Profil firmy
Firma z KRS

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SPÓŁKA AKCYJNA

KRS:
0000001538
NIP:
5260300291
REGON:
000013037
Status podmiotu:
AKTYWNY
Status VAT na dziś:
Czynny
Firma z: KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Dane podstawowe
KRS:
0000001538
REGON:
000013037
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-02-22
zmian: 1
NIP:
5260300291
HISTORIA ZMIANx
od: 2008-03-17
zmian: 1
Data wpisu do rejestru:
2001-02-22
Data wykreślenia z rejestru:
-
Data rozpoczęcia działalności:
2001-02-22
Status OPP:
nie
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-02-22
zmian: 1
OPP uprawniona do otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
-
Do pobrania
Oficjalne dane
Forma prawna
Rodzaj form prawnych:
KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Grupa form prawnych:
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne
Forma prawna:
SPÓŁKA AKCYJNA
Dane finansowe
Kapitał zakładowy:
522 638 400,00
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-02-22
zmian: 4
Liczba akcji wszystkich emisji:
130659600
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-02-22
zmian: 4
Wartość nominalna jednej akcji:
4.0
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-02-22
zmian: 1
Wartość nominalna wszystkich akcji:
522 638 400,00
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-02-22
zmian: 4
Kwoty zaległości:
-
Suma zaległości:
-
Kwoty wierzytelności:
-
Suma wierzytelności:
-
Osoby kluczowe
Reprezentacja firmy
Organ nadzoru
Wspólnik
Nazwa organu reprezentacji:
ZARZĄD
Sposób reprezentacji:
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH BANKU ORAZ DO PODPISYWANIA W IMIENIU BANKU SĄ UPOWAŻNIENI: 1) PREZES ZARZĄDU BANKU I WICEPREZESI ZARZĄDU BANKU - KAŻDY Z NICH SAMODZIELNIE 2) DWIE OSOBY SPOŚRÓD POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU BANKU DZIAŁAJĄCE ŁĄCZNIE LUB JEDEN Z POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU BANKU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z JEDNĄ Z OSÓB POSIADAJĄCYCH PROKURĘ ŁĄCZNĄ LUB JEDEN Z POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU BANKU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z JEDNĄ Z OSÓB BĘDĄCYCH PEŁNOMOCNIKIEM DZIAŁAJĄCYM W ZAKRESIE UDZIELONEGO MU PEŁNOMOCNICTWA
Członkowie reprezentacji:
 • Barbara Sobala
 • Maciej Michał Kropidłowski
 • Katarzyna Majewska
 • Elżbieta Światopełk Czetwertyńska
 • Andrzej Maciej Wilk
 • Ivan Vrhel
 • Patrycjusz Radomir Wójcik
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-02-22
zmian: 48
Organ nadzoru:
RADA NADZORCZA
Osoby wchodzące w skład:
 • Marek Kapuściński
 • Barbara Karolina Smalska
 • Anna Ewa Rulkiewicz
 • Sławomir Stefan Sikora
 • Silvia Carpitella
 • Helen Hale
 • Andras Reiniger
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-02-22
zmian: 43
Wspólnicy:
-
Dane adresowe
Województwo:
MAZOWIECKIE
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-02-22
zmian: 1
Powiat:
WARSZAWSKI
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-02-22
zmian: 1
Gmina:
WARSZAWA-CENTRUM
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-02-22
zmian: 1
Miejscowość:
WARSZAWA
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-02-22
zmian: 1
Kod pocztowy:
00-923
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-02-22
zmian: 2
Ulica:
SENATORSKA
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-02-22
zmian: 2
Nr budynku
16
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-02-22
zmian: 2
Nr lokalu
---
Poczta:
WARSZAWA
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-02-22
zmian: 1
Mapa
Dane kontaktowe rejestrowe
Numer telefonu:
-
Adres e-mail:
RELACJEINWESTORSKIE@CITI.COM
Klasyfikacja działalności
Działalność przeważająca wg PKD
Kod PKD
Nazwa PKD
 • 64.19.Z
  Pozostałe pośrednictwo pieniężne
Działalność wg PKD
Kod PKD
Nazwa
 • 64.19.Z
  Pozostałe pośrednictwo pieniężne
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2001-02-22
  zmian: 4
 • 64.20.Z
  Działalność holdingów finansowych
 • 64.91.Z
  Leasing finansowy
 • 64.99.Z
  Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
 • 66.12.Z
  Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych
 • 66.19.Z
  Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
 • 66.22.Z
  Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych
 • 68.10.Z
  Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies