Profil firmy
Firma z KRS

"AQUANET" SPÓŁKA AKCYJNA

KRS:
0000234819
NIP:
7770003274
REGON:
630999119
Status podmiotu:
AKTYWNY
Status VAT na dziś:
Czynny
Firma z: KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Dane podstawowe
KRS:
0000234819
REGON:
630999119
HISTORIA ZMIANx
od: 2005-06-21
zmian: 1
NIP:
7770003274
HISTORIA ZMIANx
od: 2007-10-26
zmian: 1
Data wpisu do rejestru:
2005-05-25
Data wykreślenia z rejestru:
-
Data rozpoczęcia działalności:
2005-05-25
Status OPP:
nie
HISTORIA ZMIANx
od: 2005-05-25
zmian: 1
OPP uprawniona do otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
-
Do pobrania
Oficjalne dane
Forma prawna
Rodzaj form prawnych:
KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Grupa form prawnych:
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne
Forma prawna:
SPÓŁKA AKCYJNA
Dane finansowe
Kapitał zakładowy:
1 121 290 222,00
HISTORIA ZMIANx
od: 2005-05-25
zmian: 13
Liczba akcji wszystkich emisji:
1121290222
HISTORIA ZMIANx
od: 2005-05-25
zmian: 13
Wartość nominalna jednej akcji:
1.0
HISTORIA ZMIANx
od: 2005-05-25
zmian: 1
Wartość nominalna wszystkich akcji:
1 121 290 222,00
HISTORIA ZMIANx
od: 2005-05-25
zmian: 13
Kwoty zaległości:
-
Suma zaległości:
-
Kwoty wierzytelności:
-
Suma wierzytelności:
-
Osoby kluczowe
Reprezentacja firmy
Organ nadzoru
Wspólnik
Nazwa organu reprezentacji:
ZARZĄD
Sposób reprezentacji:
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Członkowie reprezentacji:
 • Paweł Antoni Chudziński
 • Anna Iwona Graczyk
 • Marek Szymon Borkowski
HISTORIA ZMIANx
od: 2005-05-25
zmian: 8
Organ nadzoru:
RADA NADZORCZA
Osoby wchodzące w skład:
 • Beata Sylwia Kocięcka
 • Zbyszek Grocholski
 • Radosław Woszek
 • Jan Grabkowski
 • Wojciech Michał Wiza
 • Andrzej Piotr Tykarski
 • Beata Maria Ławniczak
 • Piotr Patyk
 • Bartosz Marek Kobus
HISTORIA ZMIANx
od: 2005-05-25
zmian: 28
Wspólnicy:
-
Dane adresowe
Województwo:
WIELKOPOLSKIE
HISTORIA ZMIANx
od: 2005-05-25
zmian: 1
Powiat:
M. POZNAŃ
HISTORIA ZMIANx
od: 2005-05-25
zmian: 1
Gmina:
M. POZNAŃ
HISTORIA ZMIANx
od: 2005-05-25
zmian: 1
Miejscowość:
POZNAŃ
HISTORIA ZMIANx
od: 2005-05-25
zmian: 1
Kod pocztowy:
61-492
HISTORIA ZMIANx
od: 2005-05-25
zmian: 1
Ulica:
DOLNA WILDA
HISTORIA ZMIANx
od: 2005-05-25
zmian: 1
Nr budynku
126
HISTORIA ZMIANx
od: 2005-05-25
zmian: 1
Nr lokalu
---
Poczta:
POZNAŃ
HISTORIA ZMIANx
od: 2005-05-25
zmian: 1
Mapa
Dane kontaktowe rejestrowe
Numer telefonu:
-
Adres e-mail:
KLIENT@AQUANET.PL
Klasyfikacja działalności
Działalność przeważająca wg PKD
Kod PKD
Nazwa PKD
 • 37.00.Z
  ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW
Działalność wg PKD
Kod PKD
Nazwa
 • 33
  NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2005-05-25
  zmian: 5
 • 35
  WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH
 • 36.00.Z
  POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY
 • 37.00.Z
  ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW
 • 38
  DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW
 • 41
  ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
 • 42
  ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ
 • 43
  ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE
 • 49
  TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY
 • 70.10.Z
  Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies