Data publikacji: 2023-05-31

Branża IT na krawędzi?

Rok 2023 to rok dużych wyzwań całej branży która, aby sprostać wyzwaniom i oczekiwaniom, musi z jednej strony poszerzać zakres swoich usług, umożliwiając biznesowi skalowanie i reagowanie na bieżące potrzeby biznesowe, tworząc nowe źródła przychodów m.in. do budowy długoterminowej odporności cyfrowej. Z drugiej musi sprostać niedoborom pracowniczym (różnego szczebla).

Wszystko wskazuje na to, że cyfryzacja polskich firm przyspieszyła, a przez to potrzeba dostarczania infrastruktury (technologii, hardweru, softweru itp.), choć z powodu niewystarczających inwestycji (powikłania po lockdownach — zerwane łańcuchy dostaw, produkcji, również groźba recesji w światowej gospodarce i w poszczególnych krajach) branża IT stoi na krawędzi.

Technika informatyczna obejmuje przede wszystkim całokształt zagadnień związanych z przetwarzaniem informacji i technologią komputerową. W związku z tym prym wiedzie tu informatyka, ale również i telekomunikacja, a w parze z nimi wszystkie inne branże, które prowadzą zaawansowaną analitykę danych (np. do automatyzacji biznesu) oraz tworzą i wykorzystują nowe technologie.

Łatwiej byłoby stwierdzić, czym się nie zajmuje, choć i tu odpowiedź nie byłaby ani prosta, ani jednoznaczna. Dodatkowo dynamiczną transformację IT wymusiła pandemia (lockdowny miast, państw), z powodu której do utrzymania ciągłości operacji biznesowych i dostarczania nowych produktów, oprogramowanie branżowe wymagało głębokiej integracji systemów w zakresie danych, wdrażania autonomicznych operacji IT.

Podmioty dostarczające IT natomiast, w łańcuchach dostaw sprzętu IT, zostali "zmuszeni" do zwiększania kontroli zasobów i proaktywnej analizy ekosystemu opartej na neutralności węglowej i mniejszym zużyciu energii oraz zobligowani, by wspomóc cyfrowe strategie wdrażania różnych koncepcji biznesowych itp.

dostawcy it, ,

Jakie są zawody w branży IT?

Należy sobie uświadomić, że fundamentem branży IT jest bardzo duże zaufanie ich klientów, którzy udostępniają informację do gromadzenia, archiwizowania, przetwarzania i nade wszystko zabezpieczania jej przed nieautoryzowanym dostępem itd., ponieważ jest ona podwaliną wszelkiej działalności firm, ale też osób fizycznych. Mówiąc inaczej - informacja (jej posiadanie) jest jedną z najcenniejszych rzeczy, o którą trzeba dbać i chronić.

Skoro wszystko kręci się wokół "informacji", to i wszystkie zawody w branży ewaluują, aby nadążyć i sprostać coraz wyższym wymaganiom rynku. W związku z powyższym obecnie nie tylko programiści znajdą zatrudnienie, ale również managerowie (do kierowania zespołem lub konkretnym projektem), handlowcy i marketingowcy oraz prawnicy (np., gdy sztuczna inteligencja AI zastępuje copywriterów, może naruszyć prawa autorskie, gdzie w wyniku źle dobranych słów kluczowych może stworzyć plagiat). Należy zauważyć więc, że ścisła specjalizacja może już dziś nie wystarczyć, ponieważ programowanie muszą wspierać operacje IT (przede wszystkim zarządzanie środowiskiem produkcyjnym i kadrą pomocniczą) wraz z dwoma jej metodami rozwoju, tzn.:

  • metodą kaskadową — precyzyjne zasady budowania zespołów IT,

  • metodą iteracyjną (tzw. metody zwinne) — umiejętne tworzenie środowiska do rozwoju wybitnych jednostek.

Na tle powyższego, przedsiębiorstwa skupione na branży technologicznej wraz z partnerami biznesowymi mogą zaradzić niedoborom programistów, ograniczając swoje zasoby wewnętrzne, zwłaszcza o pracowników bez doświadczeń (szczególnie analityków danych) i wdrażając np. samouczącą się sztuczną inteligencję, która zajmie się automatyzacją biznesu. Należy pamiętać, że brak sprawności IT, zawsze wpływa na znaczny wzrost wydatków.

Mówiąc inaczej, firma, która wprowadzi technologię, tzn. sztuczną inteligencję, aby zweryfikować działanie narzędzi, szczególnie tych, które zapewniają bezpieczeństwo (np. dzięki odporności infrastruktury), szybsze reagowanie samych aplikacji (jak np. szybsza implementacja platform), oraz żeby zachować zdolność konkurowania w zakresie technologii, musi wykorzystywać możliwości cyfrowe i wspierać popularyzację nowych inicjatyw informatycznych, a w tym procesy umożliwiające przejście z manualnych (wolniejszych, często z błędami ludzkimi) w cyfrowe rozwiązania przetwarzania informacji.

Jak wejść do IT bez doświadczenia?

Istotne jest to, że wiodące przedsiębiorstwa w branży IT gwarantują możliwość zdobywania wiedzy i umiejętności, a tym samym zdobywać doświadczeń pracownikom. Zatem bez doświadczenia znajdą pracę wszyscy ci, którzy są ambitni, zdyscyplinowani, posiadający zdolności miękkie jak np. dynamizm działania, kreatywność i elastyczność oraz komunikatywność (szczególnie do pracy w zespole). Otworem stoją — oprócz wakatów czysto technicznych jak informatyk, programista — takie zawody jak tester manualny, analityk biznesowy, a dla bardziej wdrożonych scrum master, którego głównym zadaniem jest wprowadzanie takich rozwiązań do tworzenia oprogramowania, aby pracować zwinnie bez przestojów — system pracy oparty o Agile.

Często, aby rozpocząć przygodę w IT, wystarczy się przebranżowić. W sieci łatwo znaleźć darmowe webinary, a nawet całe kursy np. programowania w JavaScript — często niezbędne w tej branży — czy w języku Python lub Java, lub szkolenia w rozwoju i administrowaniu baz danych, a także analizy danych.

Prognozy dla branży IT są obiecujące

Należy jednak być ostrożnym, bo nie brakuje wyzwań. Według ekspertów należy nadal skupić się przede wszystkim na usunięciu negatywnych zjawisk, które uwidoczniły się w początkowej fazie pandemii oraz zrozumieniu co przyspieszyło transformację, a co hamowało ten proces (np. pandemia miała kluczowe znaczenie, która rozerwała wiele zespołów, gdzie bez wspólnego środowiska pracy w chmurze i dostępu do wszystkich, produkcja padła).

Zatem kadra zarządzająca, aby przekuć ten trudny okres zmian i odnieść sukces, powinna skupić się nie tylko na pozyskiwaniu fachowców IT, ale szukać i wdrażać innowacyjne technologie, aby przyspieszyć rozwój firmy i uzyskać przewagę nad innymi w swojej branży.

W obecnych czasach nie bez znaczenia jest dbanie o środowisko, gdzie dla klientów ostatecznych bardzo istotna stała się neutralność węglowa dostawców, tzn. czy twórca technologii wprowadzi narzędzia generujące niższe zużycie energii lub recykling urządzeń (odzyskuje i ponownie wykorzystuje materiały wielokrotnego użytku).

Istotne dla rozwoju branży IT i innych gałęzi gospodarki jest rozpowszechnienie i adaptacja technologii Edge AI, która dzięki uczeniu maszynowemu z jednej strony zbiera i gromadzi dane wszystkich urządzeń (w danej sieci bez wysyłania ich do centralnych systemów), analizuje i w razie potrzeby sama reaguje i podejmuje decyzje.

Przykłady wykorzystania można już mnożyć, choćby w systemach analitycznych banków, gdzie oddziały zintegrowane z Edge AI, zamiast przesyłać dane do jednostki centralnej i czekać na informację zwrotną, mogłyby to robić na miejscu, znacznie skracając czas i koszt wielu procedur (wniosków) bankowych.

lokalizacji brzegowych przełoży

Również sieci komputerowe i telekomunikacyjne zawdzięczają swój dynamiczny rozwój przetwarzaniu na krawędzi sieci tzn. bliżej urządzeń brzegowych (to np. maszty sieci komórkowej 5G, węzły bramek itp.), a więc opartych o chmurę rozwiązań brzegowych, co z jednej strony determinuje przyspieszenie przejścia danych do chmury — dzięki czemu można reagować na bieżące potrzeby biznesowe w trybie niemal rzeczywistym — a z drugiej umożliwia budowę długoterminowej odporności i elastyczności cyfrowej biznesu.

Na koniec warto zaznaczyć, że bez zbudowania solidnych fundamentów etyki stosowania i zaufania AI, dynamika transformacji IT będzie tłamszona, a uprzedzenia i wątpliwości względem sztucznej inteligencji nawarstwiały.

Udostępnij artykuł:
STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies