Nadchodzące wydarzenia i premiery

Profil firmy
Firma z KRS

BANK SPÓŁDZIELCZY W ZAMBROWIE

KRS:
0000051354
NIP:
7230006180
REGON:
000494545
Status podmiotu:
AKTYWNY
Status VAT na dziś:
Czynny
Firma z: KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Dane podstawowe
KRS:
0000051354
REGON:
000494545
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-10-26
zmian: 1
NIP:
7230006180
HISTORIA ZMIANx
od: 2007-03-20
zmian: 1
Data wpisu do rejestru:
2001-10-26
Data wykreślenia z rejestru:
-
Data rozpoczęcia działalności:
2001-10-26
Status OPP:
nie
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-10-26
zmian: 1
OPP uprawniona do otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
-
Do pobrania
Oficjalne dane
Forma prawna
Rodzaj form prawnych:
KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Grupa form prawnych:
Spółdzielnie
Forma prawna:
SPÓŁDZIELNIA
Dane finansowe
Kapitał zakładowy:
-
Liczba akcji wszystkich emisji:
-
Wartość nominalna jednej akcji:
-
Wartość nominalna wszystkich akcji:
-
Kwoty zaległości:
-
Suma zaległości:
-
Kwoty wierzytelności:
-
Suma wierzytelności:
-
Osoby kluczowe
Reprezentacja firmy
Organ nadzoru
Wspólnik
Nazwa organu reprezentacji:
ZARZĄD
Sposób reprezentacji:
OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK LUB DWÓCH PEŁNOMOCNIKÓW, USTANOWIONYCH BEZPOŚREDNIO PRZEZ ZARZĄD. OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO PRZY ZAWIERANIU UMÓW RACHUNKU BANKOWEGO, O KTÓRYCH MOWA W ART. 49 UST.1 USTAWY PRAWO BANKOWE, SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU LUB PEŁNOMOCNIK USTANOWIONY BEZPOŚREDNIO PRZEZ ZARZĄD.
Członkowie reprezentacji:
 • Elżbieta Oleksiak
 • Zenona Zalewska
 • Adam Zbigniew Kowalewski
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-10-26
zmian: 9
Organ nadzoru:
RADA NADZORCZA
Osoby wchodzące w skład:
 • Zbigniew Zajkowski
 • Krzysztof Leśniewski
 • Waldemar Roch Łapiński
 • Halina Mioduszewska
 • Karol Przeździecki
 • Elżbieta Leszczyńska
 • Jacek Norbert Murawski
 • Feliks Piszczatowski
 • Kazimierz Kołakowski
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-10-26
zmian: 9
Wspólnicy:
-
Dane adresowe
Województwo:
PODLASKIE
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-10-26
zmian: 1
Powiat:
ZAMBROWSKI
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-10-26
zmian: 1
Gmina:
ZAMBRÓW
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-10-26
zmian: 1
Miejscowość:
ZAMBRÓW
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-10-26
zmian: 1
Kod pocztowy:
18-300
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-10-26
zmian: 1
Ulica:
BIAŁOSTOCKA
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-10-26
zmian: 1
Nr budynku
2
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-10-26
zmian: 1
Nr lokalu
---
Poczta:
ZAMBRÓW
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-10-26
zmian: 1
Mapa
Dane kontaktowe rejestrowe
Numer telefonu:
-
Adres e-mail:
-
Klasyfikacja działalności
Działalność przeważająca wg PKD
Kod PKD
Nazwa PKD
 • 64.19.Z
  Pozostałe pośrednictwo pieniężne
Działalność wg PKD
Kod PKD
Nazwa
 • 64.19.Z
  Pozostałe pośrednictwo pieniężne
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2001-10-26
  zmian: 5
 • 64.99.Z
  Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
 • 66.19.Z
  Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
 • 66.22.Z
  Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych
 • 66.29.Z
  Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne
 • 66.30.Z
  Działalność związana z zarządzaniem funduszami
 • 68.10.Z
  Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
 • 74.90.Z
  Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies