Kategorie
Liderzy
Lider aktywności gospodarczej

Wybierz z listy liderów:

Samorządowy lider inwestycji

Wybierz z listy liderów:

Zobacz, na jakie produkty i usługi w województwie śląskim obecnie podmioty gospodarcze zgłaszają coraz mniejsze zapotrzebowanie

Aktualizacja: dzisiaj18:40
Zespół OWG-info
Udostępnij artykuł:
MAR_inwestycje_spadek_1000x550px.jpg

NA DZISIAJ – 2024-07-20 Te produkty i usługi podmioty gospodarcze wycofują z planów zakupowych w województwie śląskim

Opis
Artykuł prezentuje informacje dotyczące planowanych przetargów. Zamawiający są zobowiązani do publikacji sporządzonego planu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Zasady i procedury planowania przetargów wynikają z Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019 z póź. zm.), która weszła w życie w styczniu 2021 r.
Dane w artykule są oparte na systemie klasyfikacji zamawianych przedmiotów oraz usług czyli Wspólnym Słowniku Zamówień CPV (ang. Common Procurement Vocabulary), który obejmuje ok. 9 tys. pozycji. W naszym serwisie OWG zgrupowaliśmy je w 873 kategorie i to właśnie one są podawane w rankingach.
Prezentowane dane oparte są na serwisie owg.pl – największej wyszukiwarce gospodarczej w Polsce.
Informacje ogólne
1.Analizę wykonano: 2024-07-20 godz: 18:42:37
2.Ilość wszystkich firm w województwie śląskim wynosi: 768971
3.Ilość firm AKTYWNYCH w województwie śląskim wynosi: 385223
Pierwsze miejsce
Gdy obserwujemy, które produkty i usługi teraz zamierzają kupić podmioty gospodarcze w województwie śląskim, widzimy, że najmniej przetargów ogłoszono na Części maszyn górniczych, kopalniczych oraz budowlanych. W okresie 1-20 lipiec 2024 liczba opublikowanych ogłoszeń przetargowych zmniejszyła się o 21.
Drugie miejsce
Urządzenia górnicze obecnie zajmują drugie miejsce w tym zestawieniu. Liczba opublikowanych ogłoszeń przetargowych obniżyła się o 20.
Biorąc pod uwagę dwie pierwsze pozycje, widać że sytuacja w czołówce zestawienia jest bardzo wyrównana. Druga pozycja rankingu to 95% w porównaniu z pierwszym miejscem tego zestawienia.
Trzecie miejsce
Na trzeciej pozycji są Urządzenia medyczne. Na te produkty i usługi zmniejszyła się ilość ogłoszeń o 14.
Produkty i usługi, które obecnie planuje zakupić najmniej firm w województwie śląskim – lipiec 2024
Miejsce
Produkty i usługi
Zmiana ilości przetargów
${li_top_txt}
1
Części maszyn górniczych, kopalniczych oraz budowlanych
-21
2
Urządzenia górnicze
-20
3
Urządzenia medyczne
-14
4
Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn
-14
5
Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
-11
6
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
-11
7
Roboty budowlane w zakresie budynków
-10
8
Usługi transportu lądowego oraz przesył za pomocą rurociągów
-10
9
Roboty budowlane dla górnictwa
-8
10
Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
-8

W REGIONACH Te produkty i usługi obecnie są rzadko wybierane przez podmioty gospodarcze w regionie

Trwa pobieranie danych...

HISTORIA W ostatnich miesiącach podmioty gospodarcze zrezygnowały z tych produktów i usług w swoich planach zakupowych zakupowych

Trwa pobieranie danych...

PROGNOZA Niewiele podmiotów gospodarczych w najbliższych miesiącach ogłosi w planach zakupowych zapotrzebowanie na te produkty i usługi

Trwa pobieranie danych...