Nadchodzące wydarzenia i premiery

Profil firmy
Firma z KRS

BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE

KRS:
0000091132
NIP:
6970018771
REGON:
000511226
Status podmiotu:
AKTYWNY
Status VAT na dziś:
Czynny
Firma z: KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Dane podstawowe
KRS:
0000091132
REGON:
000511226
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-02-14
zmian: 1
NIP:
6970018771
HISTORIA ZMIANx
od: 2008-02-06
zmian: 1
Data wpisu do rejestru:
2002-02-14
Data wykreślenia z rejestru:
-
Data rozpoczęcia działalności:
2002-02-14
Status OPP:
nie
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-02-14
zmian: 1
OPP uprawniona do otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
-
Do pobrania
Oficjalne dane
Forma prawna
Rodzaj form prawnych:
KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Grupa form prawnych:
Spółdzielnie
Forma prawna:
SPÓŁDZIELNIA
Dane finansowe
Kapitał zakładowy:
-
Liczba akcji wszystkich emisji:
-
Wartość nominalna jednej akcji:
-
Wartość nominalna wszystkich akcji:
-
Kwoty zaległości:
-
Suma zaległości:
-
Kwoty wierzytelności:
-
Suma wierzytelności:
-
Osoby kluczowe
Reprezentacja firmy
Organ nadzoru
Wspólnik
Nazwa organu reprezentacji:
ZARZĄD
Sposób reprezentacji:
OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU BANKU SKŁADAJĄ CO NAJMNIEJ 2(DWAJ) CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB 1(JEDEN) CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA DO TEGO PRZEZ ZARZĄD UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK) ALBO 2 (DWÓCH) PEŁNOMOCNIKÓW USTANOWIONYCH BEZPOŚREDNIO PRZEZ ZARZĄD. OŚWIADCZENIE WOLI W IMIENIU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO PRZY ZAWIERANIU UMÓW RACHUNKU BANKOWEGO, O KTÓRYCH MOWA W ART. 49 UST. 1 USTAWY - PRAWO BANKOWE, SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU LUB PEŁNOMOCNIK, USTANOWIONY BEZPOŚREDNIO PRZEZ ZARZĄD
Członkowie reprezentacji:
 • Michał Bartosz Przyjemski
 • Elżbieta Maria Olszewska
 • Sebastian Daniel Nietyksza
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-02-14
zmian: 9
Organ nadzoru:
RADA NADZORCZA
Osoby wchodzące w skład:
 • Krzysztof Stanisław Zając
 • Krzysztof Piotr Rzyski
 • Władysław Grzegorz Brzechwa
 • Tadeusz Dziubaty
 • Witold Dokurno
 • Edward Igielski
 • Maria Julia Borkowska
 • January Wacław Dworczak
 • Aniela Teresa Pieprzyk
 • Aurelia Eugenia Karwowska
 • Marian Kazimierz Krawiec
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-02-14
zmian: 13
Wspólnicy:
-
Dane adresowe
Województwo:
LUBUSKIE
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-02-14
zmian: 1
Powiat:
WSCHOWSKI
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-02-14
zmian: 1
Gmina:
WSCHOWA
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-02-14
zmian: 1
Miejscowość:
WSCHOWA
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-02-14
zmian: 1
Kod pocztowy:
67-400
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-02-14
zmian: 1
Ulica:
DASZYŃSKIEGO
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-02-14
zmian: 1
Nr budynku
19
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-02-14
zmian: 1
Nr lokalu
---
Poczta:
WSCHOWA
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-02-14
zmian: 1
Mapa
Dane kontaktowe rejestrowe
Numer telefonu:
-
Adres e-mail:
-
Klasyfikacja działalności
Działalność przeważająca wg PKD
Kod PKD
Nazwa PKD
 • 64.19.Z
  Pozostałe pośrednictwo pieniężne
Działalność wg PKD
Kod PKD
Nazwa
 • 64.19.Z
  Pozostałe pośrednictwo pieniężne
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2002-02-14
  zmian: 3
 • 64.91.Z
  Leasing finansowy
 • 64.99.Z
  Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
 • 66.29.Z
  Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne
STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies