Kategorie
Liderzy
Lider aktywności gospodarczej

Wybierz z listy liderów:

Samorządowy lider inwestycji

Wybierz z listy liderów:

Zobacz, jakie uprawnienia posiada najmniej firm w województwie śląskim

Aktualizacja: dzisiaj18:40
Zespół OWG-info
Udostępnij artykuł:
MAR_spotkanie_inwestycje_1000x550px.jpg

NA DZISIAJ – 2024-07-20 Najrzadziej wybierane uprawnienia w województwie śląskim

Opis
Artykuł dotyczy uprawnień uzyskanych przez podmioty zarejestrowane w CEIDG (jednoosobowa działalność gospodarcza), czyli licencji, koncesji, zezwoleń oraz wpisów do rejestrów działalności regulowanej.
Uprawnienia są wydawane przez właściwy organ, np. Urząd Miasta/Gminy, Starostwo, Urząd Marszałkowski, Ministerstwo Finansów. Wykaz uprawnień jest publikowany przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Zawiera on informacje o wydającym je organie oraz podstawie prawnej.
Wyszukiwanie podmiotów gospodarczych według wybranego uprawnienia jest dostępne w serwisie owg.pl.
Informacje ogólne
1.Analizę wykonano: 2024-07-20 godz: 18:42:35
2.Ilość wszystkich firm w województwie śląskim wynosi: 768971
3.Ilość firm AKTYWNYCH w województwie śląskim wynosi: 385223
Pierwsze miejsce
Gdy analizujemy, których uprawnień obecnie firmy w województwie śląskim potrzebują najmniej, dochodzimy do wniosku, że w miesiącu lipiec 2024 podmioty gospodarcze najrzadziej posiadały Zezwolenie na wytwarzanie, przetwarzanie lub przerób środków odurzających lub substancji psychotropowych będących produktami leczniczymi. Tylko 1 firma wykorzystuje je w swojej działalności. Z tego też powodu to uprawnienie znalazło się na pierwszym miejscu.
Drugie miejsce
W dniu dzisiejszym drugie w tym zestawieniu jest Zezwolenie na prowadzenie zbiorowego odprowadzania ścieków. To uprawnienie posiada 1 firma. Biorąc pod uwagę dwie pierwsze pozycje, widać że sytuacja w czołówce zestawienia jest bardzo wyrównana.
Druga pozycja rankingu to 100% w porównaniu z pierwszym miejscem tego zestawienia.
Trzecie miejsce
Na trzecim miejscu w tym zestawieniu jest Zezwolenie na prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt. Ma je tylko 1 firma.
Najrzadziej wybierane uprawnienia przez firmy w województwie śląskim – lipiec 2024
Miejsce
Nazwa uprawnienia, zezwolenia, koncesji
Ilość firm
${li_top_txt}
1
Zezwolenie na wytwarzanie, przetwarzanie lub przerób środków odurzających lub substancji psychotropowych będących produktami leczniczymi
1
2
Zezwolenie na prowadzenie zbiorowego odprowadzania ścieków
1
3
Zezwolenie na prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt
1
4
Koncesja na wytwarzanie energii elektrycznej
1
5
Zezwolenie na wykonywanie wahadłowych przewozów osób w międzynarodowym transporcie drogowym
1
6
Koncesja na obrót paliwami ciekłymi
1
7
Koncesja na rozpowszechnianie programów radiofonicznych lub telewizyjnych
1
8
Zezwolenie na prowadzenie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów
1
9
Zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę
2
10
Rejestr przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne
2

W REGIONACH Porównaj, z jakich uprawnień korzysta niewielka ilość firm w regionie

Wybierz region:
Trwa pobieranie danych...

HISTORIA Jakie uprawnienia w ostatnich miesiącach posiadało niewiele firm w województwie śląskim?

Wybierz okres:
Trwa pobieranie danych...

PROGNOZA Jakich uprawnień będzie najmniej w województwie śląskim?

Wybierz okres:
Trwa pobieranie danych...

Zobacz również: