Data publikacji: 2023-06-30

Na czym polega ubezpieczenie grupowe?

Posiadanie ubezpieczenia na życie jest jednym z kluczowych elementów zapewnienia zabezpieczenia dla siebie i swoich najbliższych w przyszłości. Istnieje możliwość wykupienia indywidualnej polisy, ale jest ona z reguły nieco droższa, uzależniona od wieku i stanu zdrowia ubezpieczonej osoby. Korzystną alternatywą dla takich polis są grupowe ubezpieczenia na życie, które są dostępne dla pracowników i współpracowników firm. Wysokość składki zależy od zakresu świadczeń, wykonywanego zawodu i średniej wieku osób objętych ubezpieczeniem. Im większa grupa osób objętych ubezpieczeniem, tym bardziej atrakcyjne staje się to rozwiązanie.

przypadku śmierci ubezpieczonego, objęty ochroną ubezpieczeniową, możliwość otrzymania świadczenia

Czy warto wybrać takie rozwiązanie? Czy ubezpieczenie grupowe w pracy jest korzystniejsze, niż indywidualna polisa zawarta samodzielnie? Wyjaśniamy!

Grupowe ubezpieczenie na życie — na czym polega?

Ubezpieczenie grupowe to rodzaj ubezpieczenia oferowanego przez pracodawców swoim pracownikom. Polega na objęciu grupy pracowników jedną polisą ubezpieczeniową, która może obejmować różne rodzaje ochrony, takie jak ubezpieczenie na życie, ubezpieczenie zdrowotne czy ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków.

Kluczowe cechy ubezpieczenia grupowego to:

  1. Uproszczony proces aplikacji: w przypadku ubezpieczenia grupowego, pracownicy mogą skorzystać z uproszczonego procesu aplikacji, co oznacza mniejsze formalności w porównaniu do indywidualnego ubezpieczenia.

  2. Skala zbiorowa: dzięki ubezpieczeniu grupowemu, pracownicy mogą korzystać z konkurencyjnych stawek i warunków, które wynikają z większej skali grupy ubezpieczonych.

  3. Częściowe lub pełne pokrycie kosztów przez pracodawcę: w zależności od polityki pracodawcy, ubezpieczenie grupowe może być częściowo lub w całości opłacane przez firmę, co może przynieść oszczędności dla pracowników.

  4. Ochrona w przypadku zatrudnienia: ubezpieczenie grupowe może zapewnić pracownikom ochronę ubezpieczeniową nawet w przypadku utraty pracy, pod warunkiem spełnienia określonych warunków.

Co obejmuje ubezpieczenie grupowe zakres?

Najważniejsze informacje dotyczące ubezpieczenia grupowego, zawarte są w dokumencie OWU (Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia). Dokument ten wskazuje, jakie konkretnie rzeczy podlegają ubezpieczeniu, jak działa polisa oraz w jakich sytuacjach możesz zostać pozbawiony wypłaty odszkodowania.

Zakres ochrony ubezpieczeniowej w ramach ubezpieczenia grupowego jest zawsze ustalany i dostosowywany do potrzeb oraz specyfiki działalności pracodawcy, czyli ubezpieczającego. Umowa ubezpieczenia grupowego pozwala na podzielenie pracowników na różne podgrupy, z których każda może mieć inny zakres ochrony.

Korzystanie z ubezpieczenia grupowego obowiązuje tylko przez okres zatrudnienia u danego pracodawcy. Po zakończeniu zatrudnienia można nadal być klientem tego samego towarzystwa ubezpieczeniowego, jednak umowa jest zawierana indywidualnie na innych warunkach. Ubezpieczenie grupowe na życie nie jest dostępne dla przypadkowych osób, ale obejmuje przede wszystkim pracowników zatrudnionych w firmie. Ochrona może być rozszerzona na najbliższych członków rodziny pracownika, takich jak małżonek czy dzieci.

trwałego uszczerbku, umowie ubezpieczenia, wysokie sumy ubezpieczenia,

Ubezpieczenie grupowe — jakie korzyści dla pracodawcy?

Przedsiębiorcy mogą wliczyć płacone przez siebie składki ubezpieczenia w koszt uzyskania przychodu. Ponadto wykupienie tego rodzaju polisy zwalnia pracodawcę z konieczności wypłaty odprawy pośmiertnej, a w razie problemów finansowych przedsiębiorstwa pracodawca opłacający składki może zawiesić ich regulowanie.

Ubezpieczenia grupowe – jakie korzyści dla pracownika?

W ramach polisy grupowej pracownik otrzymuje szeroką ochronę za relatywnie niższą cenę, ponieważ takie ubezpieczenia są tańsze od ubezpieczenia indywidualnego pod kątem liczby wykupionych, związanych z ryzykiem (na wypadek śmierci, poważnego zachorowania, inwalidztwa i trwałej niezdolności do pracy). Dodatkowe korzyści to:

  • darmowe wizyty u specjalistów,

  • darmowe badania diagnostyczne,

  • wizyty u specjalistów bez konieczności skierowania,

  • szybkie terminy wizyt,

  • darmowe szczepienia czy wizyty domowe lekarza / pielęgniarki,

  • szybki proces wypłaty świadczeń z tytułu polisy ubezpieczenia grupowego, co często ma niebagatelną wartość dla osób poszkodowanych.

Jeżeli pracownik posiada wykupioną polisę ubezpieczeniową w zakładzie pracy, a dodatkowo ubezpiecza się także indywidualnie i część świadczeń w umowach się pokrywa, to w razie zdarzenia, objętego ochroną w tychże ubezpieczeniach, przysługuje mu wypłata odszkodowania ze wszystkich posiadanych polis.

Ubezpieczenie grupowe to dostęp do szerokiej oferty pakietów dodatkowych, możliwość dopasowania ubezpieczenia do indywidualnych potrzeb pracownika.

Atrakcyjny benefit pracowniczy, który korzystnie wpłynie na wzmocnienie lojalności i budowanie trwałej relacji między pracownikami a pracodawcą.

Wysokość sumy ubezpieczenia

Umowy ubezpieczenia grupowego oferują niższe sumy z uwagi na krótki czas trwania umowy i niższą składkę najczęściej to kwoty rzędu 10 tys. zł – 100 tys. zł.

Wypowiedzenie umowy — jak wygląda rezygnacja z ubezpieczenia grupowego?

W takim przypadku wystarczy złożyć oświadczenie, które może być przygotowane przez pracodawcę lub pracownika, i zawiera najważniejsze dane ubezpieczonego. Następnie dokument ten należy dostarczyć do osoby, która jest odpowiedzialna za obsługę ubezpieczeń w zakładzie pracy.

Ubezpieczenie grupowe może wymagać trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. Warto również pamiętać, że nie zawsze konieczne jest zrezygnowanie z ubezpieczenia. Coraz więcej towarzystw ubezpieczeniowych oferuje opcję zawieszenia składek, co daje pewną elastyczność w przypadku potrzeby przerwy w opłacaniu składek.

Ile kosztuje grupowa polisa na życie?

Koszt ubezpieczenia grupowego może się różnić w zależności od wybranego wariantu, towarzystwa ubezpieczeniowego oraz zawartych w pakiecie usług medycznych. W przypadku grupowych polis zdrowotnych miesięczna opłata może wynosić od 30 złotych do nawet 250 złotych. Różnice te wynikają z wyboru między podstawowym a rozszerzonym planem ubezpieczeniowym, ofertą różnych towarzystw ubezpieczeniowych oraz zawartością pakietu medycznego, taką jak liczba dostępnych lekarzy i badań.

wypłatę świadczenia, życie grupowe ubezpieczenie, wypłaty świadczenia, ubezpieczeń grupowych

Podsumowanie

Przez to, że grupowe ubezpieczenia na życie uwzględniają większą liczbę osób, możliwe jest uzyskanie korzystniejszych warunków i składek w porównaniu do indywidualnych polis. Ważne jest jednak dokładne zrozumienie zakresu ochrony i warunków ubezpieczenia grupowego oferowanego przez pracodawcę lub firmę ubezpieczeniową. Podsumowując, takie ubezpieczenia stanowi dobrą alternatywę dla indywidualnych polis, zapewniając korzystniejsze warunki i składki oparte na liczbie i charakterystyce osób objętych ubezpieczeniem.

Udostępnij artykuł:
STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies