Data publikacji: 2023-08-18

Przetargi komornicze a licytacje komornicze — różnice

Obecnie wiele przedsiębiorstw, firm a także osób prywatnych zadłuża się w bankach i innych instytucjach. Nie zawsze zadłużenie spłacane jest zgodnie z umową. Powody są różne od złej oceny własnych możliwości do spłaty zobowiązań po różne sytuacje losowe, które wpływają na zdolność dłużnika do regulowania zadłużenia. Długi wobec banku czy innej instytucji, która udzieliła pożyczki mogą mieć poważne konsekwencje. Wierzyciel ma prawo domagać się spłaty i uruchomić procedury, które mu w tym pomogą, począwszy od mediacji, poprzez oddanie sprawy do sądu i do komornika. Komornik może dokonać zajęcia wynagrodzenia, rachunku dłużnika lub licytować część majątku. Gdy właściwy sąd wyda postanowienie czyli tytuł egzekucyjny z klauzulą wykonalności komornik rozpoczyna czynności. Kiedy ogłaszane są przetargi komornicze i licytacje komornicze? Kto może brać udział w licytacjach komorniczych? Jakie warunki należy spełnić, aby móc wziąć udział w licytacjach komorniczych ? Gdzie komornik zamieszcza obwieszczenia o licytacjach i przetargach komorniczych? Jak przygotować się i przystąpić do pierwszej licytacji? Jak komornik ustala cenę wywoławczą? Czy warto licytować zakup mieszkania ? Postaramy się przybliżyć ten temat.

licytacje komornicze, przysądzeniu własności,

Czym jest przetarg komorniczy i licytacja komornicza?

Możemy wyróżnić następujące formy sprzedaży w zależności kto je organizuje :

  • licytacja komornicza, czyli publiczna sprzedaż nieruchomości dłużnika;

  • przetarg mieszkaniowy (sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości, których właścicielem są urzędy miast, gmin i dzielnic, spółki Skarbu Państwa lub spółdzielnie mieszkaniowe);

  • przetarg lub aukcja syndyka (publiczna sprzedaż nieruchomości dłużnika, najczęściej przedsiębiorcy lub przy upadłości konsumenckiej - osoby fizycznej).

Termin, miejsce licytacji lub przetargu, cena wywołania podawane są w obwieszczeniu przez komornika. Informacje o przetargach oraz licytacjach komorniczych najczęściej są zamieszczane na stronach internetowych kancelarii komorniczych czy spółdzielni mieszkaniowych.

Jeśli ktoś poszukuje ciekawych ofert może skorzystać ze stron, które oferują w jednym miejscu bazę przetargów, licytacji z całego kraju. Można je znaleźć w serwisie https://www.bizzone.pl/ , który oferuje kompleksowy dostęp do przetargów.

Komornik sądowy odpowiada za wykonanie tytułu wykonawczego wydanego przez sąd. Komornik sądowy w pierwszej kolejności zajmuje wynagrodzenie lub rachunek bankowy dłużnika o ile są możliwości na uzyskanie spłaty długu. Jeśli dłużnik nie pokryje całej należności komornik może zająć cześć jego majątku np. nieruchomości: mieszkania, lokale użytkowe, działki, cenne ruchomości: dzieła sztuki, samochody, sprzęt rtv i inne. Komornik organizuje sprzedaż w formie publicznej sprzedaży nieruchomości lub ruchomości. Komornik przed przetargiem sporządza obwieszczenie i umieszcza je w budynku sądu rejonowego właściwego dla miejsca licytacji oraz na stronie internetowej Rady Komorniczej.

Licytacja komornicza – rodzaj publicznej sprzedaży organizowanej przez komornika. Nabywcą może być osoba fizyczna lub podmiot prawny biorący udział w licytacji, który zadeklaruje najwyższą kwotę zakupu. Podczas licytacji oferenci podają oferowaną kwotę zakupu poprzez postąpienie. Mechanizm ten wykorzystywany jest podczas różnego rodzaju aukcji, których celem jest sprzedaż przedmiotu za najwyższą kwotę.

Osoby biorące udział w licytacji muszą wpłacić wadium. W przypadku licytacji nieruchomości komornik ogłasza cenę wywoławczą – minimum ¾ wartości oszacowania nieruchomości. Licytację wygrywa osoba, która zaproponuje najwyższą cenę zakupu. Jeśli nieruchomość czy mieszkanie nie zostanie sprzedane, komornik ogłasza drugą aukcję. Cena wywoławcza jest niższa – stanowi nawet 2/3 wartości oszacowania mieszkania.

cena wywołania, licytacje

Licytacje komornicze ruchomości często cieszyły się niewielkim zainteresowaniem. Krajowa Rada Komornicza wprowadziła licytacje komornicze online. Obecnie można uczestniczyć w nieograniczonej liczbie licytacji komorniczych za pośrednictwem Internetu, bez wychodzenia z domu.

Uczestnicy licytacji

Każdy zainteresowany może przystąpić do licytacji. Na licytacji mają prawo pojawić się również osoby, które reprezentują inną osobę, podmiot i dysponują pełnomocnictwem do udziału w niej. Zastępować danego człowieka może też radca prawny lub adwokat. Zakazane jest, aby w licytacji brały udział bliskie osoby dłużnika, a także rodzina komornika. Poza tym w przetargu nie uczestniczą ludzie, którzy przybyli w charakterze urzędowym.

Osoba biorąca udział w przetargu komorniczym musi wpłacić określoną w obwieszczeniu rękojmię (1/10 ceny oszacowania). Licytant jest zobowiązany wnieść opłatę na 1 dzień przed terminem licytacji. Nie ma tego wymagania, gdy przedmiot wyceniono poniżej 5 tysięcy złotych.

Przetarg komorniczy a licytacja komornicza

W odróżnieniu od przetargu, licytację nieruchomości zawsze wygrywa ta osoba, która zaoferuje najwyższą cenę. Po uregulowaniu płatności, otrzymuje ona przysądzenie własności.

Przetargi komornicze ruchomości odbywają się w czasie i miejscu wyznaczonym przez komornika (najczęściej to jego kancelaria lub miejsce zamieszkania, siedziba dłużnika). Licytacje nieruchomości przeprowadzane są w sądzie rejonowym. Prowadzi je komornik w obecności sędziego lub referendarza sądowego. Do licytacji wystarczy zgłoszenie się jednego licytanta, oferenta, który wpłacił rękojmię. Przetarg odbywa się ustnie i trwa do czasu, aż ktoś mimo trzykrotnego wywołania nie zgłosi wyższej oferty od poprzedniej. Komornik zamyka przetarg i wymienia licytanta, który zaoferował najwyższą cenę. Potem sporządza protokół, w którym zaznacza m.in. dane licytantów, jakie były postąpienia oraz kto wylicytował najwyższą cenę.

nieruchomość

Podsumowanie

Określenie licytacji i przetargu komorniczego wymieniane są zamiennie. O przetargach mowa jest częściej w przypadku sprzedaży nieruchomości, których właścicielami są spółdzielnie mieszkaniowe, spółki Skarbu Państwa. Przeglądając oferty należy zapoznać się szczegółowo z zasadami udziału w licytacji lub przetargu, aby uniknąć niespodzianek. Chcąc wziąć w niej udział należy być przygotowanym niezależnie czy są to przetargi nieruchomości czy ruchomości, licytacje komornicze. Uczestnicząc w licytacjach on-line możemy wziąć udział w zakupie na terenie praktycznie całej Polski.

Tekst zawiera autopromocję.

Udostępnij artykuł:
STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies