Data publikacji: 2023-09-04
Link sponsorowany

Windykacja — na czym polega?

Windykacja często mylnie traktowana jest jako egzekucja komornicza. Tymczasem, mimo że cel tych dwóch postępowań może wydawać się identyczny, znacząco różnią się od siebie. Czym jest windykacja? Wielu z nas zastanawia się na tym dopiero w chwili, gdy dotyka go to bezpośrednio. Otrzymałeś właśnie wezwanie do zapłaty długu? A może Twój kontrahent nie wywiązuje się ze swoich płatności? Co w takim przypadku zrobić? Na czym polega windykacja należności? Co trzeba wiedzieć o windykacji długu i jakie uprawnienia ma windykator?

firmy windykacyjnej, egzekucji komorniczej, obowiązujących przepisach prawnych

Czytaj też: Najszybszy sposób na otrzymanie pieniędzy - szybka pożyczka

Czym dokładnie jest windykacja należności?

Czym jest windykacja długów? Krótko mówiąc, to proces, dzięki któremu możliwe staje się odzyskanie własności za pomocą środków przedstawionych w przepisach prawa. Poprzez czynności prawne i procesowe wierzyciel, czyli osoba mająca prawo do danego świadczenia pieniężnego lub niepieniężnego ma możliwość dochodzenia swoich należności, czy przedmiotów od dłużnika. Proces windykacji jest całkowicie legalny i ma na celu zmotywowanie dłużnika do spłacenia swojego długu. Proces ten rozpoczyna się w momencie, gdy dłużnik nie wywiązuje się na czas ze spłatą swojego zobowiązania i jest np. nieosiągalny.

Wyróżnić można kilka rodzajów windykacji, różnią się one od siebie zastosowanymi środkami i narzędziami, i są to:

  • windykacja miękka

  • windykacja twarda

Wyróżniamy również rodzaje windykacji uzależnione krajem pochodzenia dłużnika, czyli:

  • windykacja krajowa, oraz

  • windykacja zagraniczna.

Na czym polega proces windykacji wierzytelności?

Windykacja dotycząca płatności należności pieniężnych, ma kilka etapów, lecz pierwszym z nich zawsze jest powstanie zobowiązania, czyli brak terminowej spłaty należności. By uniknąć takiej sytuacji, warto zastanowić się nad skorzystaniem z usługi monitoringu należności. Dzięki temu możliwa jest szybka reakcja na opóźnienie płatności i natychmiastowy kontakt z klientem.

Jeśli w ten sposób odzyskanie długu nie jest możliwe, przedstawiamy poszczególne kroki, które trzeba podjąć, by móc odzyskać swoje środki.

Windykacja polubowna

Pierwszym krokiem, najmniej problematycznym, jest działanie windykacyjne z zakresu windykacji miękkiej, czyli próba ugodowego załatwienia sprawy. Ważną informacją jest to, że kroku tego nie można pominąć. Może być nam bowiem potrzebne udowodnienie w sądzie, że podejmowaliśmy próby polubownego załatwienia problemu. To w tym etapie możliwe jest zaproponowanie dłużnikowi nowego terminu spłaty zobowiązania, czy rozłożenia zaległego długu na raty. Jeżeli dzięki temu strony dojdą do porozumienia, windykacja może zostać zakończona.

Jeżeli jednak nie przynosi to oczekiwanego skutku, czyli spłacenia należności i dłużnik nadal uchyla się od płatności, możliwe jest wpisanie go do baz dłużników. Jest to dosyć skuteczna metoda, ponieważ większość osób z obawy przed konsekwencjami takiego wpisu decyduje się na spłatę swoich należności. To dosyć korzystny etap windykacji, gdyż dzięki niemu dosyć szybko dochodzimy do porozumienia z dłużnikiem, jednocześnie zachowując z nim dobre relacje. W Polsce bardzo często odzyskiwanie drobnych wierzytelności kończy się na windykacji polubownej.

Postępowanie sądowe

W przypadku, gdy windykacja polubowna nie przynosi żadnych efektów, konieczne staje się przejście do windykacji twardej. W tym etapie możliwe jest złożenie do sądu pozwu o zapłatę. Składamy go do sądu właściwego ze względu na siedzibę dłużnika. Sąd rozpocznie sprawę, jeżeli udowodnimy, że wcześniej dążyliśmy do polubownego załatwienia sprawy lub w sytuacji, gdy dłużnik uporczywie unikał kontaktu z wierzycielem. Etap ten kończy się w momencie wydania przez sąd wyroku czy też nakazu zapłaty zadłużenia. Do zapłaty zadłużenia doliczone zostają odsetki wraz z wszelkimi kosztami sądowymi.

Postępowanie klauzulowe

Niestety sam wyrok lub nakaz zapłaty nie wystarcza, do odzyskania należności. Musi się jeszcze uprawomocnić oraz zostać opatrzony klauzulą wykonalności. To właśnie dzięki niej, inne organy zyskują potwierdzenie, że wydany nakaz staje się wykonalny i przekazany może zostać komornikowi, by mógł rozpocząć postępowanie egzekucyjne.

firma windykacyjna, windykacją należności, spłaty długu

Egzekucja komornicza

Dzięki kolejnemu etapowi możliwe staje się jak najszybsze ściągnięcie długu. Komornik na spłatę długu może zająć przedmioty należące do dłużnika. Dotyczy to środków finansowych zgromadzonych na kontach dłużnika, ruchomości i nieruchomości będących jego własnością oraz jego wynagrodzenia. W tym przypadku to również dłużnik obciążany jest kosztami komorniczymi.

Windykacja po egzekucyjna

Dochodzi czasem do sytuacji, że komornikowi nie uda się wyegzekwować należności i postępowanie zostaje umorzone. W takim przypadku wierzyciel ma prawo w każdym momencie złożyć ponowny wniosek egzekucyjny. Musi to jednak mieć swoje uzasadnienie, np. sytuacja majątkowa dłużnika ulega poprawie i tym samym posiada majątek, z którego możliwe staje się dokonanie egzekucji.

Co może zrobić windykator, a czego nie ma prawa robić?

Pomiędzy uprawnieniami windykatora a komornika istnieje kilka istotnych różnic. Jakie więc uprawnienia posiada, a czego nie może robić? Przede wszystkim windykator nie jest komornikiem i przysługują mu całkiem inne prawa w trakcie odzyskiwania przez niego długu. W czasie windykacji ma on prawo do przypominania dłużnikowi o jego zadłużeniu. Sama windykacja odbywa się przeważnie drogą listowną, a windykator bardzo często składa też wizytę osobiście w domu dłużnika. Windykacja terenowa jest zazwyczaj bardziej skuteczna niż windykacja telefoniczna. Pozwala odpowiednio zweryfikować prawdziwość historii przedstawianych przez dłużników i jednocześnie bezpośrednio zmotywować go do spłaty zadłużenia.

Pracownik windykacji ma obowiązek mobilizować do uregulowania zaległych płatności, jednak priorytetem nie jest narzucanie rozwiązania za wszelką cenę. W przypadku braku rezultatów podejmowanych działań ma możliwość skorzystania ze wsparcia instytucji prawnych, co dla dłużnika może oznaczać poważniejsze konsekwencje.

windykacja długów, egzekucji komorniczej, dochodzenie roszczeń, komornika sądowego

Wielu ludzi obawia się windykatorów, ponieważ kojarzy ich z komornikami. Jednak windykator i komornik posiadają całkiem inne uprawnienia. Nie ma prawa dokonywać egzekucji, czyli zajmować majątku dłużnika. Jednocześnie dłużnik nie ma obowiązku rozmowy z windykatorem. Trzeba również wiedzieć o tym, że nie może on wejść do mieszkania dłużnika, jeżeli nie uzyska na to jego zgody. Nie może również nękać dłużnika uciążliwymi wizytami czy telefonami. Zabronione jest każde zachowanie, które sprawia, że osoba zadłużona zaczyna czuć się zagrożona. Nie wolno nachodzić dłużnika w miejscu jego pracy ani grozić mu egzekucją komorniczą. Nie może również ujawniać długu osobom postronnym, zaliczają się do tej grupy również najbliżsi członkowie rodziny.

Podsumowanie

Widzimy, że uprawnienia windykatora są dużo węższe, niż wydaje się większości z nas. Najważniejsze z nich to: prawo do wniesienia sprawy w sądzie, wysyłanie dłużnikowi płatnych monitów. W trakcie windykacji terenowej może odwiedzać dłużnika w miejscu jego zamieszkania, nie ma jednak prawa wejść do domu bez jego pozwolenia. Warto z nim współpracować, gdyż dzięki temu uniknąć można sprawy w sądzie, trzeba jednak zdawać sobie sprawę z tego, że niezgodne z prawem są wszelkie groźby czy stalking z jego strony. W takim przypadku dłużnik może ten fakt zgłosić na policję lub nawet pozwać windykatora z powództwa cywilnego.

Udostępnij artykuł:
STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies