2001-02-26
Status OPP:
nie
HISTORIA ZMIANx
od: 2022-04-20
zmian: 1
OPP uprawniona do otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
-
Do pobrania
Oficjalne dane
Forma prawna
Rodzaj form prawnych:
KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Grupa form prawnych:
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne
Forma prawna:
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane finansowe
Kapitał zakładowy:
4 000,00
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-02-26
zmian: 1
Liczba akcji wszystkich emisji:
-
Wartość nominalna jednej akcji:
-
Wartość nominalna wszystkich akcji:
-
Kwoty zaległości:
-
Suma zaległości:
-
Kwoty wierzytelności:
-
Suma wierzytelności:
-
Osoby kluczowe
Reprezentacja firmy
Organ nadzoru
Wspólnik
Nazwa organu reprezentacji:
ZARZĄD
Sposób reprezentacji:
REPREZENTACJA SAMOISTNA
Członkowie reprezentacji:
-
Organ nadzoru:
-
Osoby wchodzące w skład:
-
Wspólnicy:
 • Waldemar Gotowalski
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-02-26
zmian: 1
Dane adresowe
Województwo:
WIELKOPOLSKIE
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-02-26
zmian: 2
Powiat:
PILSKI
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-02-26
zmian: 2
Gmina:
BIAŁOŚLIWIE
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-02-26
zmian: 2
Miejscowość:
NIEŻYCHOWO
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-02-26
zmian: 2
Kod pocztowy:
89-340
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-02-26
zmian: 2
Ulica:
---
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-02-26
zmian: 2
Nr budynku
---
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-02-26
zmian: 2
Nr lokalu
---
Poczta:
BIAŁOŚLIWIE
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-02-26
zmian: 2
Mapa
Dane kontaktowe rejestrowe
Numer telefonu:
-
Adres e-mail:
-
Klasyfikacja działalności
Działalność według PKD
Kod PKD
Nazwa
 • 10.89.Z
  Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2001-02-26
  zmian: 1
 • 13.20.D
  Produkcja pozostałych tkanin
 • 14.31.Z
  Produkcja wyrobów pończoszniczych
 • 18.12.Z
  Pozostałe drukowanie
 • 18.13.Z
  Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku
 • 23.61.Z
  Produkcja wyrobów budowlanych z betonu
 • 23.99.Z
  Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 26.11.Z
  Produkcja elementów elektronicznych
 • 28.23.Z
  Produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych
 • 30.20.Z
  Produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego
 • 32.50.Z
  Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2001-02-26
  zmian: 1
 • 32.99.Z
  Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 33.11.Z
  Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych
 • 33.19.Z
  Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia
 • 33.20.Z
  Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
 • 38.32.Z
  Odzysk surowców z materiałów segregowanych
 • 43.99.Z
  Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 46.71.Z
  Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych
 • 46.72.Z
  Sprzedaż hurtowa metali i rud metali
 • 46.73.Z
  Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
 • 49.41.Z
  Transport drogowy towarów
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2001-02-26
  zmian: 1
 • 55.10.Z
  Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
 • 58.19.Z
  Pozostała działalność wydawnicza
 • 62.09.Z
  Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
 • 74.20.Z
  Działalność fotograficzna
 • 77.39.Z
  Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 80.30.Z
  Działalność detektywistyczna
 • 81.10.Z
  Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach
 • 82.30.Z
  Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
 • 82.99.Z
  Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 90.03.Z
  Artystyczna i literacka działalność twórcza
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2001-02-26
  zmian: 1
 • 93.29.Z
  Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
 • 95.29.Z
  Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego
 • 96.04.Z
  Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej
 • 96.09.Z
  Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana
STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies