Profil firmy
Firma z KRS

ARAGUARI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS:
0000512466
NIP:
7010427123
REGON:
147268740
Status podmiotu:
WYKREŚLONY
Firma z: KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Dane podstawowe
KRS:
0000512466
REGON:
147268740
HISTORIA ZMIANx
od: 2019-06-05
zmian: 2
NIP:
7010427123
HISTORIA ZMIANx
od: 2019-06-05
zmian: 2
Data wpisu do rejestru:
2014-06-05
Data wykreślenia z rejestru:
2023-03-16
HISTORIA ZMIANx
od: 2023-03-16
zmian: 1
Data rozpoczęcia działalności:
2014-06-05
Status OPP:
nie
HISTORIA ZMIANx
od: 2014-06-05
zmian: 2
OPP uprawniona do otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
-
Do pobrania
Oficjalne dane
Forma prawna
Rodzaj form prawnych:
KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Grupa form prawnych:
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne
Forma prawna:
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane finansowe
Kapitał zakładowy:
5 000,00
HISTORIA ZMIANx
od: 2014-06-05
zmian: 2
Liczba akcji wszystkich emisji:
-
Wartość nominalna jednej akcji:
-
Wartość nominalna wszystkich akcji:
-
Kwoty zaległości:
-
Suma zaległości:
-
Kwoty wierzytelności:
-
Suma wierzytelności:
-
Osoby kluczowe
Reprezentacja firmy
Organ nadzoru
Wspólnik
Nazwa organu reprezentacji:
ZARZĄD
Sposób reprezentacji:
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Członkowie reprezentacji:
-
Organ nadzoru:
-
Osoby wchodzące w skład:
-
Wspólnicy:
-
Dane adresowe
Województwo:
MAZOWIECKIE
HISTORIA ZMIANx
od: 2014-06-05
zmian: 2
Powiat:
M.ST. WARSZAWA
HISTORIA ZMIANx
od: 2014-06-05
zmian: 2
Gmina:
M.ST. WARSZAWA
HISTORIA ZMIANx
od: 2014-06-05
zmian: 2
Miejscowość:
WARSZAWA
HISTORIA ZMIANx
od: 2014-06-05
zmian: 2
Kod pocztowy:
00-514
HISTORIA ZMIANx
od: 2014-06-05
zmian: 2
Ulica:
MARSZAŁKOWSKA
HISTORIA ZMIANx
od: 2014-06-05
zmian: 2
Nr budynku
84/92
HISTORIA ZMIANx
od: 2014-06-05
zmian: 2
Nr lokalu
117
HISTORIA ZMIANx
od: 2014-06-05
zmian: 2
Poczta:
WARSZAWA
HISTORIA ZMIANx
od: 2014-06-05
zmian: 2
Mapa
Dane kontaktowe rejestrowe
Numer telefonu:
-
Adres e-mail:
-
Klasyfikacja działalności
Działalność według PKD
Kod PKD
Nazwa
 • 01
  UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2014-06-05
  zmian: 2
 • 02
  LEŚNICTWO I POZYSKIWANIE DREWNA
 • 03
  RYBACTWO
 • 08
  POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE
 • 09
  DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE
 • 35
  WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH
 • 36
  POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY
 • 37
  ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW
 • 38
  DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW
 • 39
  DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI
 • 41
  ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2014-06-05
  zmian: 2
 • 42
  ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ
 • 43
  ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE
 • 45
  HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
 • 46
  HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
 • 47
  HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
 • 49
  TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY
 • 50
  TRANSPORT WODNY
 • 51
  TRANSPORT LOTNICZY
 • 52
  MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT
 • 53
  DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2014-06-05
  zmian: 2
 • 55
  ZAKWATEROWANIE
 • 56
  DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM
 • 58
  DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
 • 59
  DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH
 • 61
  TELEKOMUNIKACJA
 • 62
  DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA
 • 64.9
  Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
 • 66.22
  Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych
 • 68
  DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI
 • 70
  DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2014-06-05
  zmian: 2
 • 71
  DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
 • 72
  BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE
 • 73
  REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
 • 74
  POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA
 • 75
  DZIAŁALNOŚĆ WETERYNARYJNA
 • 77
  WYNAJEM I DZIERŻAWA
 • 78
  DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM
 • 79
  DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE
 • 80
  DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA
 • 81
  DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2014-06-05
  zmian: 2
 • 82
  DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
 • 85
  EDUKACJA
 • 86
  OPIEKA ZDROWOTNA
 • 92
  DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI
 • 93
  DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA
 • 95
  NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO
 • 96
  POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies