Data publikacji: 2024-05-16
Artykuł sponsorowany

Jak sfinansować zakupy firmowe czyli faktoring odwrotny

Faktoring odwrotny to usługa finansowa, która polega na finansowaniu zobowiązań wobec dostawców. W odróżnieniu od klasycznego faktoringu, gdzie przedsiębiorstwo otrzymuje przyspieszoną płatność za zrealizowaną sprzedaż, w przypadku faktoringu odwrotnego finansowane są zakupy.

faktoring odwrotny

Faktoring klasyczny a faktoring odwrotny

W celu lepszego zrozumienia różnic między faktoringiem klasycznym a faktoringiem odwrotnym, warto przyjrzeć się bliżej obu tym usługom finansowym. Choć obie mają na celu poprawę płynności finansowej przedsiębiorstwa, to jednak różnią się pod względem mechanizmu działania oraz zastosowania.

Faktoring klasyczny jest usługą skierowaną do tej strony transakcji handlowej, która dokonuje sprzedaży produktów lub/i usług. Dzięki faktoringowi przedsiębiorca uzyskuje szybki dostęp do gotówki, bez konieczności oczekiwania na termin płatności faktury. Zaliczkę w wysokości ok. 80% wartości faktury firma faktoringowa wypłaca w ciągu 24h od przedstawienia faktury do faktoringu.

W przypadku faktoringu odwrotnego, stroną transakcji handlowej, która korzysta z usługi jest kupujący produkty lub/i usługi. Firma faktoringowa płaci jego dostawcom np. w ciągu 24 godzin i jednocześnie udziela prolongaty w spłacie zobowiązania.

Na czym polega faktoring odwrotny?

Faktoring odwrotny jest usługa skierowaną do firm, które dokonują zakupów gotówkowych lub z krótkim terminem płatności, a chciałaby zyskać więcej czasu na spłatę zobowiązania.

Jak zostało już powiedziane, w ramach faktoringu odwrotnego firma faktoringowa płaci za zobowiązania swojego klienta. Po otrzymaniu faktury od dostawcy przedsiębiorca wysyła ją do firmy faktoringowej, która w uzgodnionym terminie (zazwyczaj 24h) płaci 100% kwoty faktury. Przedsiębiorca otrzymuje jednocześnie prolongatę w spłacie zobowiązania i w umówionym terminie np. 90 dni dokonuje spłaty do firmy faktoringowej.

Jakie zobowiązania można finansować w ramach faktoringu odwrotnego?

Dzięki korzystaniu z faktoringu odwrotnego przedsiębiorca może finansować różnego rodzaju zobowiązania:

 • Faktury przed terminem płatności. Zapłata takich faktur w 24 godziny w niektórych przypadkach daje możliwość skorzystania ze skonta

 • Faktury w terminie płatności

 • Faktury po terminie płatności. Ich zapłata oznacza w wielu sytuacjach uwolnienie limitów finansowych u dostawców

 • Faktury proforma, zaliczki, przedpłaty

 • Raty leasingowe, raty czynszu, kaucje.

Jakie są wady i zalety faktoringu odwrotnego?

Do najważniejszych korzyści faktoringu odwrotnego należą:

 • Natychmiastowa spłata zobowiązań przedsiębiorcy

 • Zyskanie prolongaty w spłacie zobowiązań wobec firmy faktoringowej

 • Możliwość płynnej i terminowej realizacji kontraktów dzięki zapewnieniu stałych dostaw

 • Forma finansowania dostępna łatwiej niż pożyczka lub kredyt

 • Elastyczne narzędzie finansowe, które działa jak limit odnawialny

 • Możliwość negocjowania lepszych warunków sprzedaży z dostawcami

 • Usługa dostępna również dla małych firm - możliwość finansowania nawet jednej faktury i jednego dostawcy

Główną wadą faktoringu odwrotnego są koszty finansowania jakie przedsiębiorstwo musi ponieść. Warto również wiedzieć, że bardzo często wymogiem stawianym przez firmy faktoringowe koniecznym do skorzystania z usługi jest ustanowienie zabezpieczania majątkowego (np. zastawu na środkach trwałych) oraz staż firmy na rynku nie krótszy niż 12 miesięcy.

Ile kosztuje skorzystanie z faktoringu odwrotnego?

Zazwyczaj koszty faktoringu odwrotnego są wyższe niż w przypadku faktoringu klasycznego, ze względu na większe ryzyko związane z finansowaniem zobowiązań wobec dostawców. Głównym kosztem są odsetki faktoringowe liczone za każdy dzień finansowania, od dnia wypłaty przez firmę faktoringową dostawcy do dnia spłaty zobowiązania przez przedsiębiorcę. Firma faktoringowa pobiera także opłatę od przyznanego limitu faktoringowego.

Podsumowanie

Faktoring odwrotny to interesująca alternatywa dla tradycyjnych form finansowania takich jak kredyt czy pożyczka. Warto wziąć ją pod uwagę przy wyborze sposobu finansowania bieżącej działalności przedsiębiorstwa.

Udostępnij artykuł:
STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies