Przejdź do wyszukiwarki »
Profil firmy
Firma z CEIDG

"TAXUS" JERZY GĄGOROWSKI

NIP:
1130094017
REGON:
010792387
Status podmiotu:
AKTYWNY
Status VAT na dziś:
Czynny
Firma z: Rejestr CEIDG
Dane podstawowe
Imię:
JERZY
Nazwisko:
GĄGOROWSKI
Firma przedsiębiorcy:
"TAXUS" JERZY GĄGOROWSKI
HISTORIA ZMIANx
od: 2018-10-07
zmian: 3
NIP:
1130094017
HISTORIA ZMIANx
od: 2018-10-07
zmian: 1
REGON:
010792387
HISTORIA ZMIANx
od: 2018-10-07
zmian: 1
Forma prawna:
CEIDG - Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
Do pobrania
Ikona
Dane kontaktowe rejestrowe
Adres poczty elektronicznej:
taxussc@vp.pl
HISTORIA ZMIANx
od: 2018-10-12
zmian: 1
Numer telefonu:
-
Numer faksu:
-
Dane adresowe
Stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej:
Ulica:
ul. Warszawska
Numer:
58
Lokal:
-
Kod pocztowy:
05-254
Poczta:
Kuligów
Dodatkowe stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej:
Adres do doręczeń:
woj.
MAZOWIECKIE,
pow.
wołomiński,
gm.
Dąbrówka,
miejsc.
Kuligów,
ul. Warszawska,
nr
58,
lok.
-,
kod pocztowy
05-254,
poczta
Dąbrówka
Klasyfikacja działalności
Kod PKD
Nazwa
 • 81.30.Z
  Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2018-10-07
  zmian: 2
 • 01.62.Z
  Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich
 • 14.13.Z
  Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej
 • 38.11.Z
  Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
 • 38.21.Z
  Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne
 • 41.20.Z
  Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
 • 42.11.Z
  Roboty związane z budową dróg i autostrad
 • 43.11.Z
  Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
 • 43.12.Z
  Przygotowanie terenu pod budowę
 • 47.99.Z
  Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
 • 71.11.Z
  Działalność w zakresie architektury
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2018-10-07
  zmian: 2
 • 81.29.Z
  Pozostałe sprzątanie
Dane dodatkowe
Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej:
1989-04-17
HISTORIA ZMIANx
od: 2018-10-07
zmian: 1
Data zawieszenia wykonywania idywidualnej działalności:
-
Data wznowienia wykonywania indywidualnej działalności:
-
Data zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej:
-
Data wykreślenia wpisu z rejestru:
-
Małżeńska wspólnota majątkowa:
-
Spółki cywilne, których wspólnikiem jest przedsiębiorca
 • Dane spółki:
  NIP:
  1130033659
  REGON:
  010792387
  Data zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej w spółce:
Zakazy
Brak wpisów
Informacje dotyczące upadłości/postępowania naprawczego/postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Informacje o koncesjach, zezwoleniach, licencjach oraz wpisach do rejestrów działalności regulowanych
Brak wpisów

Reklama

STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies