Profil firmy
Firma z CEIDG

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE " BON - TON "Bogdan Dąbrowski

NIP:
5540388571
REGON:
090088878
Status podmiotu:
AKTYWNY
Status VAT na dziś:
Czynny
Firma z: Rejestr CEIDG
Dane podstawowe
Imię:
BOGDAN
Nazwisko:
DĄBROWSKI
Firma przedsiębiorcy:
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE " BON - TON "Bogdan Dąbrowski
HISTORIA ZMIANx
od: 2018-10-07
zmian: 1
NIP:
5540388571
HISTORIA ZMIANx
od: 2018-10-07
zmian: 1
REGON:
090088878
HISTORIA ZMIANx
od: 2018-10-07
zmian: 1
Forma prawna:
CEIDG - Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
Do pobrania
Oficjalne dane
Dane kontaktowe rejestrowe
Adres poczty elektronicznej:
-
Numer telefonu:
-
Numer faksu:
-
Dane adresowe
Stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej:
Województwo:
KUJAWSKO-POMORSKIE
Ulica:
GRUNWALDZKA
Numer:
37
Lokal:
-
Kod pocztowy:
85-239
Poczta:
BYDGOSZCZ
Dodatkowe stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej:
 • woj.
  KUJAWSKO-POMORSKIE,
  pow.
  BYDGOSZCZ,
  gm.
  BYDGOSZCZ,
  miejsc.
  BYDGOSZCZ,
  WROCŁAWSKA,
  nr
  7,
  lok.
  -,
  kod pocztowy
  -,
  poczta
  BYDGOSZCZ
 • woj.
  KUJAWSKO-POMORSKIE,
  pow.
  BYDGOSZCZ,
  gm.
  BYDGOSZCZ,
  miejsc.
  BYDGOSZCZ,
  GRUNWALDZKA,
  nr
  35,
  lok.
  -,
  kod pocztowy
  -,
  poczta
  BYDGOSZCZ
 • woj.
  KUJAWSKO-POMORSKIE,
  pow.
  BYDGOSZCZ,
  gm.
  BYDGOSZCZ,
  miejsc.
  BYDGOSZCZ,
  GRUNWALDZKA,
  nr
  37,
  lok.
  -,
  kod pocztowy
  -,
  poczta
  BYDGOSZCZ
Adres do doręczeń:
woj.
KUJAWSKO-POMORSKIE,
pow.
BYDGOSZCZ,
gm.
BYDGOSZCZ,
miejsc.
BYDGOSZCZ,
GRUNWALDZKA,
nr
37,
lok.
-,
kod pocztowy
85-239,
poczta
BYDGOSZCZ
Klasyfikacja działalności
Działalność przeważająca wg PKD
Kod PKD
Nazwa
 • 68.20.Z
  Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
Działalność wg PKD
Kod PKD
Nazwa
 • 68.20.Z
  Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2018-10-07
  zmian: 1
 • 41.10.Z
  Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
 • 41.20.Z
  Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
 • 42.99.Z
  Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 43.11.Z
  Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
 • 43.12.Z
  Przygotowanie terenu pod budowę
 • 43.21.Z
  Wykonywanie instalacji elektrycznych
 • 43.22.Z
  Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
 • 43.31.Z
  Tynkowanie
 • 43.32.Z
  Zakładanie stolarki budowlanej
 • 43.33.Z
  Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2018-10-07
  zmian: 1
 • 43.34.Z
  Malowanie i szklenie
 • 47.11.Z
  Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
 • 47.25.Z
  Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.79.Z
  Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 55.10.Z
  Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
 • 56.10.A
  Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
 • 56.21.Z
  Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
 • 56.29.Z
  Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
 • 56.30.Z
  Przygotowywanie i podawanie napojów
 • 68.10.Z
  Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2018-10-07
  zmian: 1
 • 68.32.Z
  Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
 • 73.11.Z
  Działalność agencji reklamowych
 • 90.01.Z
  Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
 • 90.02.Z
  Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
 • 90.03.Z
  Artystyczna i literacka działalność twórcza
 • 90.04.Z
  Działalność obiektów kulturalnych
 • 91.01.B
  Działalność archiwów
 • 91.04.Z
  Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody
Dane dodatkowe
Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej:
2007-12-20
HISTORIA ZMIANx
od: 2018-10-07
zmian: 1
Data zawieszenia wykonywania idywidualnej działalności:
-
Data wznowienia wykonywania indywidualnej działalności:
-
Data zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej:
-
Data wykreślenia wpisu z rejestru:
-
Małżeńska wspólnota majątkowa:
-
Spółki cywilne, których wspólnikiem jest przedsiębiorca
Brak wpisów
Zakazy
Brak wpisów
Informacje dotyczące upadłości/postępowania naprawczego/postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Informacje o koncesjach, zezwoleniach, licencjach oraz wpisach do rejestrów działalności regulowanych
Brak wpisów
STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies