Profil firmy
Firma z KRS

BARN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS:
0000782014
NIP:
8513236752
REGON:
383120322
Status podmiotu:
AKTYWNY
Status VAT na dziś:
Czynny
Firma z: KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Dane podstawowe
KRS:
0000782014
REGON:
383120322
HISTORIA ZMIANx
od: 2019-04-16
zmian: 1
NIP:
8513236752
HISTORIA ZMIANx
od: 2019-04-16
zmian: 1
Data wpisu do rejestru:
2019-04-16
Data wykreślenia z rejestru:
-
Data rozpoczęcia działalności:
2019-04-16
Status OPP:
nie
HISTORIA ZMIANx
od: 2019-04-16
zmian: 1
OPP uprawniona do otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
-
Do pobrania
Oficjalne dane
Forma prawna
Rodzaj form prawnych:
KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Grupa form prawnych:
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne
Forma prawna:
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane finansowe
Kapitał zakładowy:
6 000,00
HISTORIA ZMIANx
od: 2019-04-16
zmian: 1
Liczba akcji wszystkich emisji:
-
Wartość nominalna jednej akcji:
-
Wartość nominalna wszystkich akcji:
-
Kwoty zaległości:
-
Suma zaległości:
-
Kwoty wierzytelności:
-
Suma wierzytelności:
-
Osoby kluczowe
Reprezentacja firmy
Organ nadzoru
Wspólnik
Nazwa organu reprezentacji:
ZARZĄD
Sposób reprezentacji:
JEŻELI ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW POWOŁAŁO ZARZĄD JEDNOOSOBOWY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W SPRAWACH ROZPORZĄDZANIA PRAWEM LUB ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO. JEŻELI ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW POWOŁAŁO ZARZĄD WIELOOSOBOWY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W SPRAWACH ROZPORZĄDZANIA PRAWEM LUB ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU Z NASTĘPUJĄCYMI OGRANICZENIAMI: PRZY DOKONYWANIU CZYNNOŚCI, KTÓRYCH WARTOŚĆ PRZEKRACZA JEDNORAZOWO KWOTĘ 100.000,00 ZŁ (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH) WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, ZAŚ PRZY DOKONYWANIU CZYNNOŚCI KTÓRYCH WARTOŚĆ PRZEKRACZA JEDNORAZOWO KWOTĘ 250.000,00 ZŁ (DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE TRZECH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Członkowie reprezentacji:
 • Adam Mikołaj Wójcikowski
 • Rafał Dominik Wójcikowski
 • Agnieszka Maria Wójcikowska
HISTORIA ZMIANx
od: 2019-04-16
zmian: 2
Organ nadzoru:
-
Osoby wchodzące w skład:
-
Wspólnicy:
 • Adam Mikołaj Wójcikowski
 • Rafał Dominik Wójcikowski
 • Agnieszka Maria Wójcikowska
HISTORIA ZMIANx
od: 2019-04-16
zmian: 2
Dane adresowe
Województwo:
ZACHODNIOPOMORSKIE
HISTORIA ZMIANx
od: 2019-04-16
zmian: 1
Powiat:
POLICKI
HISTORIA ZMIANx
od: 2019-04-16
zmian: 1
Gmina:
DOBRA (SZCZECIŃSKA)
HISTORIA ZMIANx
od: 2019-04-16
zmian: 1
Miejscowość:
MIERZYN
HISTORIA ZMIANx
od: 2019-04-16
zmian: 1
Kod pocztowy:
72-006
HISTORIA ZMIANx
od: 2019-04-16
zmian: 1
Ulica:
MILENIJNA
HISTORIA ZMIANx
od: 2019-04-16
zmian: 1
Nr budynku
22A
HISTORIA ZMIANx
od: 2019-04-16
zmian: 1
Nr lokalu
---
Poczta:
MIERZYN
HISTORIA ZMIANx
od: 2019-04-16
zmian: 1
Mapa
Dane kontaktowe rejestrowe
Numer telefonu:
-
Adres e-mail:
-
Klasyfikacja działalności
Działalność według PKD
Kod PKD
Nazwa
 • 31.01.Z
  Produkcja mebli biurowych i sklepowych
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2019-04-16
  zmian: 1
 • 41.20.Z
  Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
 • 43.31.Z
  Tynkowanie
 • 43.34.Z
  Malowanie i szklenie
 • 43.39.Z
  Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
 • 43.91.Z
  Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
 • 68.31.Z
  Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
 • 68.32.Z
  Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies