Data publikacji: 2023-03-23

Wiosenne prognozy gospodarcze dla Polski i świata

Wiosna to czas, kiedy nie tylko przyroda budzi się do życia, ale również gospodarka zaczyna rozwijać skrzydła. W Polsce i na świecie pojawiają się prognozy dotyczące tego, jakie trendy i zmiany czekają nas w najbliższych miesiącach. Warto przyjrzeć się tym prognozom bliżej, aby lepiej zrozumieć, czego możemy się spodziewać i jakie wyzwania będą przed nami stawać.

Prognozy gospodarcze 2022 r

Polska gospodarka w 2023 roku — czy możemy liczyć na wzrost gospodarczy?

Wiosenne prognozy gospodarcze dla Polski i świata to istotna kwestia, która interesuje zarówno przedsiębiorców, jak i zwykłych ludzi. Dzięki nim możemy lepiej przygotować się na przyszłość i podjąć odpowiednie decyzje, np. w kwestii inwestycji czy wydatków. Warto jednak pamiętać, że prognozy te są jedynie prognozami i nie zawsze sprawdzają się w rzeczywistości. Wiele czynników może wpłynąć na rozwój gospodarczy, w tym takie, na które nie mamy wpływu, np. sytuacja na rynkach światowych czy zmiany w polityce państw.

Według ekspertów, w 2023 roku polska gospodarka nadal będzie się rozwijać, choć tempo wzrostu może być nieco niższe niż w poprzednich latach. Prognozowane jest, że PKB wyniesie około 4,5%, a bezrobocie spadnie poniżej 5%. Jednocześnie inflacja może być na nieco wyższym poziomie, co może wpłynąć na ceny żywności i paliw.

Pozytywne prognozy dotyczące wzrostu PKB i spadku bezrobocia wynikają m.in. z działań rządu, które mają na celu pobudzenie gospodarki i przyciągnięcie inwestycji. Jednocześnie, sytuacja na rynku pracy pozostaje trudna, a inflacja może wpłynąć na ceny żywności i paliw, co odbije się na portfelach konsumentów. Warto więc śledzić rozwój sytuacji i podejmować decyzje, które pozwolą nam przetrwać ewentualne trudności. Prognozę wzrostu PKB Polski podaje na bieżąco Komisja Europejska.

W Polsce wciąż trwają też negocjacje związane z funduszem odbudowy UE, który ma przyczynić się do ożywienia gospodarki po pandemii. To także będzie miało wpływ na rozwój polskiej gospodarki w najbliższych latach.

Dobra wiadomość jest taka, że nie musimy obawiać się aż tak wyraźnego wzrostu inflacji, jaki towarzyszył nam w 2022 r. Ceny powinny powoli się stabilizować, przynosząc pewien spokój gospodarczy. Eksperci szacują, że w drugiej połowie roku osłabienie tempa wzrostu PKB oraz stopniowy spadek presji w globalnym łańcuchu dostaw i cen energii doprowadzą prawdopodobnie do stopniowego obniżania inflacji.

Wzrost inwestycji w 2023 r. , wzrost cen usług, wyraźnego wzrostu inflacji,rosnące ceny surowców

Gospodarka światowa w 2023 roku

W skali globalnej, sytuacja jest bardziej złożona. Pandemia COVID-19 wciąż ma wpływ na gospodarki wielu krajów, a zmiany w polityce międzynarodowej mogą wpłynąć na rozwój handlu i inwestycji. Warto jednak zauważyć, że rozwijające się kraje, takie jak Indie czy Chiny, mogą stać się liderami wzrostu gospodarczego w najbliższych latach. Jednocześnie, wiele zależy od działań podejmowanych przez rządy, takie jak polityka fiskalna czy monetarna.

Według prognoz Banku Światowego światowy PKB ma wzrosnąć o 4,4% w 2023 roku. Jednocześnie, szybszy wzrost gospodarczy ma mieć miejsce w krajach rozwijających się, takich jak Indie czy Chiny.

Jednakże prognozy te są pod wpływem wielu czynników, które mogą wpłynąć na ich dokładność. Przykładem może być sytuacja na rynku paliwowym, która ma wpływ na ceny surowców i produkty końcowe. Również zmiany w polityce międzynarodowej, w tym w relacjach handlowych między krajami, mogą wpłynąć na rozwój gospodarczy.

Silna dynamika cen utrzyma, rosnące ceny surowców,  KE przewiduje, że inflacja osiągnie najwyższy poziom

Prognozy wzrostu gospodarczego na świecie

Według raportu World Economic Outlook, perspektywy światowej gospodarki wyglądają nieco lepiej niż wcześniej przewidywano, jednak wciąż istnieją poważne trudności, z którymi trzeba się zmierzyć. Międzynarodowy Fundusz Walutowy przewiduje, że spowolnienie gospodarcze będzie łagodniejsze niż pierwotnie przewidywano.

Prognozuje się, że globalny wzrost gospodarczy spadnie z 3,4% w 2022 r. do 2,9% w tym roku, po czym wzrośnie do 3,1% w 2024 r. Prognozy wzrostu na 2023 r. są lepsze niż szacunki z października, wynoszące 2,7%, ponieważ MFW uważa, że mniej krajów zmierza w stronę recesji.

Choć perspektywy są lepsze, to wciąż pozostaje wiele wyzwań, takich jak problemy związane z pandemią COVID-19, w tym nierówności w dostępie do szczepionek i trudności gospodarcze wynikające z lockdownów. W raporcie MFW znajdują się także zalecenia dla poszczególnych krajów, w tym dotyczące polityki fiskalnej i monetarnej, aby wesprzeć ożywienie gospodarcze.

Według najnowszych szacunków Międzynarodowego Funduszu Walutowego, Wielka Brytania ma być jedynym krajem G7, który w 2023 roku będzie zmierzał w kierunku recesji gospodarczej. Oczekuje się, że w nadchodzącym roku roczny PKB Wielkiej Brytanii spadnie o około 0,6%, głównie z powodu wzrostu podatków, wyższych stóp procentowych, wysokich kosztów energii oraz niższych wydatków rządowych.

Wielka Brytania jest jednym z krajów, które zostały dotknięte negatywnymi skutkami pandemii COVID-19, w tym spadkiem popytu i utratą miejsc pracy. Oprócz tego, proces Brexitu również wpłynął na brytyjską gospodarkę, powodując niepewność wśród przedsiębiorców i inwestorów. Wzrost kosztów energii jest związany z globalnym kryzysem energetycznym, a wyższe stopy procentowe i podatki są częścią strategii rządu mającej na celu zmniejszenie deficytu budżetowego.

Podsumowanie

Wiosenne prognozy gospodarcze dla Polski i świata pozwalają nam na lepsze zrozumienie sytuacji, która nas otacza. Choć prognozy nie są pewne, pozwalają nam na wskazanie kierunku, w którym gospodarka będzie się rozwijać. Warto pamiętać, że prognozy te nie są zawsze dokładne i wiele zależy od zmieniających się warunków na rynku.

Udostępnij artykuł:
STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies