Profil firmy
Firma z KRS

AQUASTONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS:
0000788166
NIP:
7831802094
REGON:
383451823
Status podmiotu:
WYKREŚLONY
Firma z: KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Dane podstawowe
KRS:
0000788166
REGON:
383451823
HISTORIA ZMIANx
od: 2019-05-27
zmian: 2
NIP:
7831802094
HISTORIA ZMIANx
od: 2019-05-27
zmian: 2
Data wpisu do rejestru:
2019-05-27
Data wykreślenia z rejestru:
2023-11-16
HISTORIA ZMIANx
od: 2023-11-16
zmian: 1
Data rozpoczęcia działalności:
2019-05-27
Status OPP:
nie
HISTORIA ZMIANx
od: 2019-05-27
zmian: 2
OPP uprawniona do otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
-
Do pobrania
Oficjalne dane
Forma prawna
Rodzaj form prawnych:
KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Grupa form prawnych:
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne
Forma prawna:
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane finansowe
Kapitał zakładowy:
1 669 850,00
HISTORIA ZMIANx
od: 2019-05-27
zmian: 4
Liczba akcji wszystkich emisji:
-
Wartość nominalna jednej akcji:
-
Wartość nominalna wszystkich akcji:
-
Kwoty zaległości:
-
Suma zaległości:
-
Kwoty wierzytelności:
-
Suma wierzytelności:
-
Osoby kluczowe
Reprezentacja firmy
Organ nadzoru
Wspólnik
Nazwa organu reprezentacji:
ZARZĄD
Sposób reprezentacji:
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
Członkowie reprezentacji:
-
Organ nadzoru:
-
Osoby wchodzące w skład:
-
Wspólnicy:
-
Dane adresowe
Województwo:
LUBELSKIE
HISTORIA ZMIANx
od: 2019-05-27
zmian: 3
Powiat:
LUBLIN
HISTORIA ZMIANx
od: 2019-05-27
zmian: 3
Gmina:
LUBLIN
HISTORIA ZMIANx
od: 2019-05-27
zmian: 3
Miejscowość:
LUBLIN
HISTORIA ZMIANx
od: 2019-05-27
zmian: 3
Kod pocztowy:
20-213
HISTORIA ZMIANx
od: 2019-05-27
zmian: 3
Ulica:
GOSPODARCZA
HISTORIA ZMIANx
od: 2019-05-27
zmian: 3
Nr budynku
26
HISTORIA ZMIANx
od: 2019-05-27
zmian: 3
Nr lokalu
---
HISTORIA ZMIANx
od: 2019-05-27
zmian: 2
Poczta:
LUBLIN
HISTORIA ZMIANx
od: 2019-05-27
zmian: 3
Mapa
Dane kontaktowe rejestrowe
Numer telefonu:
-
Adres e-mail:
-
Klasyfikacja działalności
Działalność przeważająca wg PKD
Kod PKD
Nazwa PKD
 • 22.23.Z
  Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych
Działalność wg PKD
Kod PKD
Nazwa
 • 22.23.Z
  Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2019-05-27
  zmian: 3
 • 46.4
  Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego
 • 46.90
  Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
 • 47.99
  Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
 • 52
  MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT
 • 68.20
  Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 • 70.21.Z
  Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
 • 71.11.Z
  Działalność w zakresie architektury
 • 71.12.Z
  Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
 • 74.90.Z
  Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies