Profil firmy
Firma z REGON

BIAŁA FARBA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ORGANIZACJI

NIP:
6842665861
REGON:
522245045
KRS:
-
Status podmiotu:
AKTYWNY
Status VAT na dziś:
Czynny
Osoba prawna
Dane podstawowe
REGON:
522245045
HISTORIA ZMIANx
od: 2022-06-09
zmian: 1
NIP:
6842665861
HISTORIA ZMIANx
od: 2022-07-15
zmian: 1
KRS:
-
Forma prawna:
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Organ rejestrowy:
-
Rodzaj rejestru lub ewidencji:
PODMIOTY UTWORZONE Z MOCY USTAWY
Forma finansowania:
JEDNOSTKA SAMOFINANSUJĄCA NIE BĘDĄCA JEDNOSTKĄ BUDŻETOWĄ LUB SAMORZĄDOWYM ZAKŁADEM BUDŻETOWYM
Forma własności:
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Do pobrania
Ikona
Dane adresowe
Województwo:
PODKARPACKIE
HISTORIA ZMIANx
od: 2022-06-09
zmian: 1
Powiat:
Krosno
HISTORIA ZMIANx
od: 2022-06-09
zmian: 1
Gmina:
Krosno
HISTORIA ZMIANx
od: 2022-06-09
zmian: 1
Miejscowość:
Krosno
HISTORIA ZMIANx
od: 2022-06-09
zmian: 1
Kod pocztowy
38-400
HISTORIA ZMIANx
od: 2022-06-09
zmian: 1
Ulica:
ul. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury
HISTORIA ZMIANx
od: 2022-06-09
zmian: 1
Nr budynku:
6
HISTORIA ZMIANx
od: 2022-06-09
zmian: 1
Nr lokalu:
-
Poczta:
Krosno
HISTORIA ZMIANx
od: 2022-06-09
zmian: 1
Dane kontaktowe rejestrowe
Telefon:
5033579357
Adres e-mail:
BIALAFARBA20@GMAIL.COM
Dane dodatkowe
Data wpisu do rejestru lub ewidencji:
-
Data powstania:
2022-06-02
Data rozpoczęcia działalności:
2022-06-02
HISTORIA ZMIANx
od: 2022-06-09
zmian: 1
Data wpisu do REGON
2022-06-08
Data zawieszenia działalności:
-
Data wznowienia dzialałności
-
Data zakończenia działalności
-
Data orzeczenia o ogłoszeniu upadłości:
-
Data zakończenia postępowania upadłościowego:
-
Klasyfikacja działalności
Działalność przeważająca wg PKD
Kod PKD
Nazwa
 • 4120Z
  ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH
Działalność wg PKD
Kod PKD
Nazwa
 • 41.20.Z
  Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2022-06-09
  zmian: 1
 • 25.11.Z
  Produkcja konstrukcji metalowych i ich części
 • 25.91.Z
  Produkcja pojemników metalowych
 • 30.11.Z
  Produkcja statków i konstrukcji pływających
 • 31.02.Z
  Produkcja mebli kuchennych
 • 33.11.Z
  Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych
 • 33.12.Z
  Naprawa i konserwacja maszyn
 • 33.14.Z
  Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych
 • 33.15.Z
  Naprawa i konserwacja statków i łodzi
 • 33.17.Z
  Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego
 • 33.20.Z
  Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2022-06-09
  zmian: 1
 • 42.11.Z
  Roboty związane z budową dróg i autostrad
 • 42.91.Z
  Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej
 • 43.11.Z
  Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
 • 43.12.Z
  Przygotowanie terenu pod budowę
 • 43.13.Z
  Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
 • 43.21.Z
  Wykonywanie instalacji elektrycznych
 • 43.22.Z
  Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
 • 43.29.Z
  Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
 • 43.31.Z
  Tynkowanie
 • 43.32.Z
  Zakładanie stolarki budowlanej
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2022-06-09
  zmian: 1
 • 43.33.Z
  Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
 • 43.34.Z
  Malowanie i szklenie
 • 43.39.Z
  Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
 • 43.91.Z
  Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
 • 43.99.Z
  Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 45.31.Z
  Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • 45.32.Z
  Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • 45.40.Z
  Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich
 • 46.13.Z
  Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych
 • 46.37.Z
  Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2022-06-09
  zmian: 1
 • 46.38.Z
  Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki
 • 47.11.Z
  Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
 • 47.19.Z
  Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
 • 47.24.Z
  Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.29.Z
  Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.76.Z
  Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.91.Z
  Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
 • 49.41.Z
  Transport drogowy towarów
 • 50.10.Z
  Transport morski i przybrzeżny pasażerski
 • 50.30.Z
  Transport wodny śródlądowy pasażerskiŹ
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2022-06-09
  zmian: 1
 • 55.10.Z
  Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
 • 56.10.A
  Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
 • 56.10.B
  Ruchome placówki gastronomiczne
 • 56.21.Z
  Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
 • 56.29.Z
  Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
 • 64.19.Z
  Pozostałe pośrednictwo pieniężne
 • 64.30.Z
  Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych
 • 66.11.Z
  Zarządzanie rynkami finansowymi
 • 66.19.Z
  Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
 • 66.30.Z
  Działalność związana z zarządzaniem funduszami
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2022-06-09
  zmian: 1
 • 68.10.Z
  Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
 • 71.12.Z
  Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
 • 77.11.Z
  Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek
 • 77.32.Z
  Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych
 • 81.29.Z
  Pozostałe sprzątanie
 • 82.92.Z
  Działalność związana z pakowaniem
 • 84.25.Z
  Ochrona przeciwpożarowa
STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies