Profil firmy
Firma z KRS

ADMINISTRACJA DOMÓW MIEJSKICH "ADM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS:
0000124375
NIP:
5540316382
REGON:
090458507
Status podmiotu:
AKTYWNY
Status VAT na dziś:
Czynny
Firma z: KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Dane podstawowe
KRS:
0000124375
REGON:
090458507
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-07-25
zmian: 1
NIP:
5540316382
HISTORIA ZMIANx
od: 2008-01-23
zmian: 1
Data wpisu do rejestru:
2002-07-25
Data wykreślenia z rejestru:
-
Data rozpoczęcia działalności:
2002-07-25
Status OPP:
nie
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-07-25
zmian: 1
OPP uprawniona do otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
-
Do pobrania
Oficjalne dane
Forma prawna
Rodzaj form prawnych:
KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Grupa form prawnych:
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne
Forma prawna:
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane finansowe
Kapitał zakładowy:
59 478 000,00
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-07-25
zmian: 23
Liczba akcji wszystkich emisji:
-
Wartość nominalna jednej akcji:
-
Wartość nominalna wszystkich akcji:
-
Kwoty zaległości:
-
Suma zaległości:
-
Kwoty wierzytelności:
-
Suma wierzytelności:
-
Osoby kluczowe
Reprezentacja firmy
Organ nadzoru
Wspólnik
Nazwa organu reprezentacji:
ZARZĄD
Sposób reprezentacji:
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA W JEJ IMIENIU I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Członkowie reprezentacji:
 • Cezary Jan Domachowski
 • Sylwia Chmara
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-07-25
zmian: 12
Organ nadzoru:
RADA NADZORCZA
Osoby wchodzące w skład:
 • Jakub Karnowski
 • Michał Drozdalski
 • Waldemar Lipiński
 • Szymon Paweł Grabowski
 • Bogna Juszczyńska
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-07-25
zmian: 21
Wspólnicy:
 • MIASTO BYDGOSZCZ
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-07-25
zmian: 1
Dane adresowe
Województwo:
KUJAWSKO-POMORSKIE
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-07-25
zmian: 1
Powiat:
M. BYDGOSZCZ
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-07-25
zmian: 1
Gmina:
M. BYDGOSZCZ
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-07-25
zmian: 1
Miejscowość:
BYDGOSZCZ
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-07-25
zmian: 1
Kod pocztowy:
85-011
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-07-25
zmian: 1
Ulica:
ŚNIADECKICH
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-07-25
zmian: 1
Nr budynku
1
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-07-25
zmian: 1
Nr lokalu
---
Poczta:
BYDGOSZCZ
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-07-25
zmian: 1
Mapa
Dane kontaktowe rejestrowe
Numer telefonu:
-
Adres e-mail:
-
Klasyfikacja działalności
Działalność przeważająca wg PKD
Kod PKD
Nazwa PKD
 • 68.32.Z
  Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
Działalność wg PKD
Kod PKD
Nazwa
 • 41.10.Z
  Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2002-07-25
  zmian: 4
 • 41.20.Z
  Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
 • 43
  ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE
 • 68.10.Z
  Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
 • 68.20.Z
  Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 • 68.32.Z
  Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
 • 69.20.Z
  Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
 • 81.10.Z
  Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach
 • 81.2
  Sprzątanie obiektów
 • 81.30.Z
  Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni
STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies