Data publikacji: 2023-11-10

System motywacyjny — jak zwiększyć wydajność pracownika?

Motywowanie jest istotnym elementem zarządzania, polega na takim oddziaływaniu na innych, aby wykonywali pożądane przez zarządzającego działania. Skuteczne motywowanie pracowników jest kluczowe dla odnoszenia sukcesu w każdym rodzaju działalności gospodarczej. Pracownicy, którzy są dobrze zmotywowani, zazwyczaj osiągają lepsze rezultaty w porównaniu z tymi, którzy brakują motywacji. To jedno z głównych wyzwań, z jakimi muszą się zmierzyć pracodawcy na całym świecie.

wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa, kreowaniu przedsiębiorczości pracowników, motywowaniu pracowników

Jak zbudować skuteczny system motywowania i utrzymać wysoką motywację u pracowników? Wyjaśniamy!

Co to jest motywacja?

Motywacja to wewnętrzna lub zewnętrzna siła, lub impuls, która pobudza jednostkę do podejmowania działań, dążenia do osiągnięcia celów i wykonywania określonych zadań. Jest to proces psychologiczny, który kształtuje zachowanie, skupia uwagę i nakierowuje wysiłek w realizacji określonych aspiracji, potrzeb i ambicji. Motywacja może wynikać z wewnętrznych pragnień, wartości, aspiracji oraz zewnętrznych bodźców, takich jak nagrody, uznanie społeczne czy presja zewnętrzna.

Przeczytaj również: Relokacja pracownika — na czym polega i jak powinna przebiegać?

Motywowanie — istota i znaczenie

Motywowanie polega na wykorzystywaniu określonych bodźców w procesie kierowania. Te bodźce stanowią element sytuacji motywacyjnej pracowników i powinny wpływać pozytywnie, zgodnie z założonym celem, na kształtowanie zachowania członków organizacji. Funkcja ta jest realizowana poprzez bezpośrednie oddziaływanie na postawy i działania ludzi jako uczestników procesu. Motywowanie, jako aspekt zarządzania, ma na celu sprawną pracę całej organizacji i umożliwienie osiągnięcia jej celów poprzez wykorzystanie potencjału pracowników.

Podczas procesu motywowania pojawiają się dwie strony: podmiot motywujący, zazwyczaj przełożony lub menedżer, oraz obiekt motywacji, czyli pracownik lub podwładny. Wykonawcą działań związanych z motywowaniem jest bezpośredni zwierzchnik, który ma rolę motywowania swoich podwładnych. To jego odpowiedzialność, ponieważ jako osoba upoważniona do zarządzania, musi wykonywać działania w ramach procesu zarządzania, co obejmuje również motywowanie. Równocześnie praktyczne doświadczenia wskazują, że funkcja motywacyjna jest głównym czynnikiem łączącym kierowników z podwładnymi. Skuteczność i efektywność kierownika zależą w dużej mierze od jego zdolności przywódczych, umiejętności wpływania na pracowników i skutecznego komunikowania się z nimi.

Czynniki oddziaływania motywacyjnego

Stanowią one wszelkie elementy, które pobudzają jednostki do skutecznej pracy.

W ogólnym podziale, czynniki te można sklasyfikować jako:

 • Czynniki wewnętrzne — mają swoje źródło wewnętrznie w jednostce i wpływają na jej zachowanie oraz kierunek działań. Te czynniki obejmują: poczucie odpowiedzialności, przekonanie o ważności wykonywanej pracy i zdolność do jej kontrolowania, autonomię w działaniu, szanse na rozwijanie umiejętności i zdobywanie nowych umiejętności, satysfakcję z wykonywanej pracy oraz perspektywę awansu.

 • Czynniki zewnętrzne — są stosowane w celu stymulowania jednostek. Te działania mogą wywoływać szybki wpływ, choć nie zawsze utrzymujący się długo.

Czym jest system motywacyjny? Co motywuje pracowników do działania?

System motywowania pracowników to zbiór instrumentów motywowania, który obowiązuje w firmie lub organizacji. W jego ramach władze starają się oddziaływać na pracowników. Ten zestaw instrumentów powinien być skoordynowany, starannie zaplanowany i racjonalny.

Systemy motywacyjne pomagają osiągnąć pożądane przez pracodawcę zachowania, wywołują korzystne podejście do firmy i w efekcie kształtują więź między pracownikiem a przedsiębiorstwem. Zadowolony pracownik identyfikuje się z miejscem pracy, co sprawia, że nawet w obliczu potencjalnie lepiej płatnej oferty pozostaje lojalny wobec aktualnego pracodawcy. To znacząco wpływa na stabilność firmy.

ramach systemu motywacyjnego rozwiązań, logicznie wzajemnie powiązanych motywatorów, kwalifikacji pracowników

Motywatory — co motywuje pracowników?

Motywatory to bodźce, czynniki lub elementy, które pobudzają jednostki do działania, wykonywania pracy i osiągania celów. Mają za zadanie wywołać pozytywne reakcje emocjonalne i zachęcić pracowników lub jednostki do większego zaangażowania, wydajności oraz osiągania lepszych rezultatów. Mogą to być zarówno elementy wewnętrzne, takie jak: satysfakcja z pracy, poczucie osiągnięcia czy chęć samodoskonalenia, jak i zewnętrzne: nagrody finansowe, awanse, uznania lub benefity.

Motywatory możemy podzielić na:

 • Płacowe (nagrody finansowe, premie) — wysokie wynagrodzenie, wraz z różnorodnymi premiami oraz dodatkami, niewątpliwie odgrywa istotną rolę w kształtowaniu poczucia zadowolenia oraz skutecznego wykonywania obowiązków zawodowych.

 • Pozapłacowe materialne/niematerialne — motywowanie pracowników poprzez elementy inne niż finansowe, może również być osiągnięte poprzez oferowanie dodatkowych korzyści w formie benefitów, które są włączane do wynagrodzenia. Wśród najpopularniejszych pozapłacowych świadczeń pracowniczych można wymienić: prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenie na życie, darmowe bilety wstępu do instytucji kultury, wyjazdy integracyjne, kursy i szkolenia, praca zdalna, elastyczny czas pracy, bony lunchowe, samochód służbowy.

laboratory, test tubes, healthcare worker

Jaki jest cel systemów motywacyjnych?

Podstawowym celem systemów motywacyjnych jest stymulowanie pracowników do osiągania wyższej wydajności, zaangażowania oraz osiągania celów organizacyjnych.

Pozostałe cele to:

 • Zwiększenie wydajności — systemy motywacyjne mają na celu motywowanie pracowników do osiągania lepszych wyników, wykonywania zadań sprawniej i skuteczniej.

 • Zatrzymanie talentów — w konkurencyjnym środowisku biznesowym ważne jest zatrzymanie utalentowanych pracowników. Systemy motywacyjne mogą pomóc w tworzeniu korzystnych warunków, które zachęcą pracowników do pozostania w firmie.

 • Wykorzystywanie potencjału pracowników — w sposób jak optymalny, tak aby osiągnąć strategiczne cele firmy.

 • Poprawa wyników finansowych — poprzez zachęcanie do osiągania wyższej wydajności i skuteczności, systemy motywacyjne mogą przyczynić się do zwiększenia zysków i poprawy wyników finansowych firmy.

 • Wzmacnianie kultury organizacyjnej — systemy motywacyjne, które są zgodne z wartościami i kulturą firmy, mogą przyczynić się do wzmacniania jedności w organizacji i tworzenia pozytywnego środowiska pracy.

 • Rozwój umiejętności — poprzez nagradzanie zdobywania nowych umiejętności i doskonalenie się, systemy motywacyjne mogą stymulować pracowników do ciągłego rozwoju zawodowego.

 • Zwiększenie lojalności — oferowanie korzystnych nagród i uznania może budować więź pomiędzy pracownikiem a firmą, co może skutkować większą lojalnością i zaangażowaniem.

 • Zmniejszenie absencji i fluktuacji — motywujące środowisko pracy może pomóc w ograniczeniu absencji oraz fluktuacji pracowników, co pozwala na stabilność i ciągłość w działaniach organizacji.

Autopromocja

Udostępnij artykuł:
STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies