Data publikacji: 2024-06-10

Wellbeing w pracy co to takiego i na czym polega?

Wellbeing w pracy odnosi się do stanu ogólnego dobrostanu i satysfakcji pracowników w miejscu pracy. Polega na stworzeniu środowiska pracy, które sprzyja zdrowiu fizycznemu, psychicznemu i emocjonalnemu pracowników, oraz umożliwia im osiągnięcie pełnego potencjału zawodowego i osobistego. Wellbeing to przede wszystkim warunki pracy, ale nie tylko, ponieważ nie można mówić o dobrostanie w pracy, gdy nie mamy zachowanej równowagi w życiu prywatnym. Czym dokładnie jest wellbeing?

życia zawodowego, różnorodność pracowników, osiągnięcia sukcesu

Czym jest wellbeing?

Wellbeing (inaczej well-being) w tłumaczeniu na język polski to dobrostan pracowników, obejmujący kilka elementów: stan zdrowia, poczucie szczęścia oraz dobre samopoczucie pracowników.

Według Martina Seligmana, który prowadził badania nad wellbeingiem, na dobrostan pracownika składa się pięć elementów, które określa się skrótem PERMA. Według nich na poziom satysfakcji pracownika wpływa:

P (positive emotions) — pozytywne emocje,

E (engagement) — zaangażowanie,

R (relationships) — relacje z innymi ludźmi

M (meaning) — poczucie sensu, poczucie spełnienia

A (accomplishment/achievement) — osiągnięcia i ich docenianie.

Oprócz tych głównych elementów na dobrostan pracownika wpływa również jego stan zdrowia, poczucie bezpieczeństwa oraz zachowanie równowagi pomiędzy życiem prywatnym a życiem zawodowym.

Elementy wellbeingu w pracy mogą również obejmować:

 • Środowisko pracy — zapewnienie ergonomicznego stanowiska pracy, odpowiedniego oświetlenia, wentylacji i akustyki, które sprzyjają zdrowiu i komfortowi pracowników.

 • Harmonogram pracy — promowanie równowagi między pracą a życiem prywatnym poprzez elastyczne godziny pracy, możliwość pracy zdalnej czy urlopów wypoczynkowych.

 • Rozwój zawodowy — zapewnienie możliwości rozwoju zawodowego i szkoleń, które pomagają pracownikom rozwijać umiejętności, awansować w karierze i osiągać swoje cele zawodowe.

 • Zdrowie psychiczne pracowników — wspieranie zdrowia psychicznego pracowników poprzez dostęp do wsparcia psychologicznego, programów radzenia sobie ze stresem i równowagi emocjonalnej.

 • Kultura organizacyjna — stworzenie atmosfery zaufania, szacunku i wsparcia w miejscu pracy, w którym pracownicy czują się docenieni, zaangażowani i zmotywowani do osiągania wspólnych celów.

 • Zdrowie pracowników — zapewnienie dostępu do opieki medycznej, programów profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowego stylu życia, które wspierają zdrowie fizyczne pracowników.

uwagę oczekiwania pracowników, wzmocnienie ogólnej produktywności, programy wellbeing

Dbanie o wellbeing w pracy ma korzystny wpływ na efektywność i produktywność pracowników, zmniejsza absencje z powodu chorób i wypalenia zawodowego, oraz przyczynia się do zwiększenia zaangażowania i lojalności pracowników wobec organizacji.

Dlaczego wellbeing jest ważny?

Według przeprowadzonych badań stwierdzono, że szczęśliwi ludzie są wydajniejsi w pracy. Odczuwanie radości z wykonywania pracy ma ogromny wpływ na obniżenie poziomu stresu oraz poprawę relacji ze współpracownikami. Jest to kluczowy czynnik dla zwiększenia satysfakcji i zaangażowania pracowników w miejscu pracy. Często firmy koncentrują się na aspektach technicznych i operacyjnych, zapominając o ludziach i ich potrzebach. Jednak właśnie praca nad stworzeniem przyjaznego środowiska pracy dla swoich pracowników może przynieść znaczące korzyści dla całej organizacji. Poprawa relacji między współpracownikami, zwiększenie zaangażowania i motywacji oraz obniżenie poziomu stresu mogą przyczynić się do wzrostu produktywności i efektywności pracy. Dlatego warto inwestować w rozwój kultury organizacyjnej, budować zaufanie i szacunek w miejscu pracy, oraz tworzyć warunki sprzyjające rozwijaniu pasji i zainteresowań pracowników.

W jaki sposób osiągnąć wellbeing pracowników?

W praktyce programy wellbeingowe są realizowane poprzez wykorzystanie różnorodnych narzędzi i działań. Często koncentrują się one na wdrażaniu konkretnych benefitów dla pracowników, które mają na celu wspieranie ich dobrostanu psychicznego i emocjonalnego. Istnieje wiele elementów, które mogą być skuteczną częścią programu wellbeingowego:

 • Programy opieki zdrowotnej — zapewnienie dostępu do opieki medycznej, wizyt kontrolnych i programów profilaktyki zdrowotnej, które pomagają w utrzymaniu zdrowia fizycznego i psychicznego.

 • Elastyczne godziny pracy — możliwość pracy zdalnej, elastycznych godzin pracy lub urlopów wypoczynkowych.

 • Szkolenia i warsztaty — organizowanie szkoleń, warsztatów i spotkań dotyczących radzenia sobie ze stresem, budowania odporności psychicznej, poprawy komunikacji interpersonalnej i równowagi życia.

 • Programy aktywności fizycznej — promowanie regularnej aktywności fizycznej poprzez organizowanie zajęć fitness, grupowych treningów, wycieczek rowerowych lub wsparcie finansowe dla członkostwa w klubach sportowych.

 • Wsparcie psychologiczne — zapewnienie pracownikom dostępu do konsultacji psychologicznych lub wsparcia grupowego w przypadku trudności emocjonalnych i problemów osobistych.

 • Integracja społeczna — organizowanie wydarzeń integracyjnych, spotkań firmowych, pikników czy imprez świątecznych, które budują poczucie wspólnoty i przynależności w miejscu pracy.

 • Środowisko pracy — stworzenie przyjaznego i wspierającego środowiska pracy, w którym szanuje się różnorodność, promuje otwartość i współpracę, oraz dba o równowagę między pracą a życiem prywatnym.

holistyczne podejście, rozwijanie świadomości emocjonalnej, ich dobre samopoczucie

Wellbeing w pracy czy warto?

Wprowadzanie rozwiązań z zakresu wellbeingu w miejscu pracy powinno być oparte na rzeczywistych potrzebach pracowników i być zgodne z przyjętą strategią organizacji. Istotne jest, aby te rozwiązania nie wynikały jedynie z obowiązującej mody czy popularności określonych benefitów w innych firmach konkurencyjnych. Analiza potrzeb pracowników powinna uwzględniać różnorodne czynniki, takie jak: wiek, płeć, miejsce zamieszkania, wykształcenie, narodowość, wyznanie itp.

Regularne badanie potrzeb pracowników oraz przeprowadzanie ankiet, wywiadów czy spotkań konsultacyjnych jest kluczowe dla skutecznego wprowadzania rozwiązań z zakresu wellbeingu. Pozwala to na identyfikację obszarów, w których pracownicy mogą potrzebować wsparcia oraz na dostosowanie działań i programów do konkretnych potrzeb i oczekiwań.

Udostępnij artykuł:
STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies