Data publikacji: 2024-06-05

Obligacje skarbowe — oferta na czerwiec

Obligacje skarbowe, co warto podkreślić, uznawane są za jedną z najbezpieczniejszych form inwestowania, dzięki którym Ministerstwo Finansów mobilizuje obywateli do oszczędzania.

Obligacje skarbowe to dłużne papiery wartościowe w tym sensie, że Skarb Państwa, który reprezentuje Minister Finansów, pożycza określoną sumę pieniędzy (1 obligacja detaliczna = 100 zł) od nabywcy i zobowiązuje się, że wykupi obligacje w określonym czasie, tzn. zwróci pożyczoną sumę wraz z należnymi odsetkami (zgodnie z listem emisyjnym danej obligacji skarbowej).

Zatem skoro bezpieczeństwo w obligacjach skarbowych zapewnione jest przez Skarb Państwa i przy jednoczesnej korekcie oprocentowania obligacji skarbowych (w górę lub w dół), są one wygodną formą oszczędzania (przy stałym lub zmiennym oprocentowaniu) i skutecznym sposobem zabezpieczania posiadanych oszczędności przed inflacją, przynosząc wymierne korzyści.

drodze zamiany obligacje, kolejnych latach oprocentowanie,

Jak rozpoznać rodzaje obligacji skarbowych?

Nazwa każdej obligacji skarbowej składa się z trzyliterowego symbolu, który wskazuje rodzaj serii i okres emisji konkretnej obligacji (np. trzymiesięczne, roczne, a nawet dwunastoletnie) oraz czterech cyfr informujących kolejno o miesiącu i roku wykupu konkretnej serii obligacji, np. symbol COI0628 to oznaczenie 4-letniej obligacji indeksowanej inflacją o terminie wykupu obligacji w czerwcu 2028 r.

Aktualną ofertę "Obligacje Skarbowe" rozpoczyna obligacja o serii OTS, oznaczająca trzymiesięczną obligację skarbową o stałym oprocentowaniu. Następne to:

 • ROR (Roczne Oszczędnościowe Referencyjne) — roczne obligacje skarbowe o oprocentowaniu zmiennym (opartym o stopę referencyjną NBP);

 • DOR (Dwuletnie Oszczędnościowe Referencyjne) — dwuletnie o oprocentowaniu zmiennym (opartym o stopę referencyjną NBP);

 • TOS — trzyletnie obligacje o oprocentowaniu stałym z roczną kapitalizacją odsetek, wypłacanych w dniu wykupu;

 • COI (Czteroletnie Oszczędnościowe Indeksowane) — czteroletnie indeksowane obligacje skarbowe o oprocentowaniu zmiennym, które wysokość zależy od poziomu inflacji;

 • EDO — emerytalne dziesięcioletnie obligacje skarbowe indeksowana o inflację;

 • ROS — Rodzinne Oszczędnościowe Sześcioletnie o oprocentowaniu zmiennym uzależnionym od inflacji;

 • ROD — rodzinne dwunastoletnie obligacje skarbowe oprocentowaniu zmiennym zależnym od poziomu inflacji.

Jak najprościej kupić obligacje skarbowe?

Najprościej obligacje Skarbu Państwa można nabyć w oddziałach PKO Banku Polskiego, a także w Punktach Obsługi Klientów Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego oraz w sieci punktów sprzedaży Obligacji Banku Polska Kasa Opieki S.A.

Dyspozycję zakupu można złożyć telefonicznie (również z zagranicy) ww. bankach, lecz najszybciej przez Internet:

 • przez serwis obligacjeskarbowe.pl lub stronie www.zakup.obligacjeskarbowe.pl;

  a także przez strony banków:

 • www.pkobp.obligacjeskarbowe.pl;

 • www.pekao.com.pl/obligacje-skarbowe oraz aplikacji mobilnej PeoPay

kolejnych miesięcznych okresach odsetkowych, stałej stopie procentowej, obligacje hurtowe, obligacje dwuletnie

Jakie jest oprocentowanie obligacji w czerwcu 2024 roku?

Warto podkreślić, że obligacje skarbowe są w ciągłej sprzedaży, przy czym na każdy miesiąc Minister finansów ogłasza nową ofertę, z której mogą skorzystać nowi nabywcy, jak i posiadający już obligacje wcześniejszych emisji.

Natomiast ci, którzy posiadają obligacje zapadające w czerwcu br., muszą zdecydować czy chcą zachować ciągłość pomnażania oszczędności (korzystniejsza jest wtedy zamiana obligacji), czy sprzedać (czyli wykupić obligacje przez Skarb Państwa).

Aktualna czerwcowa oferta zachęca do zakupu przede wszystkim obligacji detalicznych wieloletnich (4, 6, 10 oraz 12-letnich), których oprocentowanie uzależnione jest od poziomu inflacji, gdyż podniesiono im marże oraz oprocentowanie w pierwszym okresie odsetkowym: COI — 1,5% i 6,55%, EDO — 2,0% i 6,80%, ROS — 2% i 6,75%, ROD — 2,5% i 7,05%.

Skorygowano marże i oprocentowanie obligacji ROR i DOR o zmiennym oprocentowaniu, kolejno 0,0% i 5,95% oraz 0,35% i 6,15%. A obligacjom stałoprocentowym OTS i TOS do 3,0% i 6,20%.

Oszczędzającym, którzy chcą kontynuować oszczędzanie, ministerstwo finansów zaproponowało kuszące ceny zamiany z dyskontem w stosunku do ceny nominalnej (1 obligacja to 100 zł), ale jedynie dla poniżej wymienionych rodzajów obligacji i ostatecznie wynoszą:

 • DOR0626 — 99,85 zł;

 • TOS0627 — 99,80 zł;

 • COI0628 — 99,70 zł;

 • EDO0634 — 99,60 zł.

Dyspozycje zamiany na nową emisję obligacji skarbowych, można składać od 27 maja, czyli już od czwartego dnia roboczego, przed 1 czerwca i maksymalnie do trzeciego dnia roboczego przed ostatecznym dniem wykupu obligacji.

Źródło: www.obligacjeskarbowe.pl

Redakcja Gazety Gospodarczej vortalu OWG

Udostępnij artykuł:
STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies