Data publikacji: 2024-06-19

Pakiety medyczne dla pracowników

Nie ma wątpliwości, że sukces firmy zależy w dużym stopniu od zaangażowania pracowników. Żeby ich zmobilizować do efektywniejszej pracy, firmy stosują różne systemy motywacyjne, do których należą benefity pozapłacowe. Dzięki niemu można też zatrzymać wartościowego pracownika w firmie, albo zachęcić nowe osoby, by zechciały w niej pracować. Jednym z najpopularniejszych benefitów jest dostęp do prywatnej opieki medycznej.

opiekę medyczną, firm pakiety medyczne, pakiety medyczne dla firm

Pakiety Medyczne dla firm — co to jest?

Pakiet medyczny, to usługa polegająca na świadczeniu prywatnej opieki zdrowotnej. W odróżnieniu od świadczeń NFZ oferują bardzo szybkie wykonanie usług medycznych. Zapewnia dostęp do wielu specjalistów np. do kardiologa, neurologa, endokrynologa, czy chirurga ogólnego, jak również badań diagnostycznych i zabiegów w prywatnych klinikach zdrowotnych. Pracownicy mogą też korzystać ze świadczeń pielęgniarskich, oraz wykonać bezpłatnie tomografię komputerową czy rezonans magnetyczny.

W dużych firmach i korporacjach prywatna opieka medyczna jest coraz częściej standardem. Traktuje się ją jak długoterminową inwestycję, która przynosi zyski w zakresie utrzymania zdrowia pracowników i przyczynia się do stworzenia korzystnej atmosfery w miejscu zatrudnienia. Liczne badania pokazują, że niemal 60% pracowników wysoko ceni ten rodzaj pozapłacowych bonusów. Czują się bardziej zmotywowani do pracy, a przede wszystkim bardziej związani z firmą, która ich zatrudnia. Jest to też wabik w przypadku rekrutacji nowych osób do firmy.

Pakiet medyczny — co zyskuje pracodawca i pracownik ?

Wykupując dla pracowników pakiety medyczne, pracodawca i zatrudniony uzyskują liczne korzyści:

Korzyści dla pracodawcy

  • Zyskanie pozytywnego wizerunku firmy, a co za tym idzie zwiększenie jej konkurencyjności na rynku pracy. Taki bonus pomaga zatrzymać najlepszych pracowników, ale i jest skuteczną zachętą przy rekrutacji nowych talentów. Pracodawca może dostosować pakiety ze względu na wiek, płeć lub staż pracy. Taka elastyczność sprawia, że pracownicy nie czują się traktowani przedmiotowo, co zwiększa ich zadowolenie z pracy.

  • Zwiększenie efektywności pracowników, którzy ciesząc się dobrą opieką medyczną, czują się zaopiekowani, przez co lepiej i skuteczniej wykonują powierzone im zadania. Są też bardziej lojalni, gdyż nie czują potrzeby żadnych zmian.

  • Zmniejszenie kosztów, gdyż właściwa opieka medyczna i związana z nią profilaktyka, przyczyniają się do lepszego zdrowia pracownika, przez co zmniejsza się absencja chorobowa. Z uwagi na mniejszą rotację, ograniczone zostają także koszty związane z rekrutacją i szkoleniem nowych pracowników.

abonamenty medyczne, jednoosobowych działalności gospodarczych, placówce medycznej

Korzyści dla pracownika

  • Szybki i łatwy dostęp do lekarzy i specjalistów oraz krótszy czas oczekiwania na badania i zabiegi medyczne. Jest to szczególnie istotne, w przypadku gdy pracownik ma problemy zdrowotne wymagające niezwłocznej interwencji medycznej.

  • Z prywatnym pakietem medycznym wiąże się wyższy komfort i często też wyższa jakość oferowanych usług. Mając szybki dostęp do regularnych badań lekarskich, pracownicy bardziej dbają o swoje zdrowie, a w razie choroby- szybciej wracają do zdrowia.

  • Pakiet pozwala na wygodny dostęp do placówek w całej Polsce, a w dodatku przez 24h konsultacje medyczne można uzyskać telefonicznie w ramach call center. Zamawianie wizyt i recept odbywa się komfortowo, przez internetowy portal pacjenta.

  • Opieka medyczna w ramach pakietu, często jest rozszerzona na członków rodziny pracownika. Jest to niewątpliwy atut tego benefitu, który poza dbałością o własne zdrowie, pozwala zatroszczyć się o samopoczucie i formę najbliższych.

  • Pracownik ponosi niższe koszty, niż gdyby samodzielnie musiał opłacać prywatne wizyty u lekarzy lub badania. Otrzymując darmowy pakiet medyczny, musi jedynie zapłacić od jego wartości podatek oraz składki na ZUS.

Jak wybrać pakiet medyczny dla firmy?

Prywatne placówki medyczne, oferują różnorodne warianty pakietów. By wybrać najlepszą ofertę, która zadowoli pracodawcę i pracowników, należy uwzględnić kilka kluczowych kwestii.

1. Określenie zakresu ochrony

Należy rozważyć, czy każdy z pracowników otrzyma ten sam pakiet oferujący podstawowe badania i dostęp do najbardziej popularnych specjalistów, czy też będzie on zróżnicowany.

Rozszerzony pakiet, będzie miał znaczenie dla osób starszych, którzy częściej mają potrzebę skorzystania z wizyt u kardiologa, czy reumatologa. Ponadto starszy pracownik, to zazwyczaj doświadczony pracownik, którego firma zazwyczaj chce zatrzymać, więc tym bardziej warto bardziej o niego zadbać. Osoby młode najczęściej nie potrzebują usług medycznych w tak rozbudowanym zakresie. Dlatego dla nich mogą być dedykowane tańsze pakiety, zapewniające podstawową opiekę.

Warto także pomyśleć o poszerzeniu pakietów medycznych o usługi ważne ze względu na płeć. Jeśli firma zatrudnia wiele kobiet, z pewnością istotna dla nich będzie opieka ginekologiczna i położnicza.

Pakiety mogą być zróżnicowane również ze względu na rodzaj wykonywanej pracy, np. pracownik administracyjny, będzie miał inny zakres świadczeń niż pracownik produkcyjny, który jest częściej narażony na różnego rodzaju wypadki.

Zazwyczaj najszerszy zakres usług medycznych oferowany jest pracownikom zajmującym kluczowe stanowiska w firmie. Pakiet VIP często też proponowany jest osobom, których firma chce pozyskać i w ten sposób zachęca go do pozostania w niej.

2. Cena i warianty

Często firmy decydują się na pakiety w jak najniższych cenach, ale niestety nie zawsze idzie to w parze z ich jakością. Zarówno pracodawcy, jak i pracownikowi opłaca się wydatkować na ten cel więcej środków, by zatrudniony miał dostęp do jak najlepszego leczenia i był po prostu zdrowy, a firma miała zapewnioną pełną obsadę kadrową.

Cena, ale też ilość wariantów poszczególnych pakietów jest często powiązana z liczebnością grupy pracowników. Im ich więcej, tym ceny są atrakcyjniejsze. Wychodzi też taniej, gdy umowę z usługodawcą podpisze się na okres dłuższy niż standardowe 12 miesięcy. Można w ten sposób zyskać od kilkudziesięciu do nawet kilkuset złotych miesięcznie na jednym pracowniku. Zatrudniając np. 100 pracowników, pozwoli to rocznie zaoszczędzić sporo pieniędzy.

3. Placówki medyczne

Wybierając pakiety medyczne, trzeba wziąć pod uwagę ilość placówek medycznych, w których ubezpieczeni mogą się leczyć. Są sieci placówek zapewniające szeroki dostęp w niemal 3000 miejsc, a niektóre mają ich tylko 800, oferując swe usługi tylko w dużych miastach. Jeśli więc firma ma wiele oddziałów na terenie całego kraju, trzeba zawczasu ustalić, czy placówki medyczne znajdują się w pobliżu ich działania, jak i miejsca zamieszkania pracowników. Co istotne, wyższa składka niekoniecznie gwarantuje dostęp do większej liczby placówek.

świadczenia zdrowotne, stosunku pracy, lekarza specjalisty

4. Dodatkowe usługi w pakiecie

Kluczowe dla wyboru konkretnej sieci, jest ilość i rodzaj oferowanych świadczeń medycznych. Niewątpliwie, w podstawowych pakietach medycznych muszą znaleźć się usługi takie jak: nielimitowany dostęp do lekarza pierwszego kontaktu i związane z tym wizyty domowe, konsultacje lekarskie u lekarzy specjalistów, badania diagnostyczne i zabiegi ambulatoryjne. Jednakże pakiet rozszerzony często oferuje niestandardowe rozwiązania, które warto rozpatrzyć, decydując się na wybór konkretnej sieci. Należą do nich między innymi: konsultacje profesorskie, transport medyczny, dostarczenie leków do domu pacjenta, opieka pielęgniarki i pomoc domową po hospitalizacji, czy pomoc psychologa w trudnych sytuacjach losowych.

Są też placówki zapewniające dostęp do specjalistów z niszowych dziedzin medycyny, jak np. medycyna tropikalna. Może to być istotny czynnik, skłaniający do wyboru oferującej ją sieci, jeśli firma ma wiele placówek zagranicznych, w rejonach świata zagrożonych występowaniem chorób tropikalnych.

Wato także przyjrzeć się czy możliwa jest refundacja kosztów leczenia w sytuacji gdy skorzysta się z usług poza siecią placówek medycznych, które tylko z nią współpracują np. koszty uczestnictwa w szkole rodzenia.

Podatek i składki za ZUS

Benefit w postaci pakietu medycznego nie zwalnia pracodawcy od obowiązku płacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne pracownika. Zatrudniony przez cały czas może leczyć się w ramach NFZ, a prywatny pakiet daje mu dodatkowe, alternatywne możliwości. Wartość pakietu sfinansowanego przez firmę stanowi dla pracownika dodatkowy przychód podlegający obowiązkowi zapłaty podatku dochodowego oraz składek do ZUS. Jednakże jeśli zatrudniony partycypuje w kosztach pakietu, wówczas nie pobiera się składek na ZUS, a kwota podatku dochodowego naliczana jest od różnicy pomiędzy wartością otrzymanego świadczenia a kwotą sfinansowaną przez zatrudnionego.

Przepisy prawa nakazują pracodawcy ponieść koszty medycyny pracy i związanych z nimi badań. Dlatego pracownik otrzymujący pakiet, na który składa się wyłącznie świadczenie tego typu, nie płaci z tego tytułu ani składek na ZUS, ani podatku. Natomiast jeśli pracodawca opłaca pakiet w wersji rozszerzonej, podatek dochodowy oraz składki na ZUS są naliczone od wartości świadczenia z wyłączeniem części przypadającej na usługi medycyny pracy, oraz badania okresowe.

Podsumowanie

Wybór odpowiedniego pakietu medycznego może przynieść pracodawcy i pracownikom wiele korzyści. Z jednej strony wpływających na zadowolenie zatrudnionych, a drugiej zapewniających efektywną działalność firmy.

Aby podjąć właściwą w tym względzie decyzję, warto wziąć pod uwagę wszystkie kryteria wymienione w tym artykule, poznać różne opcje i porównać ceny i zakres usług. Wspomnieć przy tym należy, że coraz częściej obserwowana jest tendencja do wybierania przez pracodawcę jednego wariantu, o szerokim zakresie usług, który zazwyczaj przysługiwał tylko zarządzającym firmą. Jest to pozytywny trend, świadczący o tym, że pracodawcy są coraz bardziej świadomi tego, że dbanie o zdrowie pracowników i ich dobre samopoczucie, wpływa korzystnie na ich motywację, wydajność i zaangażowanie wobec firmy.

Udostępnij artykuł:
STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies