Data publikacji: 2023-05-25

Czy warto podjąć staż? Pomożemy Ci w decyzji

Staż zawodowy może być wartościowym doświadczeniem, a dla młodych osób szansą na rozwinięcie kariery i zdobycie cennego doświadczenia w zawodzie. Bierzesz pod uwagę staż? Poznaj jego zalety i wady. Czym jest staż, ile trwa, jakie są korzyści z podjęcia stażu?

Zapraszamy do lektury!

Staż — czym jest?

Staż zawodowy jest jednym z głównych narzędzi aktywizacji osób krótko lub długotrwale bezrobotnych. Stanowi on propozycję skierowaną przede wszystkim do osób, które ukończyły edukację i poszukują swojej pierwszej pracy w swoim zawodzie. Wbrew powszechnemu przekonaniu, staże nie są przeznaczone tylko dla osób rozpoczynających karierę zawodową. Możliwość ubiegania się o staż istnieje w dowolnym momencie życia, nawet wiele lat po uzyskaniu dyplomu. Taki scenariusz często ma miejsce, gdy rozważamy zmianę branży.

urzędu pracy przysługuje, zakończeniu stażu

Staż zawodowy może być koordynowany przez Urząd Pracy — stażystę w przypadku stażu z urzędu pracy, obowiązują zasady urzędu. Stażysta nie ma możliwości samowolnego przerwania stażu ani naruszenia żadnej zasady, ponieważ w takiej sytuacji może być zobligowany do zwrotu wszelkich otrzymanych środków finansowych wypłaconych w trakcie trwania stażu. Staże oferowane przez Urząd Pracy są ścisłe kontrolowane przez odpowiednie organy i podlegają odpowiednim przepisom. Naruszenie tych przepisów może skutkować nałożeniem kar. Po odbyciu stażu stażysta otrzymuje komplet dokumentów, które potwierdzają pracę u danego pracodawcy na wskazanym stanowisku.

Staż zawodowy koordynowany przez firmę — oferty stażowe można znaleźć w Internecie, na targach pracy oraz w biurach karier współpracujących ze szkołami i uczelniami.

Staż — komu przysługuje?

Na odbycie stażu z Urzędu Pracy kwalifikują się:

  • Osoby bezrobotne poniżej 25. roku życia, oraz osoby bezrobotne przed ukończeniem 30. roku życia (jeżeli od dnia ukończenia nauki w szkole wyższej nie minęło 12 miesięcy).

  • Osoby długotrwale bezrobotne.

  • Osoby bezrobotne, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności.

  • Osoby bezrobotne, które odbywały karę pozbawienia wolności i po wyjściu z zakładu karnego nie podjęły zatrudnienia.

  • Osoby bezrobotne, które samotnie wychowują dziecko, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.

  • Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka i nie są aktywne zawodowo.

  • Osoby, które są długotrwale bezrobotne lub zakończyły realizację kontraktu socjalnego.

  • Osoby bezrobotne powyżej 50. roku życia.

  • Osoby, które posiadają wykształcenie niższe lub średnie i nie posiadają doświadczenia zawodowego.

Aby odbyć staż, konieczne jest posiadanie skierowania wydanego przez Urząd Pracy. Skierowanie takie jest dostępne po złożeniu wymaganych dokumentów do Urzędu Pracy, (dokument tożsamości, oświadczenie dotyczące miejsca zamieszkania, świadectwa ukończenia szkoły, dyplomy oraz świadectwa z poprzednich miejsc pracy).

Do odbycia stażu organizowanego samodzielnie przez zakład pracy skierowanie nie jest wymagane. Tego rodzaju staż może podjąć każda osoba, niezależnie od wieku, wykształcenia czy doświadczenia zawodowego. Zazwyczaj z tej możliwości korzystają osoby młode, niedawno po ukończeniu szkoły, w celu zdobycia praktycznego doświadczenia w swoim zawodzie.

Jaki jest okres trwania stażu?

Staż z Urzędu Pracy może trwać od 3 do 12 miesięcy. Pracodawca nie ma obowiązku zatrudnienia stażysty po ukończeniu stażu. W sytuacji, kiedy pracownik sprawdził się na danym stanowisku, pracodawca może zaoferować stażyście pracę na pełen etat lub część etatu. Stażysta ma możliwość ubiegania się o drugi lub kolejny staż w tej samej firmie na innym stanowisku.

urzędu pracy wlicza kary pozbawienia wolności

Czy stażysta otrzymuje wynagrodzenie?

W przypadku stażu koordynowanego przez Urząd Pracy kwota stypendium jest ustalana na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 sierpnia 2009 r. dotyczącego szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych. Stypendium wynosi 120% wysokości zasiłku dla bezrobotnych i jest przekazywane na wskazane przez stażystę konto bankowe.

Staż — jak to wygląda w praktyce?

Stażysta, skierowany na staż przez Urząd Pracy, ma takie same prawa jak każdy pracownik. Przysługuje mu prawo do dwóch dni wolnych za każde 30 dni kalendarzowe odbywanego stażu. Podczas trwania stażu, stażysta jest objęty ubezpieczeniem emerytalnym, rentowym i wypadkowym. Jeśli stażysta odbywa staż poza swoim miejscem zamieszkania, ma również prawo do ubiegania się o zwrot kosztów dojazdu do miejsca pracy. Zgodnie z przepisami prawa, stażysta nie może pracować więcej niż 8 godzin dziennie, a suma godzin pracy w ciągu tygodnia nie może przekroczyć 40. Staż odbywa się zazwyczaj od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem niedziel i świąt. Zwykle nie obejmuje godzin nocnych, chyba że firma działa w systemie zmianowym. Stażysta ma również opiekuna, który nadzoruje jego praktykę i wprowadza go w nowe obowiązki.

Dlaczego warto wybrać staż?

Niezależnie od tego, czy jesteś świeżo upieczonym absolwentem, czy doświadczonym profesjonalistą, staż może pomóc Ci rozwinąć karierę na różne sposoby.

Cenne doświadczenie — możesz zdobyć praktyczne, rzeczywiste doświadczenie zawodowe.

zasady odbywania stażu w urzędzie pracy

Czy to praca dla mnie? — staże to świetny sposób na porównanie naszych wyobrażeń o konkretnej profesji z rzeczywistością, daje możliwość poznania branży. Większość staży jest ograniczona do kilku miesięcy, co daje możliwość wypróbowania różnych rodzajów pracy. Może pomóc Ci zdecydować, która dziedzina i praca mogą być dla Ciebie odpowiednie.

Udoskonalenie umiejętności w posługiwaniu się językiem obcym — zagraniczny staż to doskonała okazja na zdobycie doświadczenia zawodowego, to również okazja, żeby nabyć umiejętność biegłego posługiwania się językiem obcym. To doskonałe rozwiązanie, jeśli planujesz znaleźć pracę w międzynarodowej firmie czy organizacji.

Perspektywa umowy o pracę — sumienne wykonywanie obowiązków przez stażystę oraz przejawianie kreatywności, otwartości na zdobywanie wiedzy, samodzielności i inicjatywy to elementy, które mogą przyczynić się do przekształcenia umowy stażowej w umowę o pracę.

Podsumowanie

Staż zawodowy stanowi doskonałą okazję do zdobycia cennego doświadczenia zawodowego, które z kolei może uczynić kandydata bardziej konkurencyjnym na rynku pracy. Po ukończeniu stażu organizowanego przez Urząd Pracy, stażysta otrzymuje kompletny zestaw dokumentów, które potwierdzają jego pracę u danego pracodawcy na wskazanym stanowisku. Wśród nich znajduje się zaświadczenie o odbyciu stażu, opinia pracodawcy oraz sprawozdanie z przebiegu stażu.

Należy pamiętać, że w wielu przypadkach pracodawcy oferują stażyście możliwość podjęcia pełnoetatowej pracy po zakończeniu stażu. Dlatego tak istotne jest staranne dobieranie firm, do których wysyłamy dokumenty aplikacyjne. Istnieje bowiem szansa, że właśnie odbyty staż może stać się kluczem do osiągnięcia sukcesu w wymarzonym zawodzie.

Udostępnij artykuł:
STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies