Data publikacji: 2023-09-06

Poznaj swoją konkurencję i oceń własny udział w rynku!

Do prowadzenia udanego biznesu, co z pewnością potwierdzi każdy menedżer, handlowiec, czy marketingowiec, potrzebne są najdokładniejsze rozpoznanie i monitorowanie otoczenia gospodarczego, w tym konkurencji (bezpośredniej i pośredniej). Jest to podstawa w każdej działalności.

Należy mieć świadomość, że wielkość sprzedaży firmy w odniesieniu do ogólnej sprzedaży w danej branży pokazuje udział firmy w rynku. Określenie wielkości sprzedaży danej firmy jest zazwyczaj dokonywane w ujęciu wartościowym, a jej udział w rynku stanowi wyrażony w procentach ułamek w całkowitej sprzedaży w tej samej kategorii produktów czy usług. Bez wnikliwej analizy sprzedaży pod kątem finansowym nie uzyskamy informacji o pozycji naszej firmy na danym rynku i w branży.

W odniesieniu do powyższego wyznaczenie i zrozumienie udziału w rynku i pozycji konkurencyjnej bez konkretnych danych jest niemożliwe. Zlecanie lub przeprowadzanie na własną rękę analiz i badań rynkowych jest procesem żmudnym, czasochłonnym, wymagającym odpowiedniej wiedzy i narzędzi, a przez to bardzo kosztowym.

Udział w rynku. Gdzie szukać informacji?

Do tego celu powstał vortal OWG, który tworzymy i udoskonalamy od lat. To zbiór oficjalnych i wiarygodnych informacji o podmiotach gospodarczych, w tym firmach i instytucjach. Dzięki temu ułatwia on podejmowanie decyzji w firmach i wspiera ich aktywność gospodarczą, dostarczając im kompletne, precyzyjnie wyselekcjonowane dane. Trafne decyzje umożliwiają menedżerom prowadzenie skutecznych działań marketingowych oraz budowanie bezpiecznych relacji handlowych.

Dlaczego wiedza wynikająca z tych analiz jest tak ważna? Poznanie własnego udziału w rynku oraz naszej konkurencji jest niecenione, gdyż tylko w ten sposób jesteśmy w stanie podjąć skuteczne działania pozwalające wyprzedzić tę konkurencję i poprawić pozycję firmy w branży. Zarówno menedżerowie, jak i marketingowcy czerpią z tych analiz ogromną wiedzę, która przyczynia się do rozwoju przedsiębiorstwa. Firma Mikrotech S.A. oferująca dostęp do bazy i usług OWG jest jedyną na rynku, która dostarcza tak kompleksowych informacji. Dla menedżerów, księgowych i marketingowców jest to tanie i szybkie rozwiązanie "podane na biurko".

W związku z powyższym Raport o firmie z jednej strony jest podstawowym źródłem informacji o własnym biznesie, ale może dotyczyć także kontrahenta lub konkurenta. Ułatwia zatem rozpoznanie konkurencji na podstawie analizy nie tylko parametrów i wskaźników finansowych, które dają obraz rynku i wybranej branży. Raport dostarcza również danych o charakterze marketingowym. Vortal OWG udostępnia raport w czasie rzeczywistym (on-line), co pozwala wyprzedzić konkurencję w prędkości pozyskiwania informacji.

udział w rynku, obliczanie udziału

Co oznacza udział w rynku?

Do określenia własnego udziału w rynku należy precyzyjnie zdefiniować obszar rynku odniesienia, tak aby zbiór produktów lub usług własnych porównać do odpowiedniego sektora, branży i konkurencji.

Udział w rynku wyznaczany jest w procentach, jako stosunek sprzedaży własnej produktów/usług (ich wartości lub wielkości) do łącznej sprzedaży produktów/usług (ich wartości lub wielkości) wszystkich firm konkurencyjnych działających na wskazanym rynku odniesienia.

Niezwykle istotne jest precyzyjne określenie rynku oraz branży, którą chcemy przeanalizować. To podstawowy etap służący zdefiniowaniu i wyłonieniu konkurencji. To ułatwi filtrowanie Bazy danych OWG i wyszukanie konkurentów.

Należy zdawać sobie sprawę, że im wyższa procentowa wartość udziału w rynku, tym wyższa ocena pozycji konkurencyjnej firmy na rynku i, tym samym, większą część popytu na danym rynku zaspokaja (100% udziału w rynku oznacza brak konkurencji).

Jak obliczyć udział w rynku sprzedaży?

Udział w rynku sprzedaży jest podstawowym i najczęściej stosowanym wskaźnikiem do wyznaczania udziału w rynku.

Sama formuła jego obliczania nie jest niczym trudnym, ponieważ jest to stosunek wielkości sprzedaży własnej do całkowitej sprzedaży na rynku razy 100 (wartość wyrażona w procentach) w tym samy okresie.

W tym ujęciu, do określenia ilości/wartości sprzedaży własnej trzeba zapoznać się z olbrzymią niekiedy dokumentacją księgową, tworzyć zestawienia liczb pod kątem konkretnych analiz - uważamy to za stratę czasu i nadmierne obciążane działów księgowych i biur rachunkowych, ponieważ w Raporcie o firmie udostępniamy precyzyjne wyniki analizy różnych parametrów i wskaźników finansowych zaczerpniętych bezpośrednio ze sprawozdań finansowych (np. wzrost/spadek aktywów pieniężnych, płynność finansowa I, II i III stopnia, ROS, ROE, ROA i innych) i porównywanie ich w okresie min. 3 ostatnich lat.

Ponadto, nasza usługa eksportu bazy OWG wzbogacona o możliwość filtrowania przy użyciu konkretnych atrybutów (cech) finansowych, daje ogromne możliwości w kontekście określenia konkurencji, porównania się z nią oraz z całą branżą lub sektorem. W ten sposób możemy nie tylko znaleźć firmy największe na rynku (np. pod kątem sumy bilansowej), ale również te, które mają największą sprzedaż lub są najbardziej rentowne.

Problematyczna i wymagająca dużego nakładu pracy jest analiza, kiedy na danym rynku prowadzi swoją sprzedaż szerokie grono przedsiębiorców. W takiej sytuacji znalezienie i zbadanie wszystkich konkurentów jest procesem pracochłonnym, długotrwałym i kosztownym.

Aby wyjść na przeciw potrzebom wszystkich, którzy pragną uzyskać szybką odpowiedź na nurtujące ich pytania w zakresie rynku i konkurencji oraz opłacalności prowadzenia biznesu w danej branży firma Mikrotech S.A. uruchomiła innowacyjną i precyzyjną Ogólnopolską Wyszukiwarkę Gospodarczą, która spełnia powyższe oczekiwania, dzięki możliwości filtrowania nie tylko po produktach i usługach czy słowach kluczowych (zbliżonych do słów w wyszukiwanych w Google), ale także po parametrach handlowych i po blisko 80 parametrach i wskaźnikach finansowych.

Jak obliczyć udział w rynku (market share)?

Wskaźnik udziału w rynku na poziomie 100% jest praktycznie nieosiągalny, ponieważ nawet gdy na rynku występuje monopolista, to część całkowitej sprzedaży przypadnie mniejszym uczestnikom na rynku odniesienia. Wyjątkiem może być nisza rynkowa odzwierciedlająca bardzo wąską specjalizację, gdzie ze względu na warunki techniczne, naukowe, czy finansowe, występuje tylko jeden podmiot.

Należy mieć na uwadze różnorodność branż, nierzadko specyficzny charakter działalności gospodarczej, a przez to inny sposób obliczania market share.

Najczęściej stosowanym jest ww. wskaźnik udziału w rynku sprzedaży wyznaczany na podstawie jednostkowej lub wartościowej sprzedaży, choć ta druga jest bardziej problematyczna ze względu na poziom ponoszonych kosztów, zmian cen w czasie. W branżach obsługowych (np. abonamentowych) udział w rynku wyznacza się na podstawie ilości klientów.

Równie ważny jest względny udział w rynku, gdzie porównaniu podlega sprzedaż własna do głównego konkurenta lub bezpośredniej konkurencji w branży. Natomiast bezwzględny udział w rynku wyznacza procentowy udział w całym rynku.

Vortal OWG posunął się jeszcze dalej w porównaniach, ponieważ wyznacza udział w runku na podstawie rzeczywistego PKD firmy (a oficjalnie zgłoszonego) i zestawia poszczególne wskaźniki finansowe z głównym PKD branży w okresie min 3 lat.

Ważne, aby rozumieć, o czym informuje udział w rynku oraz co oznacza, gdy rośnie lub spada. Inaczej mówiąc, firma powinna dążyć, aby ten wskaźnik rósł (sprzedaż własna wzrasta szybciej niż konkurencji), wtedy menedżment uzyskuje potwierdzenie słusznie podjętych decyzji (również marketingowych i handlowych, ponieważ wyższy udział w rynku przekłada się na obniżenie kosztów jednostkowych). Kiedy wskaźnik maleje (sprzedaż konkurencji wzrasta szybciej na tle sprzedaży własnej) kadra zarządcza musi przeanalizować strategię rozwoju, ponieważ firma rozwija się wolniej niż firmy konkurencyjne.

względny udział, sprzedaż firmy

Podsumowanie

Należy podkreślić, że poziom udziału w rynku jest bardzo ważny. Zależy i od decyzji osób zarządzających, jak i od potencjalnych klientów, którzy oceniając działania marketingowe i handlowe, decydują się na zakup produktu/usługi tej lub konkurencyjnej firmy.

Jednak sam poziom udziału w rynku nie informuje o kondycji finansowej firmy. Proces oceny wiarygodności handlowej i finansowej firmy jest procesem szerszym, opartym na wielu danych, parametrach i wskaźnikach.

Vortal OWG od 25 lat wspomaga menedżerów, handlowców i marketingowców w podejmowaniu trafnych decyzji biznesowych na podstawie dostarczonych analiz, dzięki, którym choćby obliczanie udziału w rynku odbywa się automatycznie.

Jak powiedział Benjamin Franklin, "czas to pieniądz", więc zapraszamy na OWG.

Tekst zawiera autopromocję.

Udostępnij artykuł:
STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies