Data publikacji: 2023-05-29

Kontrahent a podwykonawca — różnice

Kontrahent i podwykonawca to pojęcia, które obiły się o uszy niemal wszystkim. Ale czy tak naprawdę wiele osób kiedykolwiek zastanawiało się, kim dokładnie jest kontrahent, a kim podwykonawca i jakie są ich role?

Kto może zostać kontrahentem? Kiedy mamy do czynienia z podwykonawcą? Jakie mają prawa i obowiązki względem siebie? O tym i o wielu innych kwestiach dowiesz się z naszego artykułu.

Kontrahent (wykonawca) łacińskie słowo contrahens oznacza partnera, będącego stroną umowy, z którym zawiera się stosowną umowę współpracy. Kontrahentem może być zarówno osoba fizyczna, jak i prawna, która jest stroną umowy uczestniczącą w obrocie gospodarczym.

rzecz podwykonawcy, roboty budowlanej

W praktyce kontrahentem może być każdy: zarówno dostawca, jak i odbiorca towarów lub usług, a także osoba prywatna.

Kontrahenci to również wszelkiego rodzaju partnerzy handlowi, firmy - zarówno rodzime, jak i inwestorzy zagraniczni wykonujący na przykład roboty budowlane, firmy udzielające finansowania, na przykład banki czy firmy leasingowe, podwykonawcy, pracownicy, ubezpieczyciele. Właśnie z tego powodu nie ma jednego przepisu, który określałby zakres praw i obowiązków. Jest wręcz odwrotnie: w obowiązujących aktach prawnych znajdziemy wiele definicji i regulacji na temat tego zagadnienia — w zależności od tego, kim jest nasz kontrahent. Przykładowe przepisy to: Kodeks Cywilny, Kodeks pracy, Ustawa o rachunkowości, Prawo Bankowe, Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Ustawa o usługach turystycznych i wiele, wiele innych. Wielu wykonawców opiera swój biznes na zatrudnieniu podwykonawcy.

Świadczenie usług jako podwykonawca

To specyficzny rodzaj realizacji zlecenia. Podwykonawcą może być mniejsza firma, świadcząca usługi klientowi, który zawarł umowę na specjalistyczne usługi. To bardzo dobra opcja dla małych firm, które są dopiero na początku swojej drogi biznesowej i wśród rosnącej konkurencji najbardziej zależy im na jak najszybszym pozyskiwaniu stałych zleceń od nowych klientów. Zlecenia wykonuje się na rzecz konkretnego podmiotu, kontrahenta, ale co bardzo ważne - za czyimś pośrednictwem. Jeśli przyjrzymy się tej kwestii bliżej, zauważymy, iż umowy podwykonawcze pomiędzy zleceniodawcą a podwykonawcą najczęściej zleca branża budowlana, która jest generalnym wykonawcą robót i usług budowlanych. Podwykonawca bardzo często zawiera umowę w formie stałej współpracy ze zleceniodawcą. Dobre i bezproblemowe zrealizowane zlecenie na rzecz inwestora zaowocuje w przyszłości kolejnymi zleceniami.

dostawy towarów, roboty budowlane, podwykonawcy

Kontrahent i podwykonawca — umowa między stronami

Jak już wspominaliśmy wcześniej, umowy podwykonawcze pomiędzy zleceniodawcą a podwykonawcą najczęściej zleca branża budowlana i na podstawie tej właśnie branży postanowiliśmy przedstawić Państwu, jak powinna wyglądać umowa pomiędzy stronami.

Poprawnie zawarta umowa pomiędzy generalnym wykonawcą a podwykonawcą powinna zabezpieczać obie strony na wypadek kwestii spornych, które mogą wystąpić w trakcie jej wykonania lub po jej zakończeniu. W umowie należy zapisać wszystkie najważniejsze uzgodnienia między stronami. W przypadku niedotrzymania warunków umowy na podstawie informacji zawartych w tym dokumencie sąd wydaje wyroki. Umowa powinna być sporządzona w dwóch jednakowych egzemplarzach. Prawo cywilne przewiduje możliwość zawierania umów w kilku formach, w tym w formie ustnej. Do zawarcia umowy ustnej dochodzi poprzez samo wypowiedzenie przez strony tzw. oświadczeń woli. Takie umowy w świetle obowiązującego prawa mają taką samą ważność oraz skuteczność jak umowy w formie pisemnej. Są one trudne do udowodnienia.

Informacje, które powinna zawierać umowa z podwykonawcą, to:

 • zakres wykonywanych prac z ich dokładnym opisem,

 • technologia wykonania prac,

 • materiały konieczne do użycia realizacji zlecenia,

 • termin realizacji,

 • wysokości wynagrodzenia i sposób obliczenia wynagrodzenia, w jaki sposób zostanie uregulowana zapłata,

 • kary umowne w razie niewywiązania się jednej ze stron umowy,

 • okres gwarancji na wykonane prace, koszty usunięcia ewentualnej wady.

Rozliczenia pomiędzy kontrahentem (usługodawcą) a podwykonawcą

Wykonawca oraz podwykonawca ustalają w umowie sposób rozliczenia, zapłatę i wynagrodzenie za wykonane usługi. Rozliczenia mogą być realizowane, gdy:

 • podwykonawca wystawia faktury za swoje należności na generalnego wykonawcę,

 • podwykonawca wystawia fakturę bezpośrednio na zamawiającego.

Precyzyjne określenie rozliczeń, wystawianie faktury może mieć duże znaczenie dla małych firm, które występują w roli podwykonawcy. W konsekwencji zapłata w terminie dla takich firm decyduje o przetrwaniu. Zleceniodawca ponosi odpowiedzialność za zapłatę podwykonawcy.

Gdzie sprawdzić, czy kontrahent lub podwykonawca ma długi?

W celu zabezpieczenia umowy podwykonawca może sprawdzić umowę między inwestorem a generalnym wykonawcą. Sprawdzenie czy podmiot zlecający lub wykonawca ma zaległości można dokonać poprzez:

 1. Rejestr Dłużników Niewypłacalnych.

 2. Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA.

 3. Rejestr Dłużników ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A.

 4. KBIG Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej.

 5. Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych.

 6. Wywiadownie gospodarcze.

Można skorzystać również z usług tzw. wywiadowni gospodarczej, czyli prywatnych podmiotów (usługa jest płatna), które na indywidualne zamówienie zweryfikują wiarygodność finansową zarówno polskich jak i zagranicznych podmiotów. Wywiadownie sporządzają raport zbierając z informacje z rejestrów, aktualne dane o sytuacji finansowej kontrahenta, w tym o jego ewentualnym zadłużeniu. Sprawdzą np. podwykonawcę czy posiada zaległe należności. Nie bez znaczenia jest sytuacja finansowa zleceniodawcy.

podwykonawców, inwestor

Sprawdź potencjalnego kontrahenta!

Prowadząc działalność gospodarczą, warto sprawdzać swoich kontrahentów i podwykonawców. Szczególnie jeśli są to nowe podmioty, z którymi nawiązuje się współpracę. Jest kilka sposobów na sprawdzenie wiarygodności firmy. Warto korzystać z dostępnych narzędzi tj. sprawdzenie powiązań między podmiotami np. poprzez Wyszukiwarkę Powiązań.

Jednym z nowych rozwiązań jest, SOWiA Handel, System Oceny Wiarygodności i Asekuracji pozwala on na dokładną weryfikację czy kontrahent ma status aktywnego podmiotu, czy jest płatnikiem VAT, czy istnieje na rynku ponad rok i wiele innych parametrów!

Tekst zawiera autopromocję.

Udostępnij artykuł:
STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies