Kategorie
Liderzy
Lider aktywności gospodarczej

Wybierz z listy liderów:

Samorządowy lider inwestycji

Wybierz z listy liderów:

Zobacz, jakie działalności prowadzi niewiele firm w województwie śląskim

Aktualizacja: dzisiaj18:40
Zespół OWG-info
Udostępnij artykuł:
MAR_praca (4)_1000x550px.jpg

NA DZISIAJ – 2024-07-20 Działalności gospodarcze, które wybiera najmniej firm w województwie śląskim

Opis
Informacje umieszczone w artykule uwzględniają główny rodzaj działalności gospodarczej określony kodem PKD, podany przez podmiot we właściwym rejestrze, tj. REGON, CEIDG lub KRS. Klasyfikacja PKD zgodna jest z Rozporzędzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. (Dz.U. 2007 nr 251 poz. 1885 z pózn. zmianami).
Informacje o PKD w artykule są aktualne, jeśli aktualizują je same podmioty gospodarcze w odpowiednich rejestrach. Nie uwzględniamy informacji o pozostałych rodzajach działalności gospodarczej podmiotu.
Można je znaleźć na stronach wyszukiwarki gospodarczej owg.pl.
Informacje ogólne
1.Analizę wykonano: 2024-07-20 godz: 18:42:35
2.Ilość wszystkich firm w województwie śląskim wynosi: 768971
3.Ilość firm AKTYWNYCH w województwie śląskim wynosi: 385223
Pierwsze miejsce
Patrząc na najmniej powszechne działalności gospodarcze w województwie śląskim, zauważyliśmy, że niewiele aktywnych firm jako główną działalność wykonuje – Produkcja wojskowych pojazdów bojowych. Prowadzi ją 1 firma.
Drugie miejsce
Do najmniej powszechnych działalności gospodarczych wykonywanych przez firmy należy też Produkcja miedzi. Zajmuje ona drugie miejsce. Tę działalność obecnie wykonuje 1 firma.
Biorąc pod uwagę dwie pierwsze pozycje, widać że sytuacja w czołówce zestawienia jest bardzo wyrównana. Druga pozycja rankingu to 100% w porównaniu z pierwszym miejscem tego zestawienia.
Trzecie miejsce
Sprawy zagraniczne to z kolei trzecia działalność gospodarcza z tego zestawienia. Wykonywana jest przez 1 firmę.
Najrzadziej wybierane działalności gospodarcze w województwie śląskim – lipiec 2024
Miejsce
Nazwa działalności gospodarczej
Ilość firm
${li_top_txt}
1
Produkcja wojskowych pojazdów bojowych
1
2
Produkcja miedzi
1
3
Sprawy zagraniczne
1
4
Produkcja aluminium hutniczego
1
5
Transport rurociągami paliw gazowych
1
6
Produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji
1
7
Produkcja przędzy bawełnianej
1
8
Uprawa roślin przyprawowych i aromatycznych oraz roślin wykorzystywanych do produkcji leków i wyrobów farmaceutycznych
1
9
Rybołówstwo w wodach śródlądowych
1
10
Produkcja przędzy z włókien chemicznych
1

W REGIONACH Panorama regionu - odkryj, jakie działalności gospodarcze prowadzi najmniej firm

Wybierz region:
Trwa pobieranie danych...

HISTORIA Działalności, które w ostatnich miesiącach wybrało najmniej firm w województwie śląskim

Wybierz okres:
Trwa pobieranie danych...

PROGNOZA Działalności gospodarcze, które w województwie śląskim prawdopodobie wybierze najmniej firm

Wybierz okres:
Trwa pobieranie danych...