Data publikacji: 2023-09-01

Rejestracja samochodu — krok po kroku. Jakich dokumentów potrzebujesz?

Proces rejestracji samochodu nadal wielu z nas kojarzy ze żmudną biurokracją, obowiązkiem spełnienia różnych formalności oraz wieloma błędami proceduralnymi. To już jednak przeszłość, rejestracja samochodu stała się prostsza, a wielu błędów można uniknąć, gdy wiemy, jakie dokładnie dokumenty są konieczne do jego rejestracji. Zlikwidowana została czerwona książeczka (karta pojazdu), niezbędna dotychczas oraz naklejka kontrolna na szybę samochodu. Możliwe również stało się pozostawienie dotychczasowych tablic rejestracyjnych. Sprawdź koszty oraz aktualną listę dokumentów potrzebnych do rejestracji pojazdu. Zapraszamy do artykułu.

Prawo o ruchu drogowym, dowodzie rejestracyjnym, przerejestrowanie pojazdu, podanie danych osobowych

Jakich dokumentów potrzebujesz do rejestracji samochodu fabrycznie nowego?

Niezależnie od tego czy kupiony przez Ciebie samochód jest nowy, czy używany, zobowiązany jesteś do złożenia wniosku o jego rejestrację w wydziale komunikacji (w zależności od Twojego miejsca zamieszkania). Dokument ten pozwala na przekazanie niezbędnych informacji dotyczących pojazdu: rodzaju samochodu, jego marki, roku produkcji, numeru VIN, dotychczasowego numeru rejestracyjnego, numeru karty pojazdu (w przypadku gdy została wydana).

Dokumenty potrzebne przy rejestracji samochodu z salonu

Jakie obowiązują nas formalności w przypadku samochodu zakupionego prosto z salonu? W przypadku samochodu nowego prosto z salonu formalności są niewielkie. Pojazd taki nie posiada dowodu i tablic rejestracyjnych, więc nie potrzeba zanosić ich do wydziału komunikacji.

Dokumentami potrzebnymi do rejestracji samochodu z salonu są:

 • dowód zakupu pojazdu w postaci faktury lub paragonu;

 • dowód opłacenia podatku PCC (od czynności cywilnoprawnych, wynosi on 2% wartości samochodu);

 • polisa OC pojazdu;

 • dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport);

 • świadectwo homologacji lub zgodności WE.

Dokumenty potrzebne przy rejestracji samochodu używanego

Całkiem inna sytuacja występuje w przypadku rejestracji samochodu używanego, ponieważ samochód taki posiada już dowód oraz tablicę rejestracyjną. Tablice zanosimy do wydziału komunikacji wraz z wnioskiem i poniżej wymienionymi dokumentami koniecznymi do zarejestrowania auta:

 • dowodem zakupu (w postaci umowy kupna-sprzedaży, faktury lub umowy darowizny);

 • dokumentem tożsamości;

 • kartą pojazdu (jeżeli została wydana);

 • polisą OC pojazdu, która przekazana została przez poprzedniego właściciela;

 • zaświadczeniem, potwierdzającym pozytywne przejście badania technicznego;

 • dowodem, potwierdzającym opłacenie podatku PCC (nie jest wymagany, jeżeli wartość pojazdu nie przekracza 1000 zł oraz został zakupiony na fakturę).

samorządowego Kolegium Odwoławczego, dowód własności pojazdu, dowodu rejestracyjnego

Chcesz zarejestrować pojazd? Sprawdź naszą bazę firm!

Jakie dokumenty musisz posiadać, gdy planujesz rejestrację pojazdu z zagranicy?

Dokumenty potrzebne do rejestracji takiego samochodu zależą od miejsca, w którym nastąpiła finalizacja transakcji. Jest różnica w sytuacji, gdy samochód zakupiony został na terenie Unii Europejskiej lub poza nią.

Dokumenty potrzebne do rejestracji samochodu z terenu: Niemiec, Anglii, Holandii czy też innego kraju członkowskiego Unii Europejskiej są takie same jak przy zakupie samochodu używanego W Polsce. Dołączyć do nich jednak trzeba:

 • dowód potwierdzający opłacenie akcyzy (3,1% wartości dla aut z silnikiem o pojemności do 2000 cm3 oraz 18,6% dla większych);

 • tłumaczenie dokumentów.

Pamiętaj! W przypadku samochodu sprowadzanego z kraju innego niż z UE nie musisz opłacać cła.

Dokumenty wymagane przy rejestracji samochodu z zagranicy kupionego poza UE

W takim przypadku niezbędny jest dowód, potwierdzający, że samochód pozytywnie przeszedł odprawę celną. Tym dowodem jest dokument SAD, czyli Jednolity Dokument Administracyjny, który otrzymuje się po okazaniu celnikowi faktury handlowej, świadectwa pochodzenia pojazdu, listu przewozowego, deklaracji wartości celnej (powyżej 20 tys., euro) oraz w niektórych przypadkach (gdy na fakturze nie została podana waga pojazdu) — Packing List oraz konosamentu morskiego w przypadku, gdy zakupiony przez nas pojazd przypłynął na statku.

Czy możliwa jest rejestracja samochodu przez Internet?

Jak najbardziej, istnieje możliwość zarejestrowania kupionego pojazdu przez Internet. Potrzebne są nam do tego, jedynie dokumenty w wersji elektronicznej.

Ile kosztuje rejestracja samochodu w 2023 roku?

Standardowo koszt rejestracji w wydziale komunikacji samochodu sprowadzonego z zagranicy kosztuje 256 zł (w tym: 80 zł tablice rejestracyjne, 54 zł dowód rejestracyjny, 75 zł karta pojazdu oraz 31 zł nalepka kontrolna i legalizacyjna, 13,50 zł pozwolenie czasowe oraz 2,50 zł opłata ewidencyjna). W przypadku indywidualnych tablic rejestracyjnych (1000 zł), koszt ten wzrośnie do 1176 zł. Samochód krajowy z wymianą tablic to 180,50 natomiast bez ich wymiany 81 zł. Rejestracja tymczasowa to koszt 62 zł.

31 stycznia 2022 r. stało się możliwe pozostawienie starych tablic rejestracyjnych w przypadku, gdy używany samochód zarejestrowany był już wcześniej w Polsce. Do tych kosztów doliczyć również trzeba koszty akcyzy, przy sprowadzeniu samochodu z zagranicy, koszt VAT-u, tłumaczenia dokumentów, a także podatku PCC3.

Poznaj dodatkowe opłaty wymagane przy rejestracji samochodu

Kupując samochód lub inny pojazd, zobowiązani jesteśmy również do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych — PCC, chyba że:

 • sprzedaż pojazdu jest opodatkowana VAT lub jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej sprzedaży zwolniona jest z VATu;

 • przedmiotem sprzedaży jest pojazd, który znajduje się za granicą i spełniony jest jeden z następujących warunków: umowa zawarta została za granicą, kupujący mieszka lub nie ma swojej siedziby na terenie Polski.

Obowiązek zapłacenia podatku ciąży na kupującym, natomiast wysokość PCC wylicza się przy zastosowaniu stawki 2% od umowy sprzedaży pojazdu. Kwotę podatku zapłacić można online, składając stosowne dokumenty w usłudze e-Deklaracje na stronie podatki.gov.pl.

Akcyza

Kolejnym dodatkowym kosztem w przypadku samochodu sprowadzanego z zagranicy jest opłata akcyzy. Termin zapłaty to 5 dni od daty zakupu. W tym celu w urzędzie celnym złożyć trzeba deklarację uproszczonego nabycia wewnątrzwspólnotowego — czyli druk AKC-U oraz uiścić opłatę obliczonego podatku akcyzowego na konto urzędu.

W przypadku rejestracji auta sprowadzanego z zagranicy procedura rejestracji wygląda bardzo podobnie. Jedyną różnicą jest jedynie obowiązek potwierdzenia opłaty akcyzy bądź cła (w przypadku, gdy rejestrowane auto pochodzi spoza krajów UE) oraz większa liczba przetłumaczonych dokumentów. Termin, w którym wykonać trzeba całą konieczną procedurę to 30 dni.

Obowiązują dwie stawki akcyzy:
3.1% wartości pojazdów z silnikiem o pojemności do 2000 ccm oraz
18% wartości pojazdów z silnikiem o pojemności powyżej 2000 ccm (stawka ta obowiązuje od 1 stycznia 2009 r.).

VAT

Podczas nabywania samochodu w dowolnym kraju Unii Europejskiej (wewnętrzny zakup wewnątrzwspólnotowy) istnieje możliwość zwolnienia z obowiązku płacenia podatku VAT. Aby móc skorzystać z tego uprawnienia, konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku o wydanie stosownej decyzji. Czas oczekiwania na wydanie takiej decyzji to zazwyczaj do 7 dni roboczych. Warto jednak zaznaczyć, że wnioskujący jest zobowiązany do złożenia wniosku oraz pokrycia związanych z nim opłat przed uzyskaniem decyzji.

W tym celu należy:

 • złożyć wniosek, dotyczący wydania zaświadczenia o zwolnieniu z podatku VAT;

 • zapłacić opłatę w wysokości 160 zł;

 • do wniosku należy załączyć: przetłumaczoną kserokopię dokumentów nabycia pojazdu oraz dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Rejestracja pojazdu, przypadku rejestracji pojazdu sprowadzonego, dowód rejestracyjny pojazdu, zachowaniem dotychczasowego numeru rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające

Czy przy rejestracji samochodu trzeba posiadać tablice rejestracyjne?

Po zmianie przepisów mamy możliwość pozostawienia tablic rejestracyjnych, z którymi kupiliśmy pojazd. Jednak w celu rejestracji musimy zabrać je ze sobą do urzędu w celu ich okazania. W przypadku, gdy tablice są uszkodzone lub w stanie uniemożliwiającym ich odczytanie wymiana będzie konieczna. W przypadku zostawienia tych samych tablic wymienia się wyłącznie naklejkę kontrolną.

Nie wszyscy wiedzą, że czarne tablice rejestracyjne nadal są ważne i nie ma potrzeby ich likwidacji. Bieżąca, nowa rejestracja nie jest na nich jednak możliwa i mogą pozostać na pojeździe w przypadku, gdy nowy właściciel pojazdu nie zmienia miejsca rejestracji pojazdu na inny powiat.

Jaki jest czas na przerejestrowanie auta?

Termin zarejestrowania bądź przerejestrowania pojazdu to 30 dni. Czas ten liczony jest od daty na umowie natomiast w przypadku zakupu zza granicy od momentu wprowadzenia zakupionego pojazdu na terytorium RP.

Kary za nieprzerejestrowanie samochodu

Każda osoba kupująca lub sprzedająca pojazd używany, zarejestrowany na terenie Polski powinna powiadomić o tym fakcie wydział komunikacji w terminie 30 dni. Taki sam termin dotyczy samochodów, które sprowadzane są z terenów Unii Europejskiej, jednak w ich przypadku oprócz zgłoszenia trzeba również zarejestrować pojazd.

W sytuacji niedopełnienia tego obowiązku w ustawowym terminie na właściciela nakłada się karę w wysokości od 200 do 1000 zł.

Udostępnij artykuł:
STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies