Nadchodzące wydarzenia i premiery

Profil firmy
Firma z KRS

"42NE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS:
0000068774
NIP:
5252226367
REGON:
017411247
Status podmiotu:
AKTYWNY
Status VAT na dziś:
Niezarejestrowany
Firma z: KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Dane podstawowe
KRS:
0000068774
REGON:
017411247
HISTORIA ZMIANx
od: 2005-04-13
zmian: 1
NIP:
5252226367
HISTORIA ZMIANx
od: 2009-10-09
zmian: 1
Data wpisu do rejestru:
2001-12-06
Data wykreślenia z rejestru:
-
Data rozpoczęcia działalności:
2001-12-06
Status OPP:
nie
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-12-06
zmian: 1
OPP uprawniona do otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
-
Do pobrania
Oficjalne dane
Forma prawna
Rodzaj form prawnych:
KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Grupa form prawnych:
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne
Forma prawna:
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane finansowe
Kapitał zakładowy:
50 000,00
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-12-06
zmian: 1
Liczba akcji wszystkich emisji:
-
Wartość nominalna jednej akcji:
-
Wartość nominalna wszystkich akcji:
-
Kwoty zaległości:
-
Suma zaległości:
-
Kwoty wierzytelności:
-
Suma wierzytelności:
-
Osoby kluczowe
Reprezentacja firmy
Organ nadzoru
Wspólnik
Nazwa organu reprezentacji:
ZARZĄD
Sposób reprezentacji:
W ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB TEŻ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Członkowie reprezentacji:
 • Marcin Juliusz Gajewski
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-12-06
zmian: 2
Organ nadzoru:
-
Osoby wchodzące w skład:
-
Wspólnicy:
 • Marcin Juliusz Gajewski
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-12-06
zmian: 3
Dane adresowe
Województwo:
MAZOWIECKIE
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-12-06
zmian: 1
Powiat:
WARSZAWSKI ZACHODNI
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-12-06
zmian: 2
Gmina:
ŁOMIANKI
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-12-06
zmian: 2
Miejscowość:
DZIEKANÓW LEŚNY
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-12-06
zmian: 2
Kod pocztowy:
05-092
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-12-06
zmian: 2
Ulica:
KACZKI DZIWACZKI
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-12-06
zmian: 2
Nr budynku
30
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-12-06
zmian: 2
Nr lokalu
---
Poczta:
WARSZAWA
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-12-06
zmian: 1
Mapa
Dane kontaktowe rejestrowe
Numer telefonu:
-
Adres e-mail:
-
Klasyfikacja działalności
Działalność przeważająca wg PKD
Kod PKD
Nazwa PKD
Działalność wg PKD
Kod PKD
Nazwa
 • 31.02.Z
  Produkcja mebli kuchennych
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2001-12-06
  zmian: 1
 • 31.09.Z
  Produkcja pozostałych mebli
 • 46.51.Z
  Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania
 • 46.66.Z
  Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych
 • 46.90
  Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
 • 47.99.Z
  Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
 • 58.29.Z
  Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
 • 59.13.Z
  Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
 • 59.20.Z
  Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
 • 60.20
  Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych
 • 61.10
  Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2001-12-06
  zmian: 1
 • 61.30
  Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej
 • 61.90
  Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji
 • 62.02.Z
  Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
 • 62.09.Z
  Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
 • 63.11.Z
  Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
 • 63.12.Z
  Działalność portali internetowych
 • 66.19.Z
  Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
 • 68.31.Z
  Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
 • 69.20.Z
  Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
 • 70.22
  Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2001-12-06
  zmian: 1
 • 71.12.Z
  Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
 • 71.20.B
  Pozostałe badania i analizy techniczne
 • 73.20.Z
  Badanie rynku i opinii publicznej
 • 74.20.Z
  Działalność fotograficzna
 • 77.33.Z
  Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery
 • 77.35.Z
  Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego
 • 77.39.Z
  Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 78.30
  Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
 • 79.11
  Działalność agentów i pośredników turystycznych
 • 79.12
  Działalność organizatorów turystyki
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2001-12-06
  zmian: 1
 • 79.90
  Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane
 • 81.10.Z
  Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach
 • 82.20.Z
  Działalność centrów telefonicznych (call center)
 • 82.99.Z
  Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 85.10
  Wychowanie przedszkolne
 • 85.20
  Szkoły podstawowe
 • 85.31
  Gimnazja, licea ogólnokształcące i profilowane
 • 85.32
  Szkoły zawodowe, z wyłączeniem szkół policealnych
 • 85.41
  Szkoły policealne
 • 85.42
  Zakłady kształcenia nauczycieli, kolegia pracowników służb społecznych oraz szkoły wyższe
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2001-12-06
  zmian: 1
 • 85.60
  Działalność wspomagająca edukację
 • 90.03.Z
  Artystyczna i literacka działalność twórcza
 • 93.29.Z
  Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
 • 95.11.Z
  Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych
 • 95.24.Z
  Naprawa i konserwacja mebli i wyposażenia domowego
 • 96.04.Z
  Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej
 • 96.09.Z
  Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana
STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies