Data publikacji: 2023-11-16
Artykuł sponsorowany

Co daje ubezpieczenie kredytu na mieszkanie?

Ubezpieczanie kredytów to częsta praktyka banków, szczególnie jeśli chodzi o pożyczenie pieniędzy na mieszkanie. W takich przypadkach jest to wyjątkowo potrzebne, ponieważ przez lata spłaty istnieje ryzyko wystąpienia wielu trudnych sytuacji losowych. Co jednak ważne, nie wszystkie polisy są obowiązkowe. Za które trzeba lub można zapłacić i czy warto to robić?

Obowiązkowe ubezpieczenia kredytu na mieszkanie

Obowiązkowe ubezpieczenia kredytu na mieszkanie

Podstawowe ubezpieczenie kredytu hipotecznego to polisa pomostowa. Banki wymagają go od klientów, którzy już otrzymali pozytywną decyzję o przyznaniu pieniędzy, ale jeszcze nie dostarczyli kluczowego dokumentu. Jest nim wpis hipoteki do księgi wieczystej, czyli przekazanie instytucji finansowej ograniczonego prawa do dysponowania nieruchomością na wypadek niespłacania jej przez kredytobiorcę. Po okazaniu urzędowego pisma roczna składka polisy przestaje być naliczana. Zdarza się, że bank oddaje ją, ale nie w całości, tylko za czas, gdy hipoteki nie było.

Instytucje finansowe zabezpieczają się też od zdarzeń losowych. Pożar, zalanie i inne nieszczęśliwe wydarzenia przyczyniają się do spadku wartości nieruchomości bądź konieczności jej wyburzenia. W takich przypadkach, co zrozumiałe, nie sposób liczyć na to, że kredytobiorca będzie dalej spłacał wierzytelność. Jej sprzedaż z tytułu hipoteki będzie z kolei nieopłacalna albo nawet niemożliwa. Dzięki ubezpieczeniu od zdarzeń losowych bank jest więc w stanie odzyskać wszystkie pożyczone środki.

Dobrowolne ubezpieczenia kredytu na mieszkanie

Wiele osób ubiegających się o środki na mieszkanie nie ma wystarczającego wkładu własnego. W takich przypadkach możliwe jest częściowe ubezpieczenie kredytu hipotecznego. Dzięki temu bank decyduje się na pożyczenie pieniędzy i pokrywa polisą brakującą sumę. Jak to działa w praktyce? Jeśli klient chce wziąć świadczenie na mieszkanie, ale ma np. tylko połowę z wymaganych 20% wkładu własnego, zobowiązuje się do płacenia ubezpieczenia pozostałych 10% kwoty.

Instytucja finansowa może, ale nie musi wymagać też podpisania umowy polisy na życie. O tym, czy do tego dojdzie, decyduje aktualna sytuacja rodzinna i zawodowa klienta. Osoby, które nie mogą liczyć na inne źródło dochodu niż własne lub wykonujące niebezpieczne profesje, podlegają takiemu ubezpieczeniu. Podobna do niego jest polisa od utraty pracy. W obu przypadkach, gdy ma miejsce zdarzenie losowe (czyli zwolnienie lub np. śmierci kredytobiorcy), spłatę wierzytelności przejmuje ubezpieczalnia.

Czy warto wykupywać dodatkowe polisy?

Jak widać, ubezpieczenie kredytu hipotecznego to nieodłączna część każdego takiego zadłużenia. Warto jednak zastanowić się nad nieobowiązkowymi polisami. Niestety, zawsze trzeba liczyć się ze złymi zdarzeniami losowymi. W momentach takich jak np. utrata pracy przejęcie obowiązku spłaty kilku najbliższych rat przez ubezpieczyciela może okazać się nieocenione. Dzięki temu zmniejsza się ryzyko naliczania odsetek, a tym samym konieczności spłaty jeszcze większych kwot zobowiązania. Nie wiesz jaką decyzję podjąć? Zawsze możesz omówić temat z doradzą kredytowym.

Udostępnij artykuł:
STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies