Data publikacji: 2023-06-01

Dlaczego warto startować w zamówieniach publicznych?

Zamówienia publiczne — czyli zakupy dokonywane przez organizacje publiczne takie jak miasta, ministerstwa czy uniwersytety z publicznych pieniędzy oferują ogromne możliwości biznesowe. Jest to szansa nie tylko dla dużych firm, mali i średni przedsiębiorcy, a nawet osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, również mogą próbować swoich sił w walce o kontrakt publiczny.

zamówienia publicznego, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający pamiętają konkurencyjne oferty

Startowanie w zamówieniach publicznych ma wiele potencjalnych korzyści dla przedsiębiorstw. Zamówienia publiczne odgrywają kluczową rolę w gospodarce, ponieważ stanowią istotne źródło zamówień dla przedsiębiorstw i przyczyniają się do zwiększenia konkurencji na rynku. Jakie są zalety zamówień publicznych i dlaczego warto w nich startować? Wyjaśniamy!

Co to są zamówienia publiczne?

Zamówienie publiczne jest odpłatną umową, zawieraną między zamawiającym a wykonawcą, czyli podmiotem, który oferuje zamawiającemu roboty budowlane, usługi lub dostawy.

Zamówienia publiczne odnoszą się do procesu, w ramach którego organy publiczne, takie jak rządy, władze lokalne i agencje publiczne, nabywają dobra, usługi lub prace budowlane od prywatnych dostawców. Mają one na celu zapewnienie realizacji potrzeb publicznych, takich jak infrastruktura, usługi publiczne, dostawa towarów czy prace budowlane.

Proces zamówień publicznych jest prowadzony w sposób formalny i zgodny z przepisami prawnymi, które regulują procedury, wymogi i kryteria wyboru dostawców. Celem jest zapewnienie uczciwej konkurencji, przejrzystości, równego traktowania i optymalnego wykorzystania zasobów publicznych.

Jakie przepisy regulują udzielanie zamówień publicznych?

Od 1 stycznia 2021 roku w Polsce główną podstawą prawną, dotyczącą zamówień publicznych jest Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, która zastąpiła dotychczasową Ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. PZP to szczegółowy zespół rozwiązań formalnych i procedur regulujących zasady wydatkowania środków publicznych w obszarze doboru wykonawców i usług oraz produktów będących przedmiotem zamówienia.

Zalety zamówień publicznych

  1. Źródło informacji — każdy zamawiający ma obowiązek opublikować ogłoszenie informujące, komu udzielił zamówienia. Takie ogłoszenia stanowią cenne źródło informacji o działaniach konkurencji oraz poziomie cen. Można skorzystać z płatnych baz danych, które gromadzą informacje z różnych źródeł, jak monitoring przetargów — to codziennie aktualizowana baza ogłoszeń. Idealnym narzędziem będzie również Wyszukiwarka Przetargów — przydatne narzędzie umożliwiające przeglądanie aktualnych zamówień oraz wyników zakończonych postępowań.

  2. Możliwość rozwoju przedsiębiorstwa — przy niewielkim nakładzie, przedsiębiorca może otworzyć przed sobą nowe perspektywy rozwoju swojego przedsiębiorstwa. Spośród obecnie dostępnych ofert przetargów publicznych, właściciele firmy mają możliwość wyboru tych, które są w zasięgu ich możliwości pod względem posiadanych zasobów, dostępnego sprzętu, wolnego czasu i zasobów ludzkich. Natomiast oferty, które z różnych powodów nie odpowiadają im kompletnie, mogą zdecydować się je pominąć.

  3. Stabilność i pewność dochodów — zamówienia publiczne zapewniają stabilne źródło dochodów, ponieważ instytucje publiczne często prowadzą długoterminowe projekty. Udział w zamówieniach publicznych może zapewnić regularne zlecenia i utrzymanie płynności finansowej.

  4. Rozbudowanie portfela klientów — wygranie zamówienia publicznego otwiera drzwi do współpracy z instytucjami publicznymi, które mogą stać się stałymi klientami. To może zwiększyć zasięg i reputację firmy oraz przyczynić się do dalszego rozwoju biznesu.

  5. Zwiększenie konkurencyjności — procesy zamówień publicznych wymagają uczestnictwa w konkurencyjnym otoczeniu. Rywalizacja z innymi dostawcami może zainspirować przedsiębiorstwo do podnoszenia jakości usług, innowacji i optymalizacji kosztów, co przyczynia się do zwiększenia konkurencyjności na rynku.

  6. Transparencja i uczciwość — procesy zamówień publicznych są prowadzone w sposób przejrzysty i zgodny z określonymi przepisami, co wpływa na uczciwość konkursu. To daje wszystkim uczestnikom równą szansę na zdobycie zamówienia i minimalizuje ryzyko korupcji.

  7. Prestiż — udział w przetargach publicznych, jest szansą na wypracowanie sobie prestiżu i opinii lidera na rynku usług w danej dziedzinie. Jeśli przedsiębiorca wykona zlecenie w sposób rzetelny i profesjonalny, może zostać zapamiętany jako warty współpracy kontrahent.

udzielenie zamówienia publicznego, przedmiotu zamówienia,  ofert składanych, przetarg nieograniczony

Podsumowanie

Zamówienia publiczne to źródło potencjalnie ogromnych zysków dla przedsiębiorców. Każdego roku jednostki publiczne wydają za pośrednictwem systemu zamówień publicznych setki miliardów złotych. Warto mieć na uwadze, że rynek zamówień publicznych nie jest łatwy i wymaga od przedsiębiorców zmiany sposobu myślenia o pozyskiwaniu zleceń. Otrzymanie zlecenia publicznego jest procesem o wiele bardziej sformalizowanym i zbiurokratyzowanym niż w przypadku kontraktów na rynku prywatnym. Jest to zrozumiałe, gdyż zamawiający wydają pieniądze publiczne, co wiąże się z dodatkowymi wymogami i utrudnieniami.

Tekst zawiera autopromocję.

Udostępnij artykuł:
STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies