Kategorie
Liderzy
Lider aktywności gospodarczej

Wybierz z listy liderów:

Samorządowy lider inwestycji

Wybierz z listy liderów:

Przyjrzyj się, z jakich działalności obecnie wycofują się firmy w województwie śląskim

Aktualizacja: dzisiaj18:40
Zespół OWG-info
Udostępnij artykuł:
MAR_likwidacja firmy_1000x550px.jpg

NA DZISIAJ - 2024-07-20 Przyjrzyj się, z jakich działalności gospodarczych w województwie śląskim obecnie rezygnuje najwięcej firm

Opis
Informacje umieszczone w artykule uwzględniają główny rodzaj działalności gospodarczej określony kodem PKD, podany przez podmiot we właściwym rejestrze, tj. REGON, CEIDG lub KRS. Klasyfikacja PKD zgodna jest z Rozporzędzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. (Dz.U. 2007 nr 251 poz. 1885 z pózn. zmianami).
Informacje o PKD w artykule są aktualne, jeśli aktualizują je same podmioty gospodarcze w odpowiednich rejestrach. Nie uwzględniamy informacji o pozostałych rodzajach działalności gospodarczej podmiotu.
Można je znaleźć na stronach wyszukiwarki gospodarczej owg.pl.
Informacje ogólne
1.Analizę wykonano: 2024-07-20 godz: 18:42:37
2.Ilość wszystkich firm w województwie śląskim wynosi: 768971
3.Ilość firm AKTYWNYCH w województwie śląskim wynosi: 385223
Pierwsze miejsce
Wśród rodzajów działalności gospodarczej, z których w okresie 1-20 lipiec 2024 zrezygnowało najwięcej aktywnych firm w województwie śląskim, na pierwszym miejscu od końca widzimy Nauka języków obcych. Liczba firm, które prowadziły tę działalność jako główną, spadła o 165.
Drugie miejsce
Na drugiej pozycji jest Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane. Ilość firm, które obecnie wykonują tę działalność, spadła o 102.
Biorąc pod uwagę dwie pierwsze pozycje, sytuacja w czołówce zestawienia jest bardzo wyrównana. Druga pozycja rankingu to 62% w porównaniu z pierwszym miejscem tego zestawienia.
Trzecie miejsce
Z kolei na trzeciej pozycji od końca plasuje się Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych. Liczba prowadzących ją firm zmniejszyła się o 73.
Działalności gospodarcze o największym spadku w województwie śląskim za okres 1-20 lipiec 2024
Miejsce
Nazwa działalności gospodarczej
Spadek ilości firm
${li_top_txt}
1
Nauka języków obcych
- 165
2
Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 102
3
Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
-73
4
Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
-59
5
Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
-35
6
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
-27
7
Działalność wspomagająca edukację
-23
8
Działalność taksówek osobowych
-21
9
Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
-20
10
Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
-19

W REGIONACH Panorama regionu – odkryj, jakie działalności gospodarcze wykonuje coraz mniej firm

Trwa pobieranie danych...

HISTORIA Działalności, których najwięcej ubywało w województwie śląskim w ostatnich miesiącach

Trwa pobieranie danych...

PROGNOZA Sprawdź, jakich rodzajów firm w województwie śląskim ubędzie najwięcej

Trwa pobieranie danych...