Kategorie
Liderzy
Lider aktywności gospodarczej

Wybierz z listy liderów:

Samorządowy lider inwestycji

Wybierz z listy liderów:

Obserwuj, na które z produktów i usług w Polsce rośnie liczba przetargów z wykorzystaniem środków unijnych

Aktualizacja: dzisiaj16:40
Zespół OWG-info
Udostępnij artykuł:
MAR_euro_orange_1000x550.jpg

NA DZISIAJ – 2024-06-24 Obejrzyj, na które produkty i usługi w Polsce wzrasta obecnie liczba przetargów z dotacjami unijnymi

Opis
W artykule prezentujemy informacje dotyczące przetargów publikowanych przez beneficjentów korzystających z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w celu realizacji zasady konkurencyjności.
Zasada konkurencyjności łączy obowiązki ogłoszeniodawcy, korzystającego z dofinansowania ze środków unijnych, z uprawnieniami potencjalnych wykonawców. Wynika to z treści art. 43 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. 2009 nr 157 poz. 1240). Prawo realizacji zadań finansowanych ze środków publicznych przysługuje ogółowi podmiotów.
Dane w artykule są oparte na systemie klasyfikacji zamawianych towarów oraz usług czyli Wspólnym Słowniku Zamówień CPV (ang. Common Procurement Vocabulary), który obejmuje ok. 9 tys. pozycji.
W naszym serwisie owg.pl zgrupowaliśmy je w 873 kategorie i to właśnie one są podawane w rankingach.
Informacje ogólne
1.Analizę wykonano: 2024-06-24 godz: 16:42:20
2.Ilość wszystkich firm w Polsce wynosi: 7224916
3.Ilość firm AKTYWNYCH w Polsce wynosi: 3768918
Pierwsze miejsce
Przyglądając się tym dziedzinom, dla których obecnie w Polsce najszybciej rośnie zainteresowanie finansowaniem przedsięwzięć ze środków unijnych, zauważymy, że za okres 1-24 czerwiec 2024 pod względem liczby pojawiających się ogłoszeń przetargowych na pierwsze miejsce delikatnie wysuwają się Metale zwykłe i podobne produkty z liczbą 7 przetargów.
Drugie miejsce
Na drugim miejscu widzimy Usługi pośrednictwa finansowego. Liczba publikowanych ogłoszeń przetargowych wzrosła w tym obszarze o 6.
Trzecie miejsce
Na trzecim miejscu znajdziemy Usługi inżynieryjne. Ilość publikowanych ogłoszeń przetargowych z tej dziedziny wzrosła o 5.
Produkty i usługi z dotacją UE dla podmiotów w Polsce za okres 1-24 czerwiec 2024
Miejsce
Produkty i usługi
Zmiana ilości przetargów
${li_top_txt}
1
Metale zwykłe i podobne produkty
7
2
Usługi pośrednictwa finansowego
6
3
Usługi inżynieryjne
5
4
Wyposażenie techniczne
5
5
Maszyny i części introligatorskie, druków i książek
5
6
Usługi gromadzenia i utylizacji odpadów i nieczystości
4
7
Konstrukcje
4
8
Zawory elektroniczne, rury i inne elementy elektroniczne
4
9
Pojazdy silnikowe do transportu 10 lub więcej osób
4
10
Urządzenia budowlane
4

HISTORIA Prześledź, jak w poprzednich miesiącach w Polsce wzrastała liczba przetargów na produkty i usługi dotowane przez UE

Wybierz okres:
Trwa pobieranie danych...

PROGNOZA Popatrz, w których branżach w Polsce prawdopodobnie będzie rosła liczba przetargów z wykorzystaniem środków UE

Trwa pobieranie danych...

Zobacz również: