Profil firmy
Firma z KRS

BANK SPÓŁDZIELCZY W WERBKOWICACH

KRS:
0000039486
NIP:
9191059261
REGON:
000500866
Status podmiotu:
AKTYWNY
Status VAT na dziś:
Czynny
Firma z: KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Dane podstawowe
KRS:
0000039486
REGON:
000500866
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-08-28
zmian: 1
NIP:
9191059261
HISTORIA ZMIANx
od: 2015-01-15
zmian: 1
Data wpisu do rejestru:
2001-08-28
Data wykreślenia z rejestru:
-
Data rozpoczęcia działalności:
2001-08-28
Status OPP:
nie
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-08-28
zmian: 1
OPP uprawniona do otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
-
Do pobrania
Oficjalne dane
Forma prawna
Rodzaj form prawnych:
KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Grupa form prawnych:
Spółdzielnie
Forma prawna:
SPÓŁDZIELNIA
Dane finansowe
Kapitał zakładowy:
-
Liczba akcji wszystkich emisji:
-
Wartość nominalna jednej akcji:
-
Wartość nominalna wszystkich akcji:
-
Kwoty zaległości:
-
Suma zaległości:
-
Kwoty wierzytelności:
-
Suma wierzytelności:
-
Osoby kluczowe
Reprezentacja firmy
Organ nadzoru
Wspólnik
Nazwa organu reprezentacji:
ZARZĄD
Sposób reprezentacji:
OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK LUB DWÓCH PEŁNOMOCNIKÓW, USTANOWIONYCH BEZPOŚRENIO PRZEZ ZARZĄD. OŚWIADCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W UST. 3, SKŁADA SIĘ W TEN SPOSÓB, ŻE POD FIRMĄ BANKU SPÓŁDZIELCZEGO OSOBY UPOWAŻNIONE DO ICH SKŁADANIA ZAMIESZCZAJĄ SWOJE PODPISY.
Członkowie reprezentacji:
 • Marcin Kasperski
 • Monika Renata Kaczoruk
 • Edyta Płonkowska
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-08-28
zmian: 5
Organ nadzoru:
RADA NADZORCZA
Osoby wchodzące w skład:
 • Danuta Teresa Mazurek
 • Stefan Kulibowski
 • Czesław Stokłosa
 • Tomasz Czyrka
 • Andrzej Hulanicki
 • Anna Kliszcz
 • Dorota Mielniczuk
 • Andrzej Skiba
 • Katarzyna Smyk
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-08-28
zmian: 7
Wspólnicy:
-
Dane adresowe
Województwo:
LUBELSKIE
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-08-28
zmian: 1
Powiat:
HRUBIESZOWSKI
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-08-28
zmian: 1
Gmina:
WERBKOWICE
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-08-28
zmian: 1
Miejscowość:
WERBKOWICE
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-08-28
zmian: 1
Kod pocztowy:
22-550
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-08-28
zmian: 1
Ulica:
ZAMOJSKA
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-08-28
zmian: 1
Nr budynku
1
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-08-28
zmian: 1
Nr lokalu
1
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-08-28
zmian: 1
Poczta:
WERBKOWICE
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-08-28
zmian: 1
Mapa
Dane kontaktowe rejestrowe
Numer telefonu:
-
Adres e-mail:
-
Klasyfikacja działalności
Działalność przeważająca wg PKD
Kod PKD
Nazwa PKD
 • 64.19.Z
  Pozostałe pośrednictwo pieniężne
Działalność wg PKD
Kod PKD
Nazwa
 • 64.19.Z
  Pozostałe pośrednictwo pieniężne
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2001-08-28
  zmian: 3
 • 64.99.Z
  Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
 • 66.22.Z
  Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych
 • 66.29.Z
  Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne
 • 66.30.Z
  Działalność związana z zarządzaniem funduszami
 • 68.10.Z
  Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies