Kategorie
Liderzy
Lider aktywności gospodarczej

Wybierz z listy liderów:

Samorządowy lider inwestycji

Wybierz z listy liderów:

Sprawdź, jakie produkty i usługi planują obecnie zakupić podmioty gospodarcze w województwie śląskim

Aktualizacja: dzisiaj18:40
Zespół OWG-info
Udostępnij artykuł:
MAR_paleta_1000x550px.jpg

NA DZISIAJ – 2024-07-20 Obecnie podmioty gospodarcze w województwie śląskim planują zakup tych produktów i usług

Opis
Artykuł prezentuje informacje dotyczące planowanych przetargów. Zamawiający są zobowiązani do publikacji sporządzonego planu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Zasady i procedury planowania przetargów wynikają z Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019 z póź. zm.), która weszła w życie w styczniu 2021 r.
Dane w artykule są oparte na systemie klasyfikacji zamawianych przedmiotów oraz usług czyli Wspólnym Słowniku Zamówień CPV (ang. Common Procurement Vocabulary), który obejmuje ok. 9 tys. pozycji. W naszym serwisie OWG zgrupowaliśmy je w 873 kategorie i to właśnie one są podawane w rankingach.
Prezentowane dane oparte są na serwisie owg.pl – największej wyszukiwarce gospodarczej w Polsce.
Informacje ogólne
1.Analizę wykonano: 2024-07-20 godz: 18:42:36
2.Ilość wszystkich firm w województwie śląskim wynosi: 768971
3.Ilość firm AKTYWNYCH w województwie śląskim wynosi: 385223
Pierwsze miejsce
Obserwując zapotrzebowanie na produkty i usługi, których zakup obecnie planują podmioty gospodarcze w województwie śląskim, widzimy, że najwięcej przetargów ogłoszono na Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania. W okresie 1-20 lipiec 2024 nastąpił wzrost opublikowanych ogłoszeń przetargowych o 11.
Druga pozycja tego zestawienia ma niewielką przewagę nad pierwszą.
Drugie miejsce
Przyrządy i urządzenia do pomiaru, kontroli, badania i nawigacji są na drugim miejscu w tym zestawieniu. Liczba opublikowanych przetargów wzrosła o 10. Stanowi to 91% w porównaniu do produktów i usług, które zanotowały największy wzrost.
Trzecie miejsce
W dniu dziesiejszym trzecie miejsce zajmują Urządzenia komputerowe. Nastąpił wzrost ilości zamieszczonych ogłoszeń przetargowych o 9.
Produkty i usługi, dla których obecnie wzrasta ilość prztetargów w województwie śląskim – lipiec 2024
Miejsce
Produkty i usługi
Zmiana ilości przetargów
${li_top_txt}
1
Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
11
2
Przyrządy i urządzenia do pomiaru, kontroli, badania i nawigacji
10
3
Urządzenia komputerowe
9
4
Maszyny biurowe, sprzęt i części zamienne, z wyjątkiem komputerów
6
5
Instalowanie centralnego ogrzewania
6
6
Usługi opomiarowania
6
7
Usługi drukowania, publikowania i podobne
6
8
Usługi ogrodnicze
6
9
Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
5
10
Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
4

W REGIONACH W regionie podmioty gospodarcze planują zakup tych produktów i usług

Wybierz region:
Trwa pobieranie danych...

HISTORIA Najwięcej podmiotów gospodarczych w województwie śląskim planowało zakup tych produktów i usług

Wybierz okres:
Trwa pobieranie danych...

PROGNOZA W najbliższych miesiącach największa ilość podmiotów gospodarczych w województwie śląskim będzie planować zakup tych produktów i usług

Trwa pobieranie danych...