Data publikacji: 2023-08-11

11 sierpnia Dzień Konserwatora Zabytków

11 sierpnia obchodzimy Dzień Konserwatora Zabytków, który jest dedykowany specjalistom zajmującym się ochroną dziedzictwa kulturowego.

Kim jest konserwator zabytków?

Konserwator zabytków to osoba, której zadaniem jest dbanie o zabytki i przedmioty historyczne poprzez konserwację, renowację, rekonstrukcję oraz zabezpieczanie. Osoby pracujące w ramach administracji publicznej, takie jak wojewódzcy konserwatorzy zabytków, również pełnią rolę konserwatorów zabytków, angażując się w ochronę dziedzictwa kulturowego.

konserwatorami zabytków, międzynarodowy dzień ochrony zabytków, międzynarodową radę ochrony zabytków

Zadania konserwatora zabytków

Konserwator zabytków ma wiele zadań zawodowych, należą do nich między innymi:

 • Gromadzenie i analizowanie informacji historycznych dotyczących obiektów zabytkowych, które podlegają konserwacji.

 • Przeprowadzanie oględzin obiektów w celu oceny ich stanu zachowania, identyfikacji zniszczeń oraz określenia zakresu prac konserwatorskich i niezbędnych zabezpieczeń.

 • Wykonywanie inwentaryzacji konserwatorsko-architektonicznej, która obejmuje szczegółowe badanie i dokumentację techniczną zabytkowych obiektów.

 • Opracowywanie dokumentacji dotyczącej zabytków, takiej jak informacje historii obiektów, wcześniejsze prace konserwatorskie, przeprowadzone renowacje i zmiany w obiekcie.

 • Sporządzanie różnorodnej dokumentacji konserwatorskiej, w tym opisowej, fotograficznej, fotogrametrycznej, rysunkowej, filmowej oraz wykorzystującej metody cyfrowe.

 • Tworzenie szczegółowego planu prac konserwatorskich, obejmującego sporządzenie harmonogramu, kosztorysu oraz nadzór nad wykonaniem prac.

 • Opracowywanie programów prac konserwatorskich dotyczących dziedziny architektury.

 • Przygotowywanie dokumentacji technicznej, która zawiera szczegółowe informacje na temat materiałów, produktów i metod konserwatorskich.

 • Przeprowadzanie analiz dotyczących możliwości zastosowania różnych materiałów, produktów oraz metod konserwatorskich.

 • Współpraca z innymi specjalistami z dziedziny konserwacji, takimi jak konserwatorzy metalu, kamienia, drewna, malarstwa itp., oraz z ekspertami w dziedzinach takich jak chemia, mikrobiologia itp.

 • Prowadzenie nadzoru konserwatorskiego podczas remontów zabytkowych przedmiotów i obiektów oraz koordynacja prac różnych specjalistów.

 • Udział w programach naukowo-badawczych oraz współpraca z instytucjami prowadzącymi działalność popularyzatorską w celu promowania dziedzictwa kulturowego i edukacji społecznej w zakresie konserwacji zabytków, prac związanych z zabezpieczaniem zabytków oraz ochroną zabytków.

  województwie pomorskim, prac konserwatorskich wyjątkowa okazja rekonstrukcją

W Polsce obecnie istnieje 16 wojewódzkich konserwatorów zabytków, którzy pełnią funkcję kierowania Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków. Odpowiadają oni za realizację obowiązków związanych z ochroną dóbr kultury, wynikających z obowiązujących przepisów, w tym ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz innych ustaw dotyczących kompetencji wojewódzkich konserwatorów zabytków.

Czy zawód konserwatora zabytków jest w Polsce doceniany?

Konserwatorzy zabytków cieszą się uznaniem zarówno ze strony społeczeństwa, jak i władz. Ich praca jest postrzegana jako niezwykle istotna dla zachowania naszego dziedzictwa historycznego, artystycznego i kulturowego. Dlatego też Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznaje odznakę „Za opiekę nad zabytkami”, która honoruje osoby zasłużone w społecznej opiece nad dobrami kultury lub w działalności konserwatorskiej. Odznaczenie, które istnieje w dwóch stopniach — złotym i srebrnym, zostało ustanowione w 1962 roku na mocy ustawy z dnia 15 lutego 1962 roku o ochronie zabytków i muzeów. Zgodnie z rozporządzeniem z 2001 roku, odznaka jest przyznawana za szczególne osiągnięcia w następujących obszarach:

 • Skuteczne utrzymanie dóbr kultury zgodnie z zasadami opieki nad zabytkami.

 • Projektowanie i realizowanie prac konserwatorskich oraz prac budowlanych przy obiektach zabytkowych.

 • Prowadzenie prac archeologicznych i wykopaliskowych.

 • Dokumentowanie dóbr kultury oraz prowadzenie badań naukowych związanych z ich konserwacją.

 • Działania mające na celu przeciwdziałanie zagrożeniom dla dóbr kultury.

 • Promowanie wiedzy i popularyzacja tematyki związanej z działalnością konserwatorską.

Szczęśliwego Dnia Konserwatora!

Z okazji Dnia Konserwatora składamy serdeczne życzenia wszystkim osobom, które oddają swoje serce i umiejętności na rzecz ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego. Wasza praca jest niezwykle cenna, ponieważ to dzięki Waszemu wysiłkowi i determinacji przekazywane są kolejnym pokoleniom piękno i wartość naszych zabytków.

Udostępnij artykuł:
STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies