Nadchodzące wydarzenia i premiery

Profil firmy
Firma z KRS

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOBIERZYCACH

KRS:
0000155482
NIP:
8960005704
REGON:
000510511
Status podmiotu:
AKTYWNY
Status VAT na dziś:
Czynny
Firma z: KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Dane podstawowe
KRS:
0000155482
REGON:
000510511
HISTORIA ZMIANx
od: 2003-03-17
zmian: 1
NIP:
8960005704
HISTORIA ZMIANx
od: 2008-04-10
zmian: 1
Data wpisu do rejestru:
2003-03-17
Data wykreślenia z rejestru:
-
Data rozpoczęcia działalności:
2003-03-17
Status OPP:
nie
HISTORIA ZMIANx
od: 2003-03-17
zmian: 1
OPP uprawniona do otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
-
Do pobrania
Oficjalne dane
Forma prawna
Rodzaj form prawnych:
KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Grupa form prawnych:
Spółdzielnie
Forma prawna:
SPÓŁDZIELNIA
Dane finansowe
Kapitał zakładowy:
-
Liczba akcji wszystkich emisji:
-
Wartość nominalna jednej akcji:
-
Wartość nominalna wszystkich akcji:
-
Kwoty zaległości:
-
Suma zaległości:
-
Kwoty wierzytelności:
-
Suma wierzytelności:
-
Osoby kluczowe
Reprezentacja firmy
Organ nadzoru
Wspólnik
Nazwa organu reprezentacji:
ZARZĄD
Sposób reprezentacji:
OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU BANKU SKŁADAJĄ CO NAJMNIEJ 2 (DWAJ) CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB 1 (JEDEN) CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA DO TEGO PRZEZ ZARZĄD UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK) ALBO 2 (DWÓCH) PEŁNOMOCNIKÓW USTANOWIONYCH BEZPOŚREDNIO PRZEZ ZARZĄD, Z TYM ZASTRZEŻENIEM, ŻE OŚWIADCZENIE WOLI W IMIENIU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO PRZY ZAWIERANIU UMÓW RACHUNKU BANKOWEGO, O KTÓRYCH MOWA W ART. 49 UST. 1 USTAWY Z DNIA 29 SIERPNIA 1997 R. PRAWO BANKOWE, SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU LUB PEŁNOMOCNIK USTANOWIONY BEZPOŚREDNIO PRZEZ ZARZĄD.
Członkowie reprezentacji:
 • Krzysztof Dariusz Dzikowski
 • Monika Anna Bernaś
 • Monika Miśkowicz
HISTORIA ZMIANx
od: 2003-03-17
zmian: 9
Organ nadzoru:
RADA NADZORCZA
Osoby wchodzące w skład:
 • Irena Wilk
 • Sylwester Jastrzębski
 • Bronisław Osiedlewicz
 • Piotr Adam Tadeusiak
 • Barbara Irena Klonowska
 • Tomasz Mateusz Patryło
 • Franciszek Paszkowski
HISTORIA ZMIANx
od: 2003-03-17
zmian: 9
Wspólnicy:
-
Dane adresowe
Województwo:
DOLNOŚLĄSKIE
HISTORIA ZMIANx
od: 2003-03-17
zmian: 1
Powiat:
WROCŁAWSKI
HISTORIA ZMIANx
od: 2003-03-17
zmian: 1
Gmina:
KOBIERZYCE
HISTORIA ZMIANx
od: 2003-03-17
zmian: 1
Miejscowość:
KOBIERZYCE
HISTORIA ZMIANx
od: 2003-03-17
zmian: 1
Kod pocztowy:
55-040
HISTORIA ZMIANx
od: 2003-03-17
zmian: 1
Ulica:
SPÓŁDZIELCZA
HISTORIA ZMIANx
od: 2003-03-17
zmian: 1
Nr budynku
5
HISTORIA ZMIANx
od: 2003-03-17
zmian: 1
Nr lokalu
---
Poczta:
KOBIERZYCE
HISTORIA ZMIANx
od: 2003-03-17
zmian: 1
Mapa
Dane kontaktowe rejestrowe
Numer telefonu:
-
Adres e-mail:
-
Klasyfikacja działalności
Działalność przeważająca wg PKD
Kod PKD
Nazwa PKD
 • 64.19.Z
  Pozostałe pośrednictwo pieniężne
Działalność wg PKD
Kod PKD
Nazwa
 • 64.19.Z
  Pozostałe pośrednictwo pieniężne
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2003-03-17
  zmian: 3
 • 64.99.Z
  Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
 • 66.19.Z
  Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
 • 66.22.Z
  Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych
 • 68.10.Z
  Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies