Profil firmy
Firma z CEIDG

INTERIER Naira Sitchinava

NIP:
1130456360
REGON:
140738817
Status podmiotu:
AKTYWNY
Status VAT na dziś:
Czynny
Firma z: Rejestr CEIDG
Dane podstawowe
Imię:
Naira
Nazwisko:
Sitchinava
Firma przedsiębiorcy:
INTERIER Naira Sitchinava
HISTORIA ZMIANx
od: 2018-10-07
zmian: 1
NIP:
1130456360
HISTORIA ZMIANx
od: 2018-10-07
zmian: 1
REGON:
140738817
HISTORIA ZMIANx
od: 2018-10-07
zmian: 1
Forma prawna:
CEIDG - Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
Do pobrania
Oficjalne dane
Dane kontaktowe rejestrowe
Adres poczty elektronicznej:
naira@travella.pl
HISTORIA ZMIANx
od: 2019-04-07
zmian: 2
Numer telefonu:
+48501429828
HISTORIA ZMIANx
od: 2019-01-28
zmian: 2
Numer faksu:
-
Dane adresowe
Stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej:
Ulica:
Lanciego
Numer:
10E
Lokal:
4
Kod pocztowy:
02-792
Poczta:
-
Dodatkowe stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej:
 • woj.
  MAZOWIECKIE,
  pow.
  grójecki,
  gm.
  Grójec,
  miejsc.
  Lesznowola,
  ul. Cicha,
  nr
  11,
  lok.
  -,
  kod pocztowy
  -,
  poczta
  -
Adres do doręczeń:
woj.
MAZOWIECKIE,
pow.
Warszawa,
gm.
Warszawa,
miejsc.
Warszawa,
Lanciego,
nr
10E,
lok.
4,
kod pocztowy
02-792,
poczta
-
Klasyfikacja działalności
Działalność przeważająca wg PKD
Kod PKD
Nazwa
 • 79.11.A
  Działalność agentów turystycznych
Działalność wg PKD
Kod PKD
Nazwa
 • 79.11.A
  Działalność agentów turystycznych
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2018-10-07
  zmian: 1
 • 18.13.Z
  Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku
 • 22.29.Z
  Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych
 • 27.33.Z
  Produkcja sprzętu instalacyjnego
 • 32.99.Z
  Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 33.19.Z
  Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia
 • 43.21.Z
  Wykonywanie instalacji elektrycznych
 • 43.29.Z
  Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
 • 43.32.Z
  Zakładanie stolarki budowlanej
 • 46.19.Z
  Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju
 • 47.19.Z
  Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2018-10-07
  zmian: 1
 • 47.25.Z
  Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.53.Z
  Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.59.Z
  Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.61.Z
  Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.71.Z
  Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.76.Z
  Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.77.Z
  Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.78.Z
  Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.79.Z
  Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.91.Z
  Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2018-10-07
  zmian: 1
 • 47.99.Z
  Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
 • 56.10.A
  Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
 • 56.10.B
  Ruchome placówki gastronomiczne
 • 56.21.Z
  Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
 • 56.29.Z
  Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
 • 56.30.Z
  Przygotowywanie i podawanie napojów
 • 58.11.Z
  Wydawanie książek
 • 58.12.Z
  Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)
 • 58.13.Z
  Wydawanie gazet
 • 58.14.Z
  Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2018-10-07
  zmian: 1
 • 58.19.Z
  Pozostała działalność wydawnicza
 • 58.21.Z
  Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych
 • 58.29.Z
  Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
 • 59.20.Z
  Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
 • 60.10.Z
  Nadawanie programów radiofonicznych
 • 60.20.Z
  Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych
 • 62.01.Z
  Działalność związana z oprogramowaniem
 • 62.02.Z
  Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
 • 62.09.Z
  Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
 • 63.11.Z
  Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2018-10-07
  zmian: 1
 • 63.12.Z
  Działalność portali internetowych
 • 63.99.Z
  Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 66.22.Z
  Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych
 • 74.10.Z
  Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
 • 77.40.Z
  Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
 • 79.12.Z
  Działalność organizatorów turystyki
 • 96.09.Z
  Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana
Dane dodatkowe
Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej:
2006-12-01
HISTORIA ZMIANx
od: 2018-10-07
zmian: 1
Data zawieszenia wykonywania idywidualnej działalności:
-
Data wznowienia wykonywania indywidualnej działalności:
-
Data zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej:
-
Data wykreślenia wpisu z rejestru:
-
Małżeńska wspólnota majątkowa:
tak
Spółki cywilne, których wspólnikiem jest przedsiębiorca
Brak wpisów
Zakazy
Brak wpisów
Informacje dotyczące upadłości/postępowania naprawczego/postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Informacje o koncesjach, zezwoleniach, licencjach oraz wpisach do rejestrów działalności regulowanych
Brak wpisów
STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies