Data publikacji: 2023-08-22

22.08.2023 - Dzień Pracownika Ochrony

Dzień pracownika ochrony obchodzony jest już dziś, 22 sierpnia. Ta umowna data ustanowiona została, by upamiętnić wprowadzenie ustawy, która prawnie uregulowała wykonywanie zawodu ochroniarza. Już od roku 1997 każda osoba, która chciałaby pracować w tej branży, posiadać musi odpowiednie kompetencje oraz przejść wiele szkoleń z teorii prawa ochrony osób i mienia, praktyki technik wykorzystywanych podczas interwencji, szkolenia z zakresu strzelectwa czy samoobrony. Dodatkowym wymogiem tej pracy jest uzyskanie pozytywnej opinii psychologa i złożenie oświadczenia potwierdzającego niekaralność kandydata. W tym szczególnym dniu chcemy więc wszystkim pracownikom ochrony złożyć serdeczne życzenia i życzyć wytrwałości w wykonywaniu swojej pracy!

Dzień Pracownika Ochrony Zdrowia, wyrazy uznania, wdzięczności

Jak zostać pracownikiem ochrony?

Głównym obowiązkiem pracownika ochrony jest dbanie o bezpieczeństwo innych osób. Czasem jest to praca na zlecenie — w przypadku ochrony konkretnej osoby, a czasami praca ta polega na ochronie większej liczy osób, na imprezach masowych czy w galeriach handlowych. Osoba, która zastanawia się nad wybraniem takiego zawodu, ma do wyboru dwie możliwości, w zależności od tego, czy chce zostać ochroniarzem profesjonalnym lub zwykłym. W pierwszym przypadku konieczne jest ukończenie nauki w specjalnej szkole, w drugim natomiast ukończenie specjalnego kursu.

Wykształcenie o profilu pracownika ochrony zdobyć można w ciągu dwóch lat, w szkołach policealnych. W trakcie nauki kandydat na ochroniarza zdobywa wiedzę z zakresu podstaw prawa oraz wiedzę na temat broni. Po zdaniu egzaminu na licencję ochroniarza otrzymuje odpowiednie wykształcenie. Jeżeli chodzi o kurs, trwa on o wiele krócej, bo tylko około pięciu miesięcy, a skorzystać z niego można już po ukończeniu gimnazjum.

Praca w takim zawodzie wymaga od ochroniarza dobrej sprawności fizycznej, opanowania i szybkiej analizy sytuacji. Pracownik ochrony w swojej pracy ma ciągły kontakt z ludźmi, wymaga się więc od niego również wysokiej kultury osobistej. Trzeba również zdawać sobie sprawę, że praca ta jest bardzo stresująca, a zarobki nie są zbyt wysokie.

światowy dzień zdrowia, ochronie osób, Dzień Pracownika Ochrony

Ochroniarz — zawód niedoceniany

Pracownik ochrony — osoba często niewidoczna, ukryta w cieniu, a widzimy ich dopiero wtedy, kiedy zagrożenie naszego bezpieczeństwa staje się realne. Powinniśmy uświadomić sobie, że bez ich pracy większość imprez i wydarzeń publicznych nie byłaby możliwa. Współczesny świat stawia przed pracownikami ochrony nowe wyzwania, w tym wzrastającą liczbę zagrożeń związanych z terroryzmem, przestępczością zorganizowaną oraz innymi incydentami o charakterze niebezpiecznym. Konieczność szybkiej i skutecznej reakcji na te zagrożenia wymaga od ochroniarzy nie tylko doskonałego przygotowania fizycznego, ale również umiejętności analitycznych, komunikacyjnych i psychologicznych. W ostatnich latach praca pracowników ochrony staje się coraz bardziej potrzebna, czyniąc jednak ten zawód coraz bardziej wymagającym.

Udostępnij artykuł:
STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies