Profil firmy
Firma z CEIDG

STER INSTYTUT MACIEJ SZYMAŃSKI

NIP:
7810018076
REGON:
630173678
Status podmiotu:
AKTYWNY
Status VAT na dziś:
Czynny
Firma z: Rejestr CEIDG
Dane podstawowe
Imię:
MACIEJ
Nazwisko:
SZYMAŃSKI
Firma przedsiębiorcy:
STER INSTYTUT MACIEJ SZYMAŃSKI
HISTORIA ZMIANx
od: 2018-10-07
zmian: 2
NIP:
7810018076
HISTORIA ZMIANx
od: 2018-10-07
zmian: 1
REGON:
630173678
HISTORIA ZMIANx
od: 2018-10-07
zmian: 1
Forma prawna:
CEIDG - Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
Do pobrania
Oficjalne dane
Dane kontaktowe rejestrowe
Adres poczty elektronicznej:
STER@STER.COM.PL
HISTORIA ZMIANx
od: 2020-01-03
zmian: 1
Numer telefonu:
+48612792100
HISTORIA ZMIANx
od: 2020-01-03
zmian: 1
Numer faksu:
-
Dane adresowe
Stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej:
Gmina:
Tarnowo Podgórne
Ulica:
ul. Ster
Numer:
1
Lokal:
-
Kod pocztowy:
62-080
Poczta:
Tarnowo Podgórne
Dodatkowe stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej:
 • woj.
  WIELKOPOLSKIE,
  pow.
  szamotulski,
  gm.
  Szamotuły,
  miejsc.
  Mutowo,
  Mutowo,
  nr
  33,
  lok.
  -,
  kod pocztowy
  -,
  poczta
  Szamotuły
 • woj.
  WIELKOPOLSKIE,
  pow.
  Poznań,
  gm.
  Poznań-Jeżyce,
  miejsc.
  Poznań,
  ul. Człuchowska,
  nr
  12,
  lok.
  -,
  kod pocztowy
  -,
  poczta
  Poznań
Adres do doręczeń:
woj.
WIELKOPOLSKIE,
pow.
poznański,
gm.
Tarnowo Podgórne,
miejsc.
Swadzim,
ul. Ster,
nr
1,
lok.
-,
kod pocztowy
62-080,
poczta
Tarnowo Podgórne
Klasyfikacja działalności
Kod PKD
Nazwa
 • 72.19.Z
  Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2018-10-07
  zmian: 1
 • 13.20.C
  Produkcja tkanin z włókien chemicznych
 • 13.20.D
  Produkcja pozostałych tkanin
 • 14.12.Z
  Produkcja odzieży roboczej
 • 15.20.Z
  Produkcja obuwia
 • 18.13.Z
  Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku
 • 18.20.Z
  Reprodukcja zapisanych nośników informacji
 • 22.22.Z
  Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych
 • 22.23.Z
  Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych
 • 22.29.Z
  Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych
 • 23.70.Z
  Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2018-10-07
  zmian: 1
 • 24.20.Z
  Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali
 • 24.32.Z
  Produkcja wyrobów płaskich walcowanych na zimno
 • 24.33.Z
  Produkcja wyrobów formowanych na zimno
 • 25.11.Z
  Produkcja konstrukcji metalowych i ich części
 • 25.12.Z
  Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej
 • 25.29.Z
  Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych
 • 25.73.Z
  Produkcja narzędzi
 • 25.91.Z
  Produkcja pojemników metalowych
 • 25.92.Z
  Produkcja opakowań z metali
 • 26.11.Z
  Produkcja elementów elektronicznych
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2018-10-07
  zmian: 1
 • 26.12.Z
  Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych
 • 26.20.Z
  Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych
 • 26.30.Z
  Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego
 • 26.51.Z
  Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych
 • 28.15.Z
  Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych
 • 28.22.Z
  Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków
 • 28.49.Z
  Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych
 • 29.10.B
  Produkcja samochodów osobowych
 • 29.10.C
  Produkcja autobusów
 • 29.10.D
  Produkcja pojazdów samochodowych przeznaczonych do przewozu towarów
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2018-10-07
  zmian: 1
 • 29.10.E
  Produkcja pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • 29.20.Z
  Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep
 • 29.31.Z
  Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych
 • 29.32.Z
  Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli
 • 30.11.Z
  Produkcja statków i konstrukcji pływających
 • 30.12.Z
  Produkcja łodzi wycieczkowych i sportowych
 • 30.20.Z
  Produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego
 • 30.30.Z
  Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn
 • 30.40.Z
  Produkcja wojskowych pojazdów bojowych
 • 30.99.Z
  Produkcja pozostałego sprzętu transportowego, gdzie indziej niesklasyfikowana
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2018-10-07
  zmian: 1
 • 31.01.Z
  Produkcja mebli biurowych i sklepowych
 • 31.09.Z
  Produkcja pozostałych mebli
 • 33.11.Z
  Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych
 • 33.12.Z
  Naprawa i konserwacja maszyn
 • 33.13.Z
  Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych
 • 33.14.Z
  Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych
 • 33.15.Z
  Naprawa i konserwacja statków i łodzi
 • 33.16.Z
  Naprawa i konserwacja statków powietrznych i statków kosmicznych
 • 33.17.Z
  Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego
 • 33.20.Z
  Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2018-10-07
  zmian: 1
 • 38.31.Z
  Demontaż wyrobów zużytych
 • 41.10.Z
  Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
 • 45.11.Z
  Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek
 • 45.19.Z
  Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • 45.20.Z
  Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • 45.31.Z
  Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • 46.51.Z
  Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania
 • 46.52.Z
  Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego
 • 46.62.Z
  Sprzedaż hurtowa obrabiarek
 • 46.66.Z
  Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2018-10-07
  zmian: 1
 • 46.69.Z
  Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń
 • 46.72.Z
  Sprzedaż hurtowa metali i rud metali
 • 46.73.Z
  Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
 • 46.74.Z
  Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
 • 46.75.Z
  Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych
 • 46.76.Z
  Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów
 • 46.77.Z
  Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
 • 46.90.Z
  Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
 • 49.41.Z
  Transport drogowy towarów
 • 52.21.Z
  Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2018-10-07
  zmian: 1
 • 52.22.A
  Działalność usługowa wspomagająca transport morski
 • 52.22.B
  Działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy
 • 52.23.Z
  Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy
 • 55.20.Z
  Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
 • 55.90.Z
  Pozostałe zakwaterowanie
 • 58.29.Z
  Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
 • 61.90.Z
  Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji
 • 62.01.Z
  Działalność związana z oprogramowaniem
 • 62.03.Z
  Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
 • 62.09.Z
  Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2018-10-07
  zmian: 1
 • 63.11.Z
  Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
 • 63.12.Z
  Działalność portali internetowych
 • 63.91.Z
  Działalność agencji informacyjnych
 • 63.99.Z
  Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 66.19.Z
  Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
 • 66.21.Z
  Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat
 • 66.22.Z
  Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych
 • 68.10.Z
  Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
 • 68.20.Z
  Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 • 68.31.Z
  Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2018-10-07
  zmian: 1
 • 68.32.Z
  Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
 • 70.22.Z
  Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
 • 71.12.Z
  Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
 • 71.20.B
  Pozostałe badania i analizy techniczne
 • 72.11.Z
  Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii
 • 73.11.Z
  Działalność agencji reklamowych
 • 73.20.Z
  Badanie rynku i opinii publicznej
 • 74.10.Z
  Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
 • 74.20.Z
  Działalność fotograficzna
 • 74.90.Z
  Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2018-10-07
  zmian: 1
 • 77.11.Z
  Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek
 • 77.12.Z
  Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • 77.32.Z
  Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych
 • 77.39.Z
  Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 81.22.Z
  Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
 • 82.11.Z
  Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
 • 82.30.Z
  Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
 • 82.92.Z
  Działalność związana z pakowaniem
 • 82.99.Z
  Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 85.59.B
  Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2018-10-07
  zmian: 1
 • 85.60.Z
  Działalność wspomagająca edukację
 • 95.11.Z
  Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych
 • 95.12.Z
  Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego
Dane dodatkowe
Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej:
1993-11-16
HISTORIA ZMIANx
od: 2018-10-07
zmian: 1
Data zawieszenia wykonywania idywidualnej działalności:
-
Data wznowienia wykonywania indywidualnej działalności:
-
Data zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej:
-
Data wykreślenia wpisu z rejestru:
-
Małżeńska wspólnota majątkowa:
-
Spółki cywilne, których wspólnikiem jest przedsiębiorca
Brak wpisów
Zakazy
Brak wpisów
Informacje dotyczące upadłości/postępowania naprawczego/postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Informacje o koncesjach, zezwoleniach, licencjach oraz wpisach do rejestrów działalności regulowanych
Brak wpisów
STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies