Nadchodzące wydarzenia i premiery

Profil firmy
Firma z CEIDG

ALEKSANDER MROZEK DAB

NIP:
5260251285
REGON:
016639385
Status podmiotu:
AKTYWNY
Status VAT na dziś:
Czynny
Firma z: Rejestr CEIDG
Dane podstawowe
Imię:
ALEKSANDER
Nazwisko:
MROZEK
Firma przedsiębiorcy:
ALEKSANDER MROZEK DAB
HISTORIA ZMIANx
od: 2018-10-07
zmian: 1
NIP:
5260251285
HISTORIA ZMIANx
od: 2018-10-07
zmian: 1
REGON:
016639385
HISTORIA ZMIANx
od: 2018-10-07
zmian: 1
Forma prawna:
CEIDG - Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
Do pobrania
Oficjalne dane
Dane kontaktowe rejestrowe
Adres poczty elektronicznej:
-
Numer telefonu:
-
Numer faksu:
-
Dane adresowe
Stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej:
Ulica:
Jesionowa
Numer:
9
Lokal:
2
Kod pocztowy:
02-073
Poczta:
Warszawa
Dodatkowe stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej:
Adres do doręczeń:
woj.
-,
pow.
-,
gm.
-,
miejsc.
Warszawa,
Jesionowa,
nr
9,
lok.
2,
kod pocztowy
02-073,
poczta
Warszawa
Klasyfikacja działalności
Działalność przeważająca wg PKD
Kod PKD
Nazwa
 • 43.21.Z
  Wykonywanie instalacji elektrycznych
Działalność wg PKD
Kod PKD
Nazwa
 • 43.21.Z
  Wykonywanie instalacji elektrycznych
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2018-10-07
  zmian: 1
 • 74.90.Z
  Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 90.01.Z
  Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
 • 58.12.Z
  Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)
 • 63.91.Z
  Działalność agencji informacyjnych
 • 45.19.Z
  Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • 74.10.Z
  Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
 • 56.10.A
  Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
 • 61.20.Z
  Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej
 • 96.04.Z
  Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej
 • 95.12.Z
  Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2018-10-07
  zmian: 1
 • 59.14.Z
  Działalność związana z projekcją filmów
 • 49.42.Z
  Działalność usługowa związana z przeprowadzkami
 • 63.11.Z
  Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
 • 73.12.D
  Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach
 • 62.03.Z
  Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
 • 59.13.Z
  Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
 • 59.20.Z
  Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
 • 73.20.Z
  Badanie rynku i opinii publicznej
 • 43.31.Z
  Tynkowanie
 • 43.99.Z
  Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2018-10-07
  zmian: 1
 • 45.32.Z
  Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • 73.11.Z
  Działalność agencji reklamowych
 • 74.20.Z
  Działalność fotograficzna
 • 90.04.Z
  Działalność obiektów kulturalnych
 • 49.32.Z
  Działalność taksówek osobowych
 • 45.40.Z
  Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich
 • 58.11.Z
  Wydawanie książek
 • 74.30.Z
  Działalność związana z tłumaczeniami
 • 61.10.Z
  Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej
 • 58.29.Z
  Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2018-10-07
  zmian: 1
 • 61.30.Z
  Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej
 • 59.12.Z
  Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
 • 49.41.Z
  Transport drogowy towarów
 • 56.10.B
  Ruchome placówki gastronomiczne
 • 68.20.Z
  Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 • 59.11.Z
  Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
 • 43.32.Z
  Zakładanie stolarki budowlanej
 • 43.39.Z
  Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
 • 58.21.Z
  Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych
 • 56.21.Z
  Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2018-10-07
  zmian: 1
 • 95.22.Z
  Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego
 • 43.34.Z
  Malowanie i szklenie
 • 95.11.Z
  Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych
 • 56.30.Z
  Przygotowywanie i podawanie napojów
 • 63.99.Z
  Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 58.14.Z
  Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
 • 68.32.Z
  Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
 • 45.31.Z
  Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • 56.29.Z
  Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
 • 62.01.Z
  Działalność związana z oprogramowaniem
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2018-10-07
  zmian: 1
 • 62.02.Z
  Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
 • 58.13.Z
  Wydawanie gazet
 • 63.12.Z
  Działalność portali internetowych
 • 90.03.Z
  Artystyczna i literacka działalność twórcza
 • 95.21.Z
  Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku
 • 68.10.Z
  Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
 • 58.19.Z
  Pozostała działalność wydawnicza
 • 62.09.Z
  Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
 • 49.31.Z
  Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski
 • 68.31.Z
  Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2018-10-07
  zmian: 1
 • 49.39.Z
  Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
 • 61.90.Z
  Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji
 • 73.12.B
  Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych
 • 43.29.Z
  Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
 • 45.11.Z
  Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek
 • 73.12.C
  Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)
 • 90.02.Z
  Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
 • 73.12.A
  Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji
 • 95.29.Z
  Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego
Dane dodatkowe
Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej:
2009-01-26
HISTORIA ZMIANx
od: 2018-10-07
zmian: 1
Data zawieszenia wykonywania idywidualnej działalności:
-
Data wznowienia wykonywania indywidualnej działalności:
-
Data zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej:
-
Data wykreślenia wpisu z rejestru:
-
Małżeńska wspólnota majątkowa:
-
Spółki cywilne, których wspólnikiem jest przedsiębiorca
Brak wpisów
Zakazy
Brak wpisów
Informacje dotyczące upadłości/postępowania naprawczego/postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Informacje o koncesjach, zezwoleniach, licencjach oraz wpisach do rejestrów działalności regulowanych
Brak wpisów
STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies