Profil firmy
Firma z KRS

BANK SPÓŁDZIELCZY W IZBICY

KRS:
0000068026
NIP:
9220017378
REGON:
000500949
Status podmiotu:
AKTYWNY
Status VAT na dziś:
Czynny
Firma z: KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Dane podstawowe
KRS:
0000068026
REGON:
000500949
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-12-14
zmian: 1
NIP:
9220017378
HISTORIA ZMIANx
od: 2007-08-23
zmian: 1
Data wpisu do rejestru:
2001-12-14
Data wykreślenia z rejestru:
-
Data rozpoczęcia działalności:
2001-12-14
Status OPP:
nie
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-12-14
zmian: 1
OPP uprawniona do otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
-
Do pobrania
Oficjalne dane
Forma prawna
Rodzaj form prawnych:
KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Grupa form prawnych:
Spółdzielnie
Forma prawna:
SPÓŁDZIELNIA
Dane finansowe
Kapitał zakładowy:
-
Liczba akcji wszystkich emisji:
-
Wartość nominalna jednej akcji:
-
Wartość nominalna wszystkich akcji:
-
Kwoty zaległości:
-
Suma zaległości:
-
Kwoty wierzytelności:
-
Suma wierzytelności:
-
Osoby kluczowe
Reprezentacja firmy
Organ nadzoru
Wspólnik
Nazwa organu reprezentacji:
ZARZĄD
Sposób reprezentacji:
1. OŚWIADCZENIE WOLI W IMIENIU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK LUB DWÓCH PEŁNOMOCNIKÓW, USTANOWIONYCH BEZPOŚREDNIO PRZEZ ZARZĄD. OŚWIADCZENIE WOLI W IMIENIU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO PRZY ZAWIERANIU UMÓW RACHUNKU BANKOWEGO, O KTÓRYM MOWA W ART. 49 UST.1 USTAWY PRAWO BANKOWE, SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU LUB PEŁNOMOCNIK USTANOWIONY BEZPOŚREDNIO PRZEZ ZARZĄD. 2.OŚWIADCZENIA,O KTÓRYM MOWA W UST.1, SKŁADA SIĘ W TEN SOPSÓB, ŻE POD FIRMĄ BANKU SPÓŁDZIELCZEGO OSOBY UPOWAŻNIONE DO ICH SKŁADANIA ZAMIESZCZAJĄ SWOJE PODPISY.
Członkowie reprezentacji:
 • Joanna Renata Mazurek
 • Marcin Stanisław Wojewoda
 • Teresa Joanna Zych
 • Agnieszka Wołoch
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-12-14
zmian: 8
Organ nadzoru:
RADA NADZORCZA
Osoby wchodzące w skład:
 • Maria Wójtowicz
 • Elżbieta Leokadia Makuch
 • Mieczysław Łagoda
 • Edward Marczyński
 • Stanisław Wrona
 • Paweł Zieliński
 • Roman Bochniak
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-12-14
zmian: 7
Wspólnicy:
-
Dane adresowe
Województwo:
LUBELSKIE
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-12-14
zmian: 1
Powiat:
KRASNOSTAWSKI
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-12-14
zmian: 1
Gmina:
IZBICA
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-12-14
zmian: 1
Miejscowość:
IZBICA
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-12-14
zmian: 1
Kod pocztowy:
22-375
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-12-14
zmian: 1
Ulica:
LUBELSKA
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-12-14
zmian: 2
Nr budynku
125A
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-12-14
zmian: 2
Nr lokalu
---
Poczta:
IZBICA
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-12-14
zmian: 1
Mapa
Dane kontaktowe rejestrowe
Numer telefonu:
-
Adres e-mail:
-
Klasyfikacja działalności
Działalność przeważająca wg PKD
Kod PKD
Nazwa PKD
 • 64.19.Z
  Pozostałe pośrednictwo pieniężne
Działalność wg PKD
Kod PKD
Nazwa
 • 64.19.Z
  Pozostałe pośrednictwo pieniężne
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2001-12-14
  zmian: 3
 • 64.99.Z
  Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
 • 66.29.Z
  Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne
STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies