Data publikacji: 2024-03-25
Artykuł partnerski

Przekształcenie JDG w spółkę z o.o.

W obliczu wysokich podatków, rosnących składek i potencjalnego ryzyka prowadzenia biznesu, coraz więcej przedsiębiorców rozważa przekształcenie swojej jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Ta forma prawna oferuje szereg korzyści, które mogą uczynić prowadzenie firmy bardziej opłacalnym i bezpieczniejszym.

Opodatkowanie działalności gospodarczej osoby fizycznej wiąże się niejednokrotnie z dużymi obciążeniami. Po przekroczeniu określonego progu dochodów, pozostają zasadniczo dwie opcje: podatek liniowy ze stawką 19% lub ryczałt, który może być korzystny tylko przy niskich kosztach działalności.

Przekształcenie JDG w spółkę z o.o.

Spółka z o.o. otwiera drogę do skorzystania z coraz popularniejszego estońskiego CIT-u, gdzie obowiązek podatkowy powstaje dopiero przy wypłacie zysków ze spółki. Alternatywnie, możliwe jest także skorzystanie z obniżonej 9% stawki CIT, choć w przypadku przekształcenia działalności opcja ta jest okresowo wyłączona. Nie musi to jednak przekreślać opłacalności przekształcenia, ponieważ kluczowe jest właściwe ułożenie struktury działalności i wykorzystanie różnych form wypłat środków ze spółki.

Oddzielenie majątku prywatnego od firmowego

Przekształcenie w spółkę z o.o. umożliwia oddzielenie majątku prywatnego od firmowego. Tym samym, przedsiębiorca może zdecydować o dalszym wykorzystaniu wydzielonych aktywów, np. poprzez ich wynajem dla spółki.

Przekształcenie w spółkę z o.o. może być motywowane działaniami sukcesyjnymi. Umożliwia ono formalne włączenie do struktury firmy następców przedsiębiorcy, czy to członków rodziny, pracowników, czy zewnętrznych specjalistów, którzy mają w przyszłości prowadzić biznes. Co więcej, spółka z o.o. pozwala na ustalenie losów udziałów wspólnika po jego śmierci – czy spadkobiercy wstąpią do spółki, czy zostaną spłaceni.

Planowana sprzedaż firmy

Sprzedaż jednoosobowej działalności gospodarczej jest procesem skomplikowanym, wymagającym przeniesienia licznych umów i decyzji na nabywcę. Przy sprzedaży udziałów w spółce z o.o. takich komplikacji nie ma, gdyż to spółka jest podmiotem posiadającym wszelkie prawa i obowiązki.

Spółka z o.o. umożliwia również stopniowe przejmowanie firmy przez nabywcę, ustalenie dalszej współpracy dotychczasowych zarządców oraz korzystniejsze opodatkowanie sprzedaży udziałów (19%) w porównaniu np. do sprzedaży ogółu praw i obowiązków w spółce jawnej (skala podatkowa).

Jak przekształcić działalność w spółkę z o.o.?

Proces rozpoczyna się od szczegółowej analizy stanu prawnego i podatkowego prowadzonego biznesu, weryfikacji zapisów w umowach, wpływu przekształcenia na posiadane decyzje i licencje. Na tej podstawie opracowywana jest koncepcja przekształcenia, uwzględniająca strukturę prawną i podatkową przyszłej spółki.

Następnie przygotowywana jest dokumentacja, w tym sprawozdanie finansowe, plan przekształcenia i treść umowy spółki z o.o. Plan musi zostać zbadany przez biegłego rewidenta, a przedsiębiorca składa u notariusza oświadczenie o przekształceniu działalności. Końcowym etapem jest złożenie wniosku o wpis spółki do Krajowego Rejestru Sądowego. Po wpisie do rejestru konieczne może być wdrożenie założeń dotyczących opodatkowania spółki, współpracy wspólnika ze spółką czy włączenie dodatkowych osób w strukturę firmy.

Koszty i czas przekształcenia

Średni czas potrzebny na przekształcenie to około 2 miesięcy, choć może być krótszy lub dłuższy w zależności od czynników takich jak czas sporządzenia sprawozdania finansowego, liczba dokumentów do weryfikacji czy sprawność działania sądu i biegłego rewidenta.

"Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o. to często kluczowy krok w rozwoju firmy. Pozwala ograniczyć ryzyko prowadzonego biznesu, obniżyć obciążenia podatkowe i składkowe oraz ułatwia zaplanowanie sukcesji lub ewentualną sprzedaż przedsiębiorstwa w przyszłości. Choć wymaga przemyślanego podejścia, przy wsparciu doświadczonych doradców proces ten może przynieść przedsiębiorcy wymierne korzyści." - mówi specjalista z Kancelarii Effekti.

Udostępnij artykuł:
STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies