Nadchodzące wydarzenia i premiery

Profil firmy
Firma z CEIDG

PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTU SPECJALISTYCZNEGO " DRAWA" TOMASZ CZERNIK

NIP:
7281911210
REGON:
472353661
Status podmiotu:
AKTYWNY
Status VAT na dziś:
Czynny
Firma z: Rejestr CEIDG
Dane podstawowe
Imię:
TOMASZ
Nazwisko:
CZERNIK
Firma przedsiębiorcy:
PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTU SPECJALISTYCZNEGO " DRAWA" TOMASZ CZERNIK
HISTORIA ZMIANx
od: 2018-10-07
zmian: 1
NIP:
7281911210
HISTORIA ZMIANx
od: 2018-10-07
zmian: 1
REGON:
472353661
HISTORIA ZMIANx
od: 2018-10-07
zmian: 1
Forma prawna:
CEIDG - Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
Do pobrania
Oficjalne dane
Dane kontaktowe rejestrowe
Adres poczty elektronicznej:
-
Numer telefonu:
606921863
HISTORIA ZMIANx
od: 2019-04-08
zmian: 2
Numer faksu:
-
Dane adresowe
Stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej:
Powiat:
łódzki wschodni
Ulica:
-
Numer:
67B
Lokal:
-
Kod pocztowy:
95-006
Poczta:
-
Dodatkowe stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej:
Adres do doręczeń:
woj.
ŁÓDZKIE,
pow.
Łódź,
gm.
Łódź-Śródmieście,
miejsc.
Łódź,
ul. Tramwajowa,
nr
21,
lok.
40,
kod pocztowy
90-132,
poczta
-
Klasyfikacja działalności
Działalność przeważająca wg PKD
Kod PKD
Nazwa
 • 49.41.Z
  Transport drogowy towarów
Działalność wg PKD
Kod PKD
Nazwa
 • 49.41.Z
  Transport drogowy towarów
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2018-10-07
  zmian: 1
 • 08.12.Z
  Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu
 • 25.11.Z
  Produkcja konstrukcji metalowych i ich części
 • 33.11.Z
  Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych
 • 33.20.Z
  Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
 • 38.11.Z
  Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
 • 38.21.Z
  Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne
 • 38.32.Z
  Odzysk surowców z materiałów segregowanych
 • 41.20.Z
  Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
 • 42.11.Z
  Roboty związane z budową dróg i autostrad
 • 42.12.Z
  Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2018-10-07
  zmian: 1
 • 42.91.Z
  Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej
 • 42.99.Z
  Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 43.11.Z
  Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
 • 43.12.Z
  Przygotowanie terenu pod budowę
 • 43.99.Z
  Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 49.42.Z
  Działalność usługowa związana z przeprowadzkami
 • 52.10.B
  Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
 • 52.21.Z
  Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy
 • 52.29.C
  Działalność pozostałych agencji transportowych
 • 68.20.Z
  Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2018-10-07
  zmian: 1
 • 77.21.Z
  Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
 • 77.32.Z
  Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych
 • 77.39.Z
  Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
Dane dodatkowe
Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej:
2000-07-01
HISTORIA ZMIANx
od: 2018-10-07
zmian: 1
Data zawieszenia wykonywania idywidualnej działalności:
-
Data wznowienia wykonywania indywidualnej działalności:
-
Data zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej:
-
Data wykreślenia wpisu z rejestru:
-
Małżeńska wspólnota majątkowa:
-
Spółki cywilne, których wspólnikiem jest przedsiębiorca
Brak wpisów
Zakazy
Brak wpisów
Informacje dotyczące upadłości/postępowania naprawczego/postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Informacje o koncesjach, zezwoleniach, licencjach oraz wpisach do rejestrów działalności regulowanych
Uprawnienia:
od 2016-08-18 do 2053-09-07 Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy (wprowadzone przez Starosta Łódzki Wschodni Łódź)
STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies