Nadchodzące wydarzenia i premiery

Profil firmy
Firma z KRS

BANK SPÓŁDZIELCZY W DZIERŻONIOWIE

KRS:
0000045884
NIP:
8820012348
REGON:
000509850
Status podmiotu:
AKTYWNY
Status VAT na dziś:
Czynny
Firma z: KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Dane podstawowe
KRS:
0000045884
REGON:
000509850
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-09-21
zmian: 1
NIP:
8820012348
HISTORIA ZMIANx
od: 2007-05-21
zmian: 1
Data wpisu do rejestru:
2001-09-21
Data wykreślenia z rejestru:
-
Data rozpoczęcia działalności:
2001-09-21
Status OPP:
nie
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-09-21
zmian: 1
OPP uprawniona do otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
-
Do pobrania
Oficjalne dane
Forma prawna
Rodzaj form prawnych:
KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Grupa form prawnych:
Spółdzielnie
Forma prawna:
SPÓŁDZIELNIA
Dane finansowe
Kapitał zakładowy:
-
Liczba akcji wszystkich emisji:
-
Wartość nominalna jednej akcji:
-
Wartość nominalna wszystkich akcji:
-
Kwoty zaległości:
-
Suma zaległości:
-
Kwoty wierzytelności:
-
Suma wierzytelności:
-
Osoby kluczowe
Reprezentacja firmy
Organ nadzoru
Wspólnik
Nazwa organu reprezentacji:
ZARZĄD
Sposób reprezentacji:
OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU BANKU SKŁADAJĄ CO NAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA DO TEGO PRZEZ ZARZĄD UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK) ALBO DWÓCH PEŁNOMOCNIKÓW USTANOWIONYCH BEZPOŚREDNIO PRZEZ ZARZĄD. OŚWIADCZENIE WOLI W IMIENIU BANKU PRZY ZAWIERANIU UMÓW RACHUNKU BANKOWEGO, O KTÓRYCH MOWA W ART.49 UST.1 USTAWY PRAWO BANKOWE, SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU LUB PEŁNOMOCNIK USTANOWIONY BEZPOŚREDNIO PRZEZ ZARZĄD.
Członkowie reprezentacji:
 • Aneta Rakoczy
 • Adam Nowakowski
 • Paweł Skowroński
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-09-21
zmian: 6
Organ nadzoru:
RADA NADZORCZA
Osoby wchodzące w skład:
 • Władysław Lasoń
 • Wiesław Aksamit
 • Teresa Teresiak
 • Jadwiga Wójcik
 • Michał Kołt
 • Eugeniusz Samołyk
 • Józef Ostrowski
 • Ryszard Bednarz
 • Janusz Stanisław Kwinta
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-09-21
zmian: 8
Wspólnicy:
-
Dane adresowe
Województwo:
DOLNOŚLĄSKIE
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-09-21
zmian: 1
Powiat:
DZIERŻONIOWSKI
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-09-21
zmian: 1
Gmina:
DZIERŻONIÓW
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-09-21
zmian: 1
Miejscowość:
DZIERŻONIÓW
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-09-21
zmian: 1
Kod pocztowy:
58-200
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-09-21
zmian: 1
Ulica:
DASZYŃSKIEGO
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-09-21
zmian: 1
Nr budynku
24
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-09-21
zmian: 1
Nr lokalu
---
Poczta:
DZIERŻONIÓW
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-09-21
zmian: 1
Mapa
Dane kontaktowe rejestrowe
Numer telefonu:
-
Adres e-mail:
-
Klasyfikacja działalności
Działalność przeważająca wg PKD
Kod PKD
Nazwa PKD
 • 64.19.Z
  Pozostałe pośrednictwo pieniężne
Działalność wg PKD
Kod PKD
Nazwa
 • 64.19.Z
  Pozostałe pośrednictwo pieniężne
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2001-09-21
  zmian: 2
 • 64.99.Z
  Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
 • 66.19.Z
  Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
 • 66.22.Z
  Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych
 • 66.29.Z
  Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne
 • 68.10.Z
  Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies